Jokaisella nuorella on oikeus olla oma itsensä – Taksvärkki-kampanja puuttuu syrjintään

Taksvärkki ry:n Oikeus olla minä -kampanja käsittelee nuorten kohtaamaa syrjintää. Nepalilaiset nuoret jakavat kampanjassa esimerkkejä rohkeasta vaikuttamisesta ja syrjintään puuttumisesta. Kuluvana lukuvuonna Taksvärkkikeräykseen osallistuvat suomalaiset nuoret tukevat yhdenvertaisuutta edistäviä oppilaskuntia Nepalissa.

Taksvärkissä Suomen ja Nepalin nuoret puuttuvat yhdessä syrjintään. Lukuvuoden 2020–2021 ajan Oikeus olla minä -kampanja nostaa esiin yhdenvertaisuuden puolesta toimivien nepalilaisten nuorten äänen ja kannustaa suomalaisia nuoria mukaan puolustamaan lasten ja nuorten oikeuksia.

Taksvärkkipäivä on nuorten mahdollisuus vaikuttaa

Syrjintä, kiusaaminen ja sukupuolten välinen epätasa-arvo ovat nuoriin vaikuttavia ongelmia kaikkialla maailmassa. Taksvärkkikeräykseen osallistumalla suomalaiset nuoret toimivat yhdenvertaisuuden puolustajina.

”Meidän pitää muuttaa yhteiskunnan epäkohtia. Olemalla aktiivisia voimme muuttaa asioita”, toteaa 15-vuotias Ishika, joka toimii aktiivisesti koulunsa oppilaskunnassa Itä-Nepalissa.

Taksvärkin monivuotisessa hankkeessa nepalilaiset nuoret kyseenalaistavat syrjiviä asenteita ja puolustavat nuorten yhtäläisiä oikeuksia. Koulutus, tiedotus ja roolimallina toimiminen ovat oppilaskuntien välineitä muutoksen aikaansaamiseksi. Taksvärkkikeräyksen tuella oppilaskunnat Nepalissa jatkavat toimintaansa koulujen ja kylien kehittäjinä.

Haasteet ovat maailmanlaajuisia ja yhteisiä. Yhdessä voimme ratkaista niitä, muistuttavat nepalilaiset nuoret Oikeus olla minä -kampanjassa.

Oikeus olla minä -kampanjan suojelija on presidentti Tarja Halonen, Taksvärkki ry:n kunniajäsen ja entinen Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtaja.

Nepalilainen nuori koulupuvussa seisoo talon ulkopuolella.
Ishika vaikuttaa oppilaskunnassa. Hänen tavoitteensa on tyttöjen ja poikien yhdenvertainen kohtelu.

Taksvärkki-kampanja on globaalikasvatusta

Taksvärkkikeräykseen osallistuva koulu voi järjestää Taksvärkkipäivän milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lapsen oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja nuorten vaikuttamisen syvempään käsittelyyn Taksvärkki ry tarjoaa maksutta (etä)työpajoja sekä suomen- ja ruotsinkielisiä globaalikasvatusmateriaaleja.

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Taksvärkin suomalaisille oppilaitoksille tarjoamat globaalikasvatuksen työpajat ja materiaalit edistävät yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelevät pohtimaan ja purkamaan stereotypioita ja kannustavat nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. Alkuperäinen Taksvärkkikeräys on vuodesta 1967 lähtien ollut nuorten omaa kehitysyhteistyötä – nuorelta nuorelle.

Neljä nepalilaista nuorta pöydässä ryhmätyön äärellä, Taksvärkki kampanjan kuvitusta.
Oppilaskunnissa vaikutetaan tasa-arvon toteutumiseen niin koulussa kuin omassa kyläyhteisössä.

Lisätietoa ja yhteydenotot

Oikeus olla minä -kampanjasta ja Taksvärkkikeräyksestä:
www.taksvarkki.fi/nepal
tiedottaja Pamela Arslan, pamela.arslan@taksvarkki.fi, 050 541 9239

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöstä Nepalissa:
ohjelmasuunnittelija Veera Blomster, veera.blomster@taksvarkki.fi, 050 495 3778

Taksvärkki kampanjan juliste jossa lähikuva kasvoista ja isolla tekstillä Oikeus olla minä ja Lopetetaan syrjintä yhdessä Nepalin nuorten kanssa.