Rauhanteko: globaalikasvatusta ja oivalluksia yhdenvertaisuudesta

Koulu on nuorten arjessa paikka, jossa rauhaa rakennetaan yhdessä päivittäin. Taksvärkki ry kouluttaa vuosittain vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluvierailijoita, jotka ohjaavat eri kouluissa ympäri Suomea globaalikasvatuksen työpajoja. Taksvärkin osallistavat työpajat antavat nuorille tietoa yhdenvertaisuudesta, ihmisoikeuksista ja kehitysmaiden nuorten elämästä ja aktivoivat nuoria pohtimaan yhdessä näitä teemoja.

Suomalaiset nuoret voivat Taksvärkin työpajoissa oivaltaa konkreettisemmin sen, että kaikilla maailman lapsilla on samat oikeudet, ja kaikki lapset Suomessa ja muualla ovat yhdenvertaisia. Kahtia jaottelun sijaan Taksvärkin työpajoissa kannustetaan näkemään kehitysmaiden nuorten elämissä ja haaveissa yhtäläisyyksiä suomalaisiin nuoriin, sekä toimimaan aktiivisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Alla olevat lainaukset on kerätty globaalikasvatuksen työpajoihin osallistuneiden nuorten avoimista palautteista kevään 2017 aikana.

Opin tai oivalsin tänään, että:

”… olemme samanarvoisia.”

”… muissa maissa on paljon yhtäläisyyksiä Suomeen.”

”…loppujen lopuksi kaikki maailman nuoret elävät aika samanlaista elämää taustasta ja elinoloista riippumatta.”

Nuorten rooli on merkittävä kaikessa Taksvärkki ry:n toiminnassa. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhankkeiden keskiössä on antaa hankemaiden nuorille lisää tietoa, rohkeutta ja mahdollisuuksia tuntea omat oikeutensa ja voida päättää itseään koskevista asioista.

Lisätietoja Taksvärkin globaalikasvatuksesta.
 
Teksti: Sonja Perkiö
Kuva: Sini-Maria Melanen

Juttu on alunperin julkaistu osana Sadankomitean 100 rauhantekoa -kampanjaa. Tutustu kaikkiin rauhantekoihin.

 
rauhanteko_globaalikasvatus