Taksvärkin koulukiertue herätteli kokkolalaisia nuoria pohtimaan tasa-arvoa

Syys-ja lokakuun aikana Taksvärkki on vieraillut sambialaisen Barefeet Theatre:n nuorisotyön asiantuntijoiden kanssa kymmenessä yläkoulussa ympäri Suomea. Syyskuun viimeisellä viikolla koulukiertue pysähtyi Kiviniityn koululla Kokkolassa. Sambialaiset nuoret naiset Mwenya Katongo ja Thandiwe Mumba saivat jakaa kokemuksiaan tyttönä kasvamisesta Sambiassa sekä nuorten vaikuttamistyön mahdollisuuksista kotimaassaan. Vastaanotto koululla oli ystävällinen ja innostunut: koulun oppilaskunnan jäsenet olivat järjestäneet jopa pullakahvit työpajoja ohjaaville vierailleen.

Kiviniitty1

Lämpimien tervetulotoivotusten jälkeen oli mukava pitää yhteinen aamunavaus kaikille Kiviniityn seitsemäsluokkalaisille. Aamunavauksessa esiteltiin videoiden avulla Sambiaa ja siellä asuvia nuoria vaikuttajia.

”5/5”, poika, 7. lk, kommentoi aamunavausta.

Aamunavauksen jälkeen oppilaat kehuivat erityisesti sambialaisten nuorten arjesta kertovia videota, joten koulukiertueen ohjaajat päättivät aloittaa myös päivän työpajat videoklipeillä. Videot toimivat keinona herätellä oppilaiden ajatuksia tasa-arvosta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta, mutta antoivat samalla nuorille esimerkkejä vaikuttamisen eri muodoista.

Kiviniitty2

Iltapäivällä Kiviniityssä pidettiin kolme tunnin mittaista työpajaa. Ensimmäisen työpajan osallistujat olivat eri-ikäisiä maailmankansalaisten ryhmän opiskelijoita ja kahteen seuraavaan pajaan osallistuneet olivat yhdeksännen luokan englannin kielen ryhmiä. Vaikka kaikissa ryhmissä keskustelujen annettiin rakentua nuorten omien ajatusten ja kysymysten kautta, työpajat seurasivat kaikki samaa kaavaa. Sambialaiset asiantuntijat hyödynsivät kotimaassaan käyttämiään metodeja ja rohkaisivat suomalaisia nuoria tuomaan esille ajatuksiaan työpajan teemoista.

Orientoivan videon jälkeen oppilaat ja ohjaajat kerääntyivät seisomaan piiriksi, jossa jokainen sai esitellä itsensä joko laulun tai liikkeen välityksellä. Tutustumisella oli tärkeä rooli rennon tunnelman luomisessa ja energisoivan harjoituksen jälkeen olikin mukavampi perehtyä työpajan aiheisiin, eli sukupuoliin liitettävien stereotypioiden tunnistamiseen, tasa-arvon toteutumiseen ja nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa.

”Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus siihen työhön, mitä haluaa tehdä – sukupuolesta riippumatta”, poika, 9. lk, jakoi ajatuksiaan sukupuoliin kohdistuvista stereotypioista.

Kiviniitty3

Koska Taksvärkin sambialaiset vieraat ovat draamallisten menetelmien asiantuntijoita, työpajoihin sisältyi vaikuttava, stereotypioista ja tasa-arvosta kertova näytelmäosuus. Näytelmässä Mwenyan esittämä ”Täti Irmeli” saapuu luokkaan hämmentyneenä pitkän matkan jälkeen. Hän on kokenut matkallaan epätasa-arvon ilmentymiä, joista hän haluaa puhua työpajan nuorten kanssa. Oppilaat pääsivät eläytymään draamallisen kerronnan pariin omilta paikoiltaan, ja samalla miettimään itsenäisesti Täti Irmelin kuvaamia tilanteita.

Näytelmän jälkeen jakauduttiin pienryhmiin pohtimaan poikiin ja tyttöihin liitettäviä stereotypioita sekä sitä, miksi nuorten on tärkeä osata tunnistaa tasa-arvo-ongelmia. Opiskelijat pohtivat oman tilanteensa lisäksi Sambian tasa-arvotilannetta ja kyselivät Mwenyalta ja Thandiwelta, millaista on kasvaa tyttönä Sambiassa ja minkälaisia haasteita he ovat joutuneet voittamaan.

”Tämä oli ihana työpaja ja täällä oli ihanat ohjaajat!”, oli tytön, 9. lk, kommentti työpajan jälkeen.

Kiviniitty4

Työpajojen jälkeen tunnelma oli innostunut ja toiveikas. Eräs osallistuja kiteytti monen ajatukset hyvin:
”Joskus on vaikea ajatella tasa-arvoasioita, sillä ne tuntuvat niin itsestäänselviltä meille suomalaisille. Oli hyvä, että meille heräsi työpajan aikana uusia ajatuksia.”
 
 
Kiertueen kouluvierailut ovat osa Taksvärkki ry:n globaalikasvatustyötä ja Euroopan unionin tuella toteutettavaa hanketta Etelän Äänet Globaalikasvatuksessa – Nuoret toimijoina Sambiassa ja Suomessa.
 
fvr_logo_rgb eu-logo-eng-alt
 
 
 
 
 
 
 
Artikkeli on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Sen sisällöstä vastaa Taksvärkki ry, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.
 
Teksti ja kuvat: Elina Tiensuu