Syksyn ensimmäinen Taksvärkki-päivä ja Olet vaikuttava -työpaja Vantaalla

Vedimme syyskauden ensimmäisen Olet vaikuttava -kampanjatyöpajan Vantaan seudun steinerkoululla. Työpajassa 9. luokkalaiset oppilaat pohtivat erilaisten vaikuttamiskeinojen ja omien vahvuuksien hyödyntämistä vaikuttamisessa. Pajassa pureuduttiin globaalien haasteiden taustalla piileviin juurisyihin sekä tutustuttiin sierraleonelaisten Fatun ja Mabintyn elämään, heidän vaikuttamistyöhönsä ja tulevaisuuden toiveisiinsa.

Nuorten mielenterveys, ilmastonmuutos ja rauhan säilyminen nousivat teemoina osallistujia huolettaviksi haasteiksi. Jokainen pienryhmä sai valita yhden esimerkkiongelman, johon vaikuttaa. ”Kouluruoka ei maistu” sekä se, että ”nuoria ei kuunnella päätöksenteossa” toimivat esimerkkiongelmina, joihin vaikuttamista oppilaat harjoittelivat. Oppilaat nimesivät myös ongelman taustalla vaikuttavia juurisyitä, kuten valtion vähäinen tuki kouluruualle tai aikuisten ylivalta päätöksenteossa, joihin pitäisi voida vaikuttaa.

Nuoret pääsivät myös pohtimaan, millaista tulevaisuutta he itse haluavat rakentaa. Mikä minulle on tärkeintä tulevaisuudessa? ”Hyvä elämä”, ”että elän turvassa” ja ”tasa-arvo ja eettisyys” olivat esimerkkivastauksia kysymykseen tulevaisuuden kannattelevista tekijöistä.

Oppilaat tekivät työpajassa pienimuotoisen Sierra Leone -visan.

Taksvärkki-päivänä imurointia ja ikkunoiden pesua

Vantaan seudun steinerkoulun yläkoulun 70 oppilasta osallistuu Taksvärkki-päivään perjantaina 25. elokuuta. Osallistujat ovat 7.–9. luokkalaisia.

”Päädyin valitsemaan Taksvärkki ry:n Taksvärkki-keräyksen, koska järjestö on perinteinen toimija ja konseptissa yhdistyy nuorten aktivointi globaaleihin tulevaisuuskysymyksiin, nuorten toimijuuden vahvistaminen sekä hyvän tekeminen. Samalla päivä mahdollistaa useamman opettajan osallistumisen täydennyskoulutukseen. Teemaan aktivoinnin kannalta työpajan liittäminen Taksvärkki-päivään on hyvä juttu, kertoo Vantaan seudun steinerkoulun rehtori Jarno Paalasmaa.

9. luokkalaiset Jasmin, Topi ja Eino aikovat tehdä päivän työn kotona:
”Aion työskennellä pikkusiskoni lastenvahtina”, kertoo Jasmin.
”Aion työskennellä kotona. Aion imuroida, käydä kaupassa ja kumittaa entisen englannin kielen oppikirjani tehtävät, jotta pikkuveljeni voi käyttää samaa koulukirjaa”, kertoo Topi.
”Aion imuroida, pestä ikkunoita ja auttaa muissa kodinhoitotehtävissä”, kertoo Eino.

Eino kokee nuorten vaikuttamismahdollisuuksien mahdollistamisen Taksvärkki-keräyksen kautta tärkeänä:
”Nuoret ovat niin vaikuttava osa yhteiskuntaa ja tulevat olemaan päättävässä asemassa, joten on tärkeää tukea heitä.”

Varainhankintaan osallistuminen on kaikille heille tuttua. He järjestävät säännöllisesti steinerkoulussa esimerkiksi keskiaika- ja joulumarkkinoita, joissa kerätään rahaa muun muassa oppilaiden retkikassaan.

Taksvärkki-päivän voi toteuttaa monella tavalla

Myös Taksvärkki-päivän voi toteuttaa järjestämällä tapahtuman tai talkoopäivän koulussa tai lähiympäristössä. Talkoiden sponsoriksi voi kysyä esimerkiksi kotikuntaa tai paikallista yritystä. Tapahtuman tuotot tai talkoiden sponsorirahat lahjoitetaan Taksvärkki-keräykseen.

Taksvärkki-päivä tarjoaa siihen osallistuville mahdollisuuden pohtia globaalin vastuun kysymyksiä – tätä on mahdollista tehdä myös työnantajan kanssa työpaikalla. Lukuvuoden 2023–2024 Olet vaikuttava -kampanjassa tutustutaan erityisesti sierraleonelaisten nuorten elämään. Taksvärkki-keräyksellä tuetaan nuorten oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia Sierra Leonessa, Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Mosambikissa, Nepalissa ja Sambiassa. 

Lue lisää kampanjasta ja keräykseen osallistumisesta kampanjasivuilla: linkki kampanjasivuille

Omien vahvuuksien ja vaikuttamiskeinojen yhdistämistä vaikuttamistyöpajassa.

Teksti ja kuvat: Tanja Seppänen