Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus Taksvärkki ry:n työhön

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuodelle 2019 yleisavustuksen Taksvärkki ry:n tekemään nuorisotyöhön, jonka lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys.

Myönnetyllä avustuksella Taksvärkki edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Taksvärkki ry tavoittaa globaalikasvatuksellisissa työpajoissaan vuosittain tuhansia nuoria ympäri Suomea. Taksvärkin globaalikasvatus edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.

Taksvärkki ry on globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Globaalikasvatuksemme edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. Globaalikasvatus kehittää maailmankansalaisen tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti.

Myönnetty yleisavustus on 25 000 euroa.

Lisätietoa Taksvärkin globaalikasvatuksesta.