Taksvärkin koulutukset kasvattajille

Tiesitkö että Taksvärkki tarjoaa räätälöityjä koulutuksia kasvattajille? Koulutusten tarkoituksena on tarjota kasvattajille välineitä integroida globaalikasvatuksen arvoja ja sisältöjä osaksi opetusta ja koulujen käytäntöjä.

”Taksvärkin globaalikasvatus tiedostaa, että ylirajaiset haasteemme vaativat jatkuvaa kriittistä tarkastelua, tieteellisiä faktoja, tunteiden käsittelyä ja toisaalta toimintaympäristön perusteellisen muutoksen peräänkuuluttamista. Koulutuksissa voidaan pureutua näihin ja antaa tilaa ja aikaa pohtia globaalikasvatuksen toteutumista kasvatuksessa”, kertoo Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe.

Koulutusten sisällöt ja kesto ovat räätälöitävissä, ja niitä voidaan järjestää sekä lähi- että etätoteutuksena. Ne ovat luonteeltaan osallistavia ja keskustelevia.

”Koulutuksissa ei pelkästään jaeta tietoa ja listata taitoja vaan yhdessä muodostetaan tilaa, jossa kasvattajilla olisi rohkeutta ja halua toimia kestävän tulevaisuuden edistämiseksi sekä nyt että tulevaisuudessa”, Hjerppe täydentää.

Ne sopivat parhaiten yläkoulun, lukion ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajille. Muita koulutuksia ja työpajoja järjestämme mahdollisuuksien mukaan. 

Verkostoitumista Transformer-koulutuksessa

Taksvärkki osallistui kouluttajana Fingon koordinoimaan Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -koulutukseen syksyn 2022 aikana. Kyseessä on opettajille suunnattu maksuton täydennyskoulutus. Koulutuskokonaisuuden teemoja olivat yhdenvertaisuus, antirasismi, ekososiaalinen sivistys, systeemiajattelu, globaali ja paikallinen vastuu sekä kasvattaja osana kulttuurista kehystä.

Transformer-koulutukseen osallistui Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Hanna Lampi.

”Meillä oli pieni ja keskusteleva ryhmä, niin jokaisesta koulutuspäivästä muodostui omanlaisensa. Yhteiset ja monipuoliset pohdiskelut erilaisista viheliäisistä ongelmista olivat todella antoisia. Paikalla oli tutkijoita ja toimijoita eri aloilta, joiden kanssa verkostoituminen oli tärkeää.”

Lampi kertoo saaneensa koulutuksesta hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä erilaisiin artikkeleihin ja muihin materiaaleihin. Hän kertoo vieneensä koulutuksen sisältöjä omaan opetukseensa sekä osaksi yhdessä kollegoiden kanssa suunniteltua uutta opetussuunnitelmaa yliopistolla.

Lammelle jäi koulutuksesta mieleen esimerkiksi kouluttaja Erkka Lainisen esittelemät tulevaisuusajatteluun liittyneet harjoitukset, joissa hyödynnettiin taidemenetelmiä ja mielikuvien mahdollisuuksia tulevaisuuden tekemisessä.

”Suosittelen Transformer-koulutusta ehdottomasti kaikille. Kannattaa myös ottaa mukaan kollega, joka ei normaalisti lähtisi mukaan tällaiseen koulutukseen.”

Lampea kiinnostaisi jatkossa saada faktatietoa omien arvovalintojen punnitsemiseksi.

”Minulla on voimakas yhteisöllisyyden tarve, mutta muuttuisiko toimintani, jos tietäisin enemmän sähköisen viestinnän, mm. sosiaalisen median käyttöön liittyvästä ekologisesta kuormasta. Millainen kuorma on todellisuudessa esimerkiksi Facebook-tykkäyksillä? Nämä ovat asioita, joita emme tiedosta ja olisivat siksi kiinnostavia aiheita jatkokoulutuksissa käsiteltäviksi”, Lampi miettii.

Lue lisää koulutusten teemoista täältä: Taksvärkin koulutukset kasvattajille

Horisonttiharjoitus, jonka avulla voidaan käsitellä keskinäisiä riippuvuuksia.

Teksti: Tanja Seppänen
Kuvituskuvat: Taksvärkki ry