Nuorilla on oikeus voida hyvin ja vaikuttaa

Taksvärkki-kampanja Mielen vapaus ottaa kantaa nuorten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Taksvärkkiin osallistumalla suomalaisnuoret tukevat nepalilaisia nuoria ja oppilaskuntien toimintaa koulujensa ja yhteisöjensä kehittämiseksi.

Kiusaaminen, syrjintä, epävarmuus tulevaisuudesta ja sukupuolten epätasa-arvo ovat nuoriin vaikuttavia ongelmia Nepalissa. Kaikki nuoret eivät saa käydä koulua. Lisäksi tyttöjen koulunkäynnin haasteena ovat kunnollisten vessojen puute ja kuukautisiin liittyvät tabut.

Taksvärkki ry antaa suomalaisille nuorille mahdollisuuden toimia nuorten oikeuksien puolustajina yhdessä nepalilaisten nuorten kanssa. Taksvärkkikeräyksessä suomalaisten nuorten tuki ohjataan Nepaliin, missä nuoret puuttuvat epäkohtiin ja saavat aikaan positiivista muutosta.

Taksvärkki ry:n hankkeessa mukana olevissa nepalilaisissa kouluissa oppilaskuntien aktiivit rohkaisevat nuoria kyseenalaistamaan syrjiviä asenteita ja puhumaan ääneen kohtaamistaan haasteista. Nuoret järjestävät tempauksia ja koulutuksia sekä näyttävät yhteisöissään esimerkkiä yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta.

”Jokaisella meistä on omat vahvuutemme. Yhdessä voimme ratkaista nuorten kohtaamat ongelmat”, toteaa Chandani, 17, joka käy peruskoulun viimeistä luokkaa ja toimii koulunsa oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.

Chandani ja muut oppilaskunnan jäsenet ovat puuttuneet kuukautisiin liittyvään syrjintään ja huomanneet vaikutuksen koulussaan. ”Kuukautiset ovat vaiettu aihe Nepalissa. Kun meillä ei vielä ollut lepohuonetta tai tyttöjen vessaa, tytöt yleensä lähtivät koulusta kotiin heti, kun kuukautiset alkoivat.”

Taksvärkki-kampanja Mielen vapaus on käynnissä toukokuuhun 2020 asti. Osallistuessaan Taksvärkkikeräykseen koulu voi järjestää Taksvärkkipäivän milloin tahansa lukuvuoden aikana. Halutessaan syventyä kampanjan teemoihin lapsen oikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja nuorten vaikuttamisesta voivat opettajat myös tilata maksutta toiminnallisia työpajoja sekä globaalikasvatusmateriaaleja suomen- ja ruotsinkielisinä.

Mielen vapaus -kampanjan suojelija on entinen Taksvärkkitoimikunnan puheenjohtaja ja Taksvärkki ry:n kunniajäsen presidentti Tarja Halonen.

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Taksvärkki ry:n suomalaisille oppilaitoksille tarjoamat globaalikasvatuksen työpajat ja materiaalit edistävät yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelevät pohtimaan ja purkamaan stereotypioita ja kannustavat nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. Alkuperäinen Taksvärkkikeräys on vuodesta 1967 lähtien ollut nuorten omaa kehitysyhteistyötä, nuorelta nuorelle.
 
Lisätietoa Mielen vapaus -kampanjasta ja Taksvärkkikeräyksestä: www.taksvarkki.fi/nepal