Tasa-arvoinen mahdollisuus tulevaisuuteen

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Mahdollisuus kouluttautua ja päättää oman elämänsä kulusta kuuluu kaikille nuorille, niin tytöille kuin pojillekin.

Taksvärkissä edistetään tänä lukuvuonna tasa-arvoa Malawissa. Nuorten kerhoissa saadaan tietoa ja rohkeutta puolustaa heikommassa asemassa olevien oikeuksia, sillä tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet, nuorten painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeytymiseen. Erityisesti maaseudulla nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista.

Taksvärkin tuella perustettavissa tyttöjen ja nuorten ryhmissä saadaan vertaistukea, tietoa ja elämänhallintataitoja. Nuorten johdolla kylissä voidaan puhua vaikeista asioista sekä muuttaa asenteita ja toimintatapoja kylissä yhdessä vanhempien ja kyläpäälliköiden kanssa.

Itsevarmat tytöt toimivat roolimalleina muille tytöille.

”Haluan rohkaista muita tyttöjä opiskelemaan ja keskittymään siihen, mitä voimme saavuttaa tulevaisuudessa”, kertoo Salimassa lukiota käyvä Taona Kayiwe, 20.

DSCF5889
 
”Perheessäni meitä kohdellaan tasavertaisesti, mutta joissakin toisissa perheissä puolestaan eriarvoisesti. He sanovat, että tytön pitää huolehtia perheestä ja poika voi mennä kouluun. Esimerkiksi täällä kylässä jotkut naiset ja miehet eivät ymmärrä tyttöjen koulutuksen tärkeyttä. He keskittyvät vain siihen, että löytävät tälle pojan, jonka kanssa mennä naimisiin. Pojan pitäisi olla sellainen, joka osaa viljellä ja työskentelee ahkerasti. He keskittyvät vain näihin asioihin, eivät tytön koulutukseen tai siihen kuinka koulutuksen kautta voisi tukea perhettä, eli heitä itseään.”

Taksvärkissä suomalaiset nuoret tukevat tyttöjen ja nuorten omien ryhmien perustamista Malawin kylissä, eteläisessä Afrikassa. Osallistumalla Taksvärkkiin he vaikuttavat siihen, että malawilaiset tytöt voivat kouluttautua ja päättää itseään koskevista asioista. Tekemällä päivän töitä ja antamalla palkkion Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret mahdollistavat monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen Malawissa.

Lue lisää Ääni tytöille -kampanjasta, kuuntele nuorten tarinat ja ilmoita koulusi tai oppilaitoksesi mukaan Taksvärkki-keräykseen täällä.

DSC_4487x
 
 
Kuvat: Pamela Arslan