Varje ungdom har rätt att vara sig själv – Dagsverkskampanj ingriper i diskriminering

Dagsverke rf:s kampanj Rätten att vara jag behandlar diskriminering som unga möter. Nepalesiska ungdomar delar i kampanjen exempel på modiga sätt att påverka och motverka diskriminering. Under det kommande läsåret stöder de finska ungdomar som deltar i Dagsverksinsamlingen elevkårernas arbete för likaberättigande i Nepal.

Via Dagsverke ingriper ungdomar i Finland och Nepal tillsammans i diskriminering. Under läsåret 2020–2021 lyfter kampanjen Rätten att vara jag fram de nepalesiska ungdomarnas röster som talar för likaberättigande, samt uppmuntrar finska ungdomar att komma med och försvara barnens och ungas rättigheter.

Dagsverke är en möjlighet att påverka

Diskriminering, mobbning och ojämställdhet mellan könen är problem som påverkar ungdomar överallt i världen. Genom att delta i Dagsverksinsamlingen verkar de finska ungdomarna för likaberättigande.

”Vi måste förändra samhällets missförhållanden. Genom att engagera oss kan vi åstadkomma förändringar”, konstaterar 15-åriga Ishika, som är aktiv i sin skolas elevkår i östra Nepal.

I Dagsverkes fleråriga projekt ifrågasätter nepalesiska ungdomarna diskriminerande attityder och försvarar ungas lika rättigheter. Utbildning, information och att visa ett gott exempel är verktyg med vilka elevkårerna vill åstadkomma förändringar. Med intäkterna från Dagsverksinsamlingen kan de nepalesiska elevkårerna fortsätta sitt arbete med att främja likaberättigande.

Utmaningarna är globala och gemensamma. Tillsammans kan vi lösa dem, påminner de nepalesiska ungdomarna i kampanjen Rätten att vara jag.

Beskyddare för Dagsverkskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem och före detta ordförande för Dagsverkeskommittén.

Nepalilainen nuori koulupuvussa seisoo talon ulkopuolella.

Dagsverkskampanj och global fostran

Dagsverksdagen kan ordnas vilken dag som helst under läsåret. Dagsverke erbjuder kostnadsfria (distans)workshoppar där barnets rättigheter, likaberättigande och ungas engagemang djupare behandlas, samt material för global fostran på såväl finska som svenska.

Dagsverke rf är en expertorganisation inom utvecklingssamarbete och global fostran. De workshoppar om global fostran och materialet som Dagsverke erbjuder främjar likaberättigande och mänskliga rättigheter, strävar efter att reflektera över och nedmontera stereotypier och uppmuntrar unga att engagera sig i samhället och vara aktiva medborgare. Den ursprungliga Dagsverksinsamlingen sedan 1967 är utvecklingssamarbete från unga till unga.

Neljä nepalilaista nuorta pöydässä ryhmätyön äärellä, Taksvärkki kampanjan kuvitusta.

Mer information

Rätten att vara jag -kampanjen och Dagsverksinsamlingen:
www.dagsverke.fi/nepal
informatör Pamela Arslan, pamela.arslan@taksvarkki.fi, 050 541 9239

Dagsverke rf:s utvecklingssamarbete i Nepal:
programplanerare Veera Blomster, veera.blomster@taksvarkki.fi, 050 495 3778

Affisch för Dagsverkskampanj med ansikte av en ung och text Rätten att vara jag och Tillsammans med ungdomarna i Nepal kan vi få ett Slut på Diskriminering.