Sambialaisia tasa-arvoharjoituksia

Syys-lokakuun aikana Taksvärkki ry:n sambialaisen kumppanijärjestön, Barefeet Theatre:n, nuorisotyön asiantuntijat Mwenya Katongo ja Thandiwe Mumba kiertävät oppilaitoksissa ympäri Suomea Taksvärkin koulukiertueella. Ohjaamissaan työpajoissa he he pohtivat yhdessä oppilaiden kanssa sukupuolten välistä tasa-arvoa Sambiassa ja Suomessa sekä keinoja toimia tasa-arvon puolesta. Työpajoissa käytetään draamalähtöisiä menetelmiä – samoja harjoituksia, joita Mwenya ja Thandiwe ovat tottuneet ohjaamaan nuorille Sambiassa. Syyskuun viimeisellä viikolla vierailtiin Pohjanmaalla.

Mwenya ja Thandi Oulussa

Oulun Steinerkoulussa sambialaiset vieraat kohtasivat monta luokallista nuoria, jotka osallistuivat innolla normaaleista oppitunneista poikkeavien työpajojen harjoituksiin. Keskustelu työpajoissa sujuu vain, jos nuoret kokevat voivansa vapaasti ilmaista mielipiteensä toisten edessä. Niin Suomessa kuin Sambiassakin turvallisen ja miellyttävän ilmapiirin luominen kuuluu työpajan vetäjän tehtäviin.

”Sambiasta eroava kouluympäristö yllätti meidät”, kommentoi Suomessa ensimmäistä kertaa vieraileva Thandiwe Mumba työpajojen jälkeen. Suomessa työpajoihin osallistuvat oppilaat tietävät esimerkiksi jo valmiiksi paljon tasa-arvokysymyksistä. Opittavaa silti riittää molemmin puolin. ”Haluamme jakaa, kuinka nuoret Sambiassa toimivat syrjintää vastaan, mutta olemme myös tulleet oppimaan suomalaisilta nuorilta.”

LeikkejäRaahessa
Raahen Saloisten koululla oppilaat testasivat Barefeetin toiminnallisia harjoituksia.
 
Mwenya ja Thandiwe ovat kotimaassaan tottuneet kohtaamaan lapsia ja nuoria, jotka eivät saa luotettavilta aikuisilta tukea. Siksi heidän vetämissään työpajoissa hyödynnetään energisoivia harjoituksia tunnelman rentouttamiseksi ja draamallisia harjoituksia mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Sambiassa nuoret halutaan saada palaamaan kerta toisensa jälkeen takaisin Barefeet Theatre:n vetämiin työpajoihin, sillä niissä inspiroidaan jokaista toimimaan syrjintää vastaan. Lisäksi nuoret oppivat elämänhallintataitoja sekä puolustamaan heikossa asemassa olevien oikeuksia.
 
Tajusin, että samat tyttöihin ja poikiin liitettävät stereotypiat ovat stereotypioita ympäri maailmaa.
– Kahdeksasluokkalainen tyttö kommentoi työpajaa

Oulun Steinerkoulun kahdeksasluokkalaisten mielestä erityisesti pienryhmätyöskentely sukupuoliin liitettävien stereotypioiden parissa syrjinnän estämiseksi oli tarpeellista, sillä monet olivat ehtineet kohdata sukupuoleen liittyviä yleistyksiä arkielämässään. ”Esimerkiksi pojat saavat paljon anteeksi, koska ovat poikia.”

26.9.2018 Elina Tiensuu15

Esittelyleikit, energisoivat harjoitukset ja mielenkiintoiset keskustelut vetivät nuoret mukaansa. Sukupuolistereotypioiden lisäksi Oulussa pohdittiin yhteiskunnallisen osallistumisen tärkeyttä ja sitä, miten sekä naiset että nuoret voivat osallistua eri päätöksentekoprosesseihin omissa yhteisöissään.

Vain yhteisellä toiminnalla maailma muuttuu. Kulttuuri vaatii harjoitusta, jotta vanhat rakenteet saataisiin murrettua.” – Lukioikäinen nuori
 
 
Kiertueen kouluvierailut ovat osa Taksvärkki ry:n globaalikasvatustyötä ja Euroopan unionin tuella toteutettavaa hanketta Etelän Äänet Globaalikasvatuksessa – Nuoret toimijoina Sambiassa ja Suomessa.
 
Teksti ja kuvat: Elina Tiensuu

 
fvr_logo_rgb eu-logo-eng-alt
 
 
 
 
 
 
 
Artikkeli on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Sen sisällöstä vastaa Taksvärkki ry, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.