Opetus etäkoulussa – Globaalikasvatusta tarvitaan erityisesti nyt

Globaalikasvatus on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Koronapandemian aikana korostuvat niin tunteiden ja epävarmuuden käsittely, tulevaisuudenusko kuin keskustelu yhteisestä maapallosta ja ihmisyydestä. Nämä kaikki ovat keskeisiä teemoja globaalikasvatuksessa, kuten myös toivon ylläpitäminen ja erilaiset keinot toimia ja vaikuttaa viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Taksvärkiltä tukea ja materiaaleja opettajille

Opettaja, haluatko tukea globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn etäkoulussa? Taksvärkki ry tarjoaa kasvattajille valmiita työkaluja ja tukea myös etäopetuksen aikana. Yhdessä voimme ideoida erilaisia tapoja ottaa globaalikasvatus osaksi tämän kevään opetustanne.

Valmiita etäopetukseen sopivia harjoituksia löydät tästä (pdf). Harjoitukset on jaettu kolmeen ryhmään: alakouluun, yläkouluun tai toisen asteen opetukseen sopiviksi. Harjoituksia voi helposti hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa tai ottaa vaikkapa välitehtäväksi yksittäisille tunneille.

Taksvärkin tuottamat Mielen vapaus -kampanjan opetusmateriaalit kuten lyhytdokumentti ja nuorten videoviestit soveltuvat myös hyvin käyttöön etäkoulussa. Nepalilaisten nuorten tarinoiden kautta voitte tutustua oppilaskuntien toimintaan ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Nepalissa. Tutustu Mielen vapaus -kampanjan sivuihin: www.taksvarkki.fi/nepal 

Myös Taksvärkin alakoululaisille suunnattu Lukuralli taipuu mainiosti etäkoululaisten kevääseen.  Lukurallissa innostetaan oppilaat lukemaan mahdollisimman paljon neljän viikon ajan. Lukuralli tarjoaa sisältöä etäopetukseen. Kaikki Lukurallin osallistujat täyttävät omaa Lukupassiaan (tulostettua tai itse piirrettyä) ja yhdessä voitte tehdä Lukurallin oppituntiharjoituksia. Lukurallin aikana voitte tutustua myös Lapsen oikeuksien sopimukseen ja pohtia lapsen oikeuksien näkymistä lukemissanne kirjoissa. 

Sovelletaan yhdessä etäopetusta

Me Taksvärkissä autamme mielellämme globaalikasvatuksen teemojen soveltamisessa etäopetukseen. 

Tai suunnitellaanko yhdessä Taksvärkin kouluttajan vierailu etäoppitunnillenne? Voimme ohjata satuhetken tai alustustuokion Lukurallista, keskittyä lapsen oikeuksiin tai pitää oppilaille infon globaalikasvatuksen teemoista. 

Suunnitellaan yhdessä teille sopiva opetustuokio opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseksi etäopiskelun aikana!

Ole yhteydessä globaalikasvatuksen suunnittelijoihimme Mattiin tai Hannaan: matti.pihlajamaa(at)taksvarkki.fi, hanna.hjerppe(at)taksvarkki.fi.