Dagsverkeverksamheten fyller 50 år – under jubileumsåret ges flickorna en röst

I Dagsverke rf:s nya kampanj En röst för flickorna stöder finländska unga sina jämnåriga och att jämlikhet förverkligas i Malawi. En bok om Dagsverkes betydelse publiceras och fyra Dagsverkeaktiva får hedersmedlemskap för att fira jubileumsåret.

Den traditionsenliga Dagsverkekampanjen som fyller 50 år har sedan 1967 varit ungdomarnas egna utvecklingssamarbete från unga till unga.

Dagsverke rf beviljar på sitt jubileumsevenemang hedersmedlemskap åt fyra Dagsverkeaktiva som tecken på deras värdefulla frivilligarbete. President Tarja Halonen, kurssekreteraren för Nuori kirkko Elise Kyttä, chefdirektör för Finlands Bank Erkki Liikanen och medborgaraktivist Börje Mattsson beviljas hedersmedlemskap.

Dagsverkekampanjen En röst för flickorna inleds officiellt på fredagen 8.9. Samtidigt publiceras Från unga till unga – Dagsverke 50 år, ett verk som bygger på Dagsverkeaktivas berättelser från föreningens fem decennier av verksamhet.

I Dagsverkekampanjen stöder finländska ungdomar grundandet av egna grupper för flickor och unga i byarna i Malawi, södra Afrika. Genom att delta i Dagsverkeinsamlingen inverkar de på att malawiska flickor kan utbilda sig och bestämma över ärenden som gäller dem själva.

DSCF5991

Det finns många skäl att stöda Malawis ungdomar. I Malawi anses inte flickors utbildning vara lika viktig som pojkars. Tonårsgraviditet, pressen på unga att gifta sig och barnarbetskraft är de vanligaste orsakerna till att skolgången avbryts. Speciellt på landsbygden har unga inte tillräcklig information om alternativ.

I flick- och ungdomsgrupperna får man kamratstöd, kunskap och färdigheter i livshantering. Modiga ungdomar verkar som förebilder och förbättrar flickornas liv. Med ungdomarnas ledning kan man tala om svåra ämnen samt ändra attityder och tillvägagångssätt i byarna tillsammans med föräldrarna och byhövdingarna. På plats arbetar Dagsverkes malawiska samarbetsorganisation CYECE.

Dagsverkekampanjen En röst för flickorna pågår tills slutet av maj 2018. En skola som deltar i Dagsverkeinsamlingen kan ordna sin Dagsverkedag när som helst under skolåret. Läroanstalterna kan kostnadsfritt beställa Dagsverke rf:s workshops som dras av utbildare i globalfostran samt material i globalfostran åt lärarna på både finska och svenska.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, ordförande för Dagsverkeskommittén 1985-1988.

TaonaMarthaI En röst för flickorna-kampanjen berättar Taona och Martha för finländska ungdomar om vikten av flickors utbildning samt om malawiska ungdomars tankar om framtiden och utveckling.