Oppimiskriisi ratkaistaan laadukkaalla koulutuksella

Maailmanpankin vuosittainen kehitysraportti keskittyi tänä vuonna ensimmäistä kertaa koulutukseen. Koulutus on keskeinen globaalin kehityksen teema ja tärkeä nuorten tulevaisuuden, eriarvoisuuden vähentämisen, yhteiskunnallisen kehityksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Raportin mukaan käynnissä on maailmanlaajuinen oppimiskriisi. Vaikka peruskoulua käyvien lasten ja nuorten määrä on kasvanut merkittävästi, koulutuksen laatu ja oppimistulokset ovat monissa maissa heikkoja. Kouluun pääsy ei vielä tarkoita oppimista.

Muun muassa heikot opetuskäytännöt, tasa-arvon puute ja opettajien poissaolot tai riittämätön osaaminen johtavat tilanteeseen, jossa miljoonat nuoret eri puolilla maailmaa kasvavat saamatta tarvittavia työllistymis- ja elämäntaitoja, mikä voi johtaa vakaviin yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Heikoimmassa asemassa ovat köyhimmät ja haavoittuvassa asemassa olevat. Koulusta putoavat ensin ne, jotka ovat muutenkin haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa.

Raportti korostaa koulutuksen merkitystä ja potentiaalia: laadukas koulutus edistää yksilön näkökulmasta hyvinvointia, työllistymistä ja vähentää köyhyyttä. Yhteiskunnan tasolla laadukas koulutus edistää tasa-arvoa, vahvistaa instituutioita ja lisää sosiaalista yhteenkuulumista.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toi tällä viikolla Helsingissä järjestetyn kehitysraportin julkistamistilaisuudessa esiin oppimiskriisin vakavana globaalina haasteena, jolla on vaikutuksia globaaliin kehitykseen. Koulutus on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja keskeinen haaste, jonka ratkaisemisessa Suomella on kansainvälisesti paljon annettavaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen puolestaan muistutti, ettei koulutuksen laatua saa ottaa Suomessakaan itsestäänselvyytenä, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Nuorten työelämäntaitoihin, varhaiskasvatukseen ja opettajien koulutukseen panostaminen on nyt keskeistä Suomessa.

 
Lue lisää kehitysraportista.