Ungdomar har en rätt att må bra och påverka

Dagsverkeskampanjen Sinnesfrihet berör frågor om ungas välmående och delaktighet. Genom att delta i Dagsverke stöder finska skolelever nepalesiska ungdomar och deras elevkårer i arbetet med att utveckla sina skolor och samfund.

Mobbning, diskriminering, osäkerhet om framtiden och könens ojämställdhet är problem som påverkar unga i Nepal. Alla ungdomar får inte gå i skolan. Dessutom har flickorna en extra utmaning eftersom ordentliga toaletter saknas och mens är tabubelagt.

Dagsverke rf ger finska ungdomar möjligheten att, tillsammans med ungdomarna i Nepal, försvara ungas rättigheter. Genom Dagsverkesinsamlingen styrs de finska skolelevernas stöd till Nepal, där ungdomarna själva ingriper i problemen i samhället och åstadkommer en positiv förändring.

I Dagsverke rf:s projekt de aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer uppmuntrar unga att ifrågasätta diskriminerande attityder och att prata högt om de utmaningar de ställs inför. Ungdomarna ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på likaberättigande och hur man kan påverka.

”Vi har alla våra styrkor. Tillsammans kan vi lösa problemen som unga möter”, konstaterar Chandani, 17, som går i grundskolans sista klass och är ordförande i elevkårsstyrelsen i sin skola.

Chandani och de andra medlemmarna i elevkåren har ingripit i diskrimineringen som hänger ihop med mens och de har märkt av en positiv förändring i sin skola. ”Mens är ett tabubelagt ämne i Nepal. När vi ännu inte hade vilorum eller toalett för flickor, måste flickor oftast gå hem från skolan direkt då deras mens började.”

Dagsverkeskampanjen Sinnesfrihet varar tills slutet av maj 2020. Skolorna kan ordnas Dagsverkesdagen vilken dag som helst under läsåret, när helst det passar in i schemat. Ifall ni vill fördjupa er i kampanjens teman kring barnens rättigheter, likaberättigande och ungas möjligheter att påverka kan lärarna beställa gratis workshoppar och undervisningsmaterial för global fostran på både svenska och finska.

Beskyddare för Dagsverkeskampanjen är president Tarja Halonen, Dagsverke rf:s hedersmedlem.

Dagsverke rf är en expertorganisation inom utvecklingssamarbete och global fostran. Dagsverke rf:s global fostran handlar om att kontinuerligt ställa frågor och att ifrågasätta de egna kunskaperna, åsikterna och handlingssätten. Flerkunnighet och kritiskt tänkande utvecklas med global fostran, samt hjälper det bilda förståelse om ens egna påverkansmöjligheter. Den ursprungliga Dagsverkesinsamlingen sedan 1967 är utvecklingssamarbete från unga till unga.
 
Mer information om Sinnesfrihet-kampanjen och Dagsverkesinsamlingen: www.dagsverke.fi/nepal