Rohkeutta ja kokemuksia vaikuttamisesta Maailmankansalaisen kouluissa 

Mitä oppilaat ja opettajat Taksvärkin Maailmankansalaisen kouluissa ovat tehneet lukuvuoden aikana ja millaista muutosta toiminnan ansiosta on tapahtunut?

Lukuvuonna 2022–2023 Maailmankansalaisen kouluissa tutustuttiin tapaamisissa, työpajoissa ja koulutuksissa globaalikasvatuksen teemoihin, kuten nuortennäköiseen vaikuttamiseen, tulevaisuusajatteluun ja yhdenvertaisuuteen. Useampi Maailmankansalaisen oppilaan ryhmä syventyi myös siihen, millaisia vaikuttamisen väyliä omalla koululla on, millaisiin asioihin on vaikutettu ja mitä koulussa haluaisi muuttaa. Erilaisissa koulukohtaisissa vaikuttamisprojekteissa maailmankansalaisen koulujen oppilaat muun muassa tekivät vapaaehtoistyötä koulun ulkopuolella, toteuttivat ja ohjasivat työpajoja ja muuta toimintaa nuoremmille oppilaille, sekä jakoivat tietoa ja kokemuksiaan muille omalla koulullaan.

Maailmankansalaisen koulujen oppilaat tapasivat toisiaan vuoden aikana useampaan otteeseen. Syksyn etätapaamisessa Maailmankansalaisen koulujen vastuuoppilaat pohtivat, miltä näyttää kestävä tulevaisuus ja miksi kaikkien on tärkeää vaikuttaa. Yhteisenä tehtävänä oli miettiä myös mitä esteitä tulisi taklata, jotta oppilaiden kuvittelema kestävä tulevaisuus olisi mahdollinen. Oppilaiden mukaan haasteita aiheuttaa esimerkiksi se, että ihmiset ajattelevat negatiivisesti, ovat välinpitämättömiä tai eivät ole valmiita yhteistyöhön. Nuorten mukaan tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi olisi saada kaikki osallistumaan, tarvittavat resurssit sekä rohkeutta vaikuttaa.

Taiteella vaikuttamista ja vapaaehtoistyötä

Omissa kouluissaan oppilaat toteuttivat kyselyn muille koulun oppilaille, jotka saivat äänestää heidän mielestään merkittävimpiä haasteita. Joulukuun yhteistapaamisessa Helsingissä näitä nuorten vaikuttamisen haasteiden juurisyitä, seurauksia ja mahdollisia ratkaisuja käsiteltiin syvällisemmin. Syiksi oppilaat tunnistivat muun muassa eri ihmisryhmien ja alueiden eriarvoisuuden ja sen, etteivät aikuiset ota nuorten mielipiteitä vakavasti. Näiden pohdintojen tuloksena syntyi taiteella vaikuttamisen keinoin pienlehti, eli zine. Zinen avulla oppilaat saivat jakaa ajatuksiaan vaikuttamisesta ja kannustaa muitakin nuoria vaikuttamaan!

Maailmankansalaisen koulun oppilaat esittelevät tekemiään pienlehden eli zinen sivuja.

Huhtikuussa Oulun Maailmankansalaisen koulujen vastuuryhmät järjestivät yhteistapaamisen ja jakoivat kokemuksiaan vaikuttamisesta. Erityisesti vapaaehtoistyöhön keskittyneille oppilaille vaikuttamisprojekteista jäi mieleen eniten itselle ja muille tullut hyvä mieli. Tapaamisessa keskusteltiin myös vaikuttamisen haastavista puolista, kuten epämukavuusalueelle menemisestä, sekä siitä miten tietoa vaikuttamisprojekteista voisi jakaa muille koulussa.

Maailmankansalaisen koulun oppilaan ajatuksia vaikuttamisprojektiin osallistumisesta.

Kevään yhteistapaamisessa Helsingissä Maailmankansalaisen koulujen toimintaa pohdittiin yhteistuumin. Oppilailta kysyttiin, millaista muutosta he ovat huomanneet itsessään, muissa ihmisissä tai esimerkiksi koulullaan viime syksynä aloitetun toiminnan jälkeen. Useampi oppilas toi esiin muutostarinoissaan, että vapaaehtoistyöprojekteissa oli oppinut toimimaan erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa ja sitä kautta ymmärtämään muita paremmin. Eräs oppilas kertoi: “Katson eri näkökulmia ja kuuntelen muita. Taksvärkki on vaikuttanut positiivisesti mun ajattelutapaan.”

Vaikuttamiskokemukset olivat myös antaneet lisää rohkeutta ja “uskoa omaan vaikuttamisen mahdollisuuteen”. Erään oppilaan sanoin: “Olen aina halunnut vaikuttaa, mutta keinojen keksiminen on ollut vaikeaa”. Maailmankansalaisen koulun toiminnan ansiosta oppilaat kertoivat ymmärtäneensä enemmän nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista ja saaneensa tietoa erilaisista vaikuttamiskeinoista. Monella oppilaalla oli selvästi paljon ideoita ja intoa jatkaa vaikuttamista sekä hyvän mielen jakamista!

”Vapaaehtoistyön jälkeen olen paljon parempi uusien ihmisten parissa. En pelkää toisten kanssa puhumista yhtä paljon. Olen myös oppinut paljon toisten elämistä ja olen tulevaisuudessa vähemmän tuomitseva toisia kohtaan. Jos puhuisin minun vanhan itseni kanssa, tuntuisi siltä, että se on toinen ihminen.”

– Maailmankansalaisen koulun oppilas
Kevään yhteistapaamisessa Helsingissä Maailmankansalaisen koulujen oppilaat tutustuivat myös viherpesun teemaan Taksvärkin, Nuorten akatemian ja Eetin yhteishankkeessa kehitetyssä pakopelissä.

Taksvärkin Maailmankansalaisen koulujen verkostossa tuetaan yhteistyökoulujen omaa globaalikasvatusta ja nuorten osallisuutta. Mukana toiminnassa vuonna 2022–2023 on ollut Oulun steinerkoulu, Oulun Normaalikoulu, Espoon kansainvälinen koulu, Vihdin Otalammen koulu ja Espoon Saunalahden koulu. Lue lisää toiminnasta täältä: Maailmankansalaisen koulut

Teksti: Sanni Palomäki
Kuvat: Sanni Palomäki ja Adeliina Silvola