Kestävän maailman rakentajat – Taksvärkin asiantuntijat muuttavat maailmaa nuorten kanssa

Taksvärkki ry:n toimiston työntekijöiden tiimi vahvistui poikkeuksellisen koronakevään ja -kesän aikana kahdella uudella työntekijällä. Molemmat asiantuntijat ovat nuorten kanssa tehtävän vaikuttamistyön ammattilaisia. Jaakko Lavonius työskentelee Taksvärkissä kehitysyhteistyöohjelman parissa. Ohjelmasuunnittelijan vastuualueisiin kuuluvat tällä hetkellä Kenian, Sambian ja Sierra Leonen hankkeet. Globaalikasvatuksen suunnittelija Matti Pihlajamaa puolestaan työskentelee kouluvierailujen, vapaaehtoisten ja Taksvärkin globaalikasvatuksen materiaalien parissa. 

Nuorten kansalaisaktiivisuus ja vammaisinkluusio kehitysyhteistyössä 

Jaakko Lavoniuksen innostus maailman kehityskysymysten parissa työskentelyyn juontaa juurensa heti lukiota seuranneeseen työskentelyyn Boliviassa. Sen jälkeen Jaakolle on kertynyt parin vuosikymmenen ajalta runsaasti kokemusta nuorten elämänhallintataitojen, koulutuksen ja kansalaisaktiivisuuden teemojen parissa työskentelystä. Aiempia tehtäviä ovat olleet mm. organisaation kehittämisen asiantuntija ja kansalaistoiminnan koordinaattori. Erityiseksi osaamisalueekseen Jaakko kuvailee Latinalaisen Amerikan toimintaympäristön tuntemuksen. Myös gender-kysymykset ovat tuttuja.  

Vuorovaikutus sekä yhdessä ja toinen toisiltaan oppiminen saavat Jaakon nauttimaan työstään kehitysteemojen parissa kansalaisjärjestössä.

”On hienoa, että Suomi katsoo tärkeäksi tekemämme yhteistyön globaalin etelän kansalaisjärjestöjen kanssa nuorten tukemiseksi”, sanoo Taksvärkki ry:n ohjelmasuunnittelija Jaakko Lavonius.  

Parhaillaan Jaakon työpöydällä on vammaisinkluusio ja sen tematiikka. Vammaisinkluusio on Taksvärkki ry:n toiminnassa yksi läpileikkaavista teemoista kehitysyhteistyöhankkeissa ja myös Suomessa tehtävässä globaalikasvatuksessa. Samalla käynnissä on myös kehitysyhteistyön seurantatyökalujen kehittäminen tuloksellisuudesta raportoinnin parantamiseksi entisestään. Edessä on lisäksi uuden ohjelmakauden suunnittelu.

1 henkilö harmaassa neuleessa seisoo ulkona seinän edessä ja katsoo kohti.

”Taksvärkissä on mahdollisuus tehdä tärkeää ja merkityksellistä työtä hyvässä tiimissä itselle tärkeiden teemojen parissa”, pohtii Jaakko muutaman kuukauden kokemuksella. 

Käynnissä oleva digiloikka vaikuttaa nyt myös kumppanijärjestöjen kanssa työskentelyyn. Hankkeiden koordinaattoreiden kanssa voidaan järjestää videotapaamisia.  ”Odotan myös joskus tulevaisuudessa toteutuvia seurantamatkoja, jolloin minulla on mahdollisuus tutustua hankkeidemme nuoriin ja toimintoihin käytännön tasolla paikan päällä.” 

Kriittistä ajattelua ja tukea opettajien työhön 

Matti Pihlajamaan kiinnostus globaalikasvatukseen heräsi alun perin kouluvierailijana toimiessa. Matilla on usean vuoden kokemus lapsen oikeuksiin, vihapuheeseen ja kehityskysymyksiin liittyvien työpajojen ohjaamisesta. Kouluttajana toimimisen lisäksi Matti on tuottanut globaali- ja mediakasvatuksellisia oppimateriaaleja, kouluttanut kasvattajia sekä koordinoinut eritaustaisten nuorten osallisuutta ja vaikuttamistaitoja edistäviä projekteja.

Matin viimeisimpänä tehtäväkenttänä on ollut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin liittyvä vaikuttamistyö sekä koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun tukeminen. ”Toimintaani on aina ohjannut ajatus globaaleihin epäoikeudenmukaisuuksiin puuttumisesta eettisesti kestävällä tavalla.”

”Globaalikasvatuksella voi herättää kriittistä ajattelua ja innostaa toimimaan. Minua inspiroi globaalikasvatuksessa tila pohtia erilaisia näkökulmia, haastaa omia ajattelutapojaan ja oivaltaa jatkuvasti uutta”, pohtii Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija Matti Pihlajamaa. 

Ihmisoikeus- ja vaikuttamistyö sekä globaalikasvatuksen toteuttaminen yhteistyössä opettajien kanssa innostavat monipuolista globaalikasvatuksen ammattilaista. Vapaa-ajallaan hän toimii muun muassa Setan kansainvälisten asioiden toimikunnan puheenjohtajana. 

”Odotan sitä, että pääsen syventymään yhdenvertaisuuden edistämiseen globaalikasvatuksen kontekstissa. On myös ratkaistava, kuinka me kansalaisjärjestöissä voimme parhaalla tavalla tukea kouluja globaalikasvatuksen toteuttamisessa tässä poikkeuksellisessa ajassa”, kertoo Matti odotuksistaan tulevalle syksylle. Koronapandemia tuo konkreettisesti esiin globaalit eriarvoisuudet. “Globaalikasvatuksella on nyt entistäkin tärkeämpi rooli purkaa erilaisia vastakkainasetteluja ihmisten välillä.” 

Kuvan keskellä mustapaitainen henkilö keskustelemassa sisätiloissa kuvan reunassa osittain näkyvän henkilön kanssa..

Taksvärkki tarjoaa Suomessa oppilaitoksille erilaisia globaalikasvatuksen kouluvierailuja. Tänä syksynä tarjolla on ensisijaisesti etätyöpajoja. Osallistavat työpajat käsittelevät kestävää kehitystä, lapsen oikeuksia ja globaaleja yhdenvertaisuuskysymyksiä. 

”Tavoitteemme on herättää nuorissa intoa ja kiinnostusta vaikuttaa näiden asioiden puolesta. On ollut mahtavaa huomata, kuinka Taksvärkin omat globaalikasvatuksen kouluttajat ovat lähteneet innoissaan toimimaan ja toteuttamaan näitä kouluvierailuita.” 

Kuvat: Pamela Arslan ja Tuomas Tiainen