Taksvärkki-toiminta täyttää 50 vuotta – juhlavuonna annetaan ääni tytöille

Suomalaiset nuoret tukevat ikätovereitaan ja tasa-arvon toteutumista Malawissa Taksvärkki ry:n uudessa kampanjassa Ääni tytöille. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan Taksvärkin merkitystä kartoittava kirja ja myönnetään kunniajäsenyys neljälle Taksvärkki-aktiiville.

50 vuotta täyttävä perinteinen Taksvärkki-kampanja on vuodesta 1967 lähtien ollut nuorten omaa kehitysyhteistyötä, nuorelta nuorelle.

Taksvärkki ry myöntää 50-vuotisjuhlatilaisuudessa 8.9. yhdistyksen kunniajäsenyyden neljälle Taksvärkki-aktiiville osoituksena heidän arvokkaasta vapaaehtoistyöstään. Kunniajäsenyyden saavat presidentti Tarja Halonen, Nuoren kirkon kurssisihteeri Elise Kyttä, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja kansalaisaktivisti Börje Mattsson.

Perjantaina avataan virallisesti Taksvärkki-kampanja Ääni tytöille ja julkaistaan taksvärkkitoimintaa viidellä vuosikymmenellä aikansa aktiivien kertomuksin pohtiva teos Nuorelta nuorelle – Taksvärkki 50 vuotta.

Tänä lukuvuonna Taksvärkki-keräykseen osallistumalla suomalaiset nuoret vaikuttavat siihen, että malawilaiset tytöt voivat kouluttautua ja päättää itseään koskevista asioista. Koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-päivän työstään saamilla palkkioilla tuetaan tyttöjen ja nuorten omien ryhmien perustamista sekä elämäntaitokoulutusta Malawin kylissä, eteläisessä Afrikassa.

DSCF5991
 
Syitä tukea Malawin nuoria on monia. Tyttöjen koulutusta ei pidetä Malawissa yhtä tärkeänä kuin poikien. Teiniraskaudet, nuorten painostaminen naimisiin ja lapsityö ovat yleisimmät syyt koulunkäynnin keskeytymiseen. Erityisesti maaseudulla nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaihtoehdoista.

Taksvärkki ry:n monivuotisessa kehitysyhteistyöhankkeessa tytöt ja nuoret saavat ryhmissä vertaistukea, tietoa ja taitoja elämänhallintaan. Nuorten johdolla kylissä voidaan puhua vaikeista asioista sekä muuttaa asenteita ja toimintatapoja yhdessä vanhempien ja kyläpäälliköiden kanssa.

Taksvärkki-kampanja Ääni tytöille kestää toukokuun 2018 loppuun asti. Taksvärkki-keräykseen osallistuvan koulun oma Taksvärkki-päivä voi olla koska tahansa kouluvuoden aikana. Oppilaitokset voivat tilata maksutta Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen kouluttajien vetämiä toiminnallisia työpajoja sekä globaalikasvatusmateriaaleja suomeksi ja ruotsiksi opettajien käyttöön.

Taksvärkki-kampanjan suojelijana toimii vuosien 1985–1988 Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen.
 
TaonaMartha
Ääni tytöille -kampanjassa Taona ja Martha kertovat suomalaisille nuorille tyttöjen koulutuksen merkityksestä ja malawilaisten nuorten ajatuksista tulevaisuutta ja kehitystä koskien.

 
 
Lisätietoa kampanjasta:
www.taksvarkki.fi/malawi
tiedottaja Pamela Arslan, pamela.arslan@taksvarkki.fi, 050 5419239
toiminnanjohtaja Lauri Peltonen, lauri.peltonen@taksvarkki.fi 040 8480905

Lisätietoja kehitysyhteistyöstä Malawissa:
ohjelmasuunnittelija Veera Blomster, veera.blomster@taksvarkki.fi, 050 4953778

 
Valokuvat: Pamela Arslan