Nuoria vaikuttajia valmistui kansalaistaitokurssilta Guatemalassa

Taksvärkin yhteistyöhankkeessa Guatemalassa juhlittiin ihmisoikeus- ja kansalaistaitokurssien päättäjäisiä joulukuussa. Yhteensä 79 nuorta San Martín Jilotepequen ja Chimaltenangon kunnissa sai San Carlos de Guatemala -yliopiston valtiotieteiden tiedekunnan sertifioiman todistuksen opittuaan kuluneen vuoden aikana mm. ihmisoikeuksista, Guatemalan historiasta, yhteiskunnan rakenteista ja kansalaisvaikuttamisesta.

Kurssilaiset tulevat seitsemästä Chimaltenangon ja San Martín Jilotepequen alueiden oppilaitoksesta. Kouluttajina toimivat Taksvärkin hankkeen tukemien nuortenryhmien aktiivit. Yksi heistä on 17-vuotias Alejandra, joka on itse suorittanut kurssin kaksi vuotta sitten.

“Nuortenryhmässä minua motivoi itseni kehittäminen. Aikaisemmin minun oli hankala puhua ääneen, mutta vertaiskouluttajana itseilmaisuni ja esiintymisvarmuuteni on kehittynyt. Lisäksi minua motivoi nähdä, kuinka meitä kriittiseen ajatteluun kykeneviä ja yhteiskunnallisesti tiedostavia nuoria on päivä päivältä enemmän. Ja se, että emme pelkästään mieti, että haluaisimme muuttaa yhteiskuntaamme, vaan todella teemme yhdessä oman pienen osamme edistääksemme muutoksia yhteisössämme ja maassamme”, hän kertoo.

Vaikka Guatemala lukeutuu globaalisti keskitulon maihin, eriarvoisuus ja sosiaaliset ongelmat ovat Latinalaisen Amerikan jyrkimmästä päästä. Korruptio ja yhteiskunnan instituutioihin vaikuttava järjestäytynyt rikollisuus ovat vakavia ongelmia, jotka hidastavat maan kehitystä. Esimerkiksi lasten aliravitsemustilastot ovat maailman kuudenneksi pahimmat, joka toisen lapsen kärsiessä aliravitsemuksesta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaviin sektoreihin, kuten koulutukseen, käytetään huomattavan pieni osa bruttokansantuotteeesta siitäkin huolimatta, että noin 60 % maan väestöstä on alle 24-vuotiaita. Rikollisuus, väkivalta ja yleinen turvattomuus varjostavat myös lasten ja nuorten arkea. Aktiivisella kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä tehtävä tilanteen muuttamisessa.

Kolme guatemalalaista nuorta pitelee käsissään kansalaistaitokurssin todistusta ulkona rakennuksen edustalla San Martín Jilotepequessa joulukuussa 2023.
Nuoria todistusten jakotilaisuudessa San Martín Jilotepequessa joulukuussa 2023.

Kansalaistaitokurssilla pohdittiin esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumista osallistujien lähiympäristössä. Nuoria koskettavat haasteet, kuten lapsiperheköyhyys, koulutusjärjestelmän heikkoudet, katuväkivalta ja siirtolaisuus toistuivat nuorten ryhmätöissä. Eräs ryhmä pohti esimerkiksi sitä, kuinka lapsen tai nuoren koulunkäynti hankaloituu tai keskeytyy perheen köyhyyden vuoksi. Silloin nuoria rekrytoivat katujengit voivat tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta. Näköalattomuus ja vaihtoehtojen puute johtavat osaltaan järjestäytyneen rikollisuuden vaikutusvallan ja katuväkivallan lisääntymiseen sekä ulkomaille suuntautuvaan siirtolaisuuteen.

Osana kurssia nuoret toteuttivat konkreettisia vaikuttamistyöprojekteja, esimerkiksi järjestämällä vertaiskoulutustilaisuuksia omille opiskelutovereilleen, kampanjoimalla yhteisöissään ja tekemällä aloitteita lähiympäristössään.

“On äärimmäisen tärkeää, että nuoret tuntevat oikeutensa ja myös kansalaisvelvollisuutensa, jotta eivät olisi tietämättömiä eivätkä pahat ihmiset pysty huijaamaan heitä. Tietenkin myös ajattelen ja haluan uskoa, että ihmisoikeusajatteluun oppineet nuoret ovat tulevaisuuden aikuisina vastuullisia kansalaisia”, Alejandra pohtii.

Taksvärkin guatemalalaisen kumppanijärjestö PAMIn (Programa de Atención, Mobilización e Incidencia por la Niñez y Adoldescencia) hankkeessa tuetaan kahden paikkakunnan nuortenryhmien toimintaa ja syvennetään niiden yhteistyötä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja vastuunkantajien kanssa. Kansalaistaitokurssit lisäävät nuorten taitoja tunnistaa yhteisöjensä kehityshaasteita ja mahdollisuuksiaan vaikuttaa niiden ratkaisemiseen. Samalla koulutukset toimivat kanavana aktivoida uusia nuoria mukaan nuortenryhmien toimintaan.

Teksti: Veera Blomster
Kuvat: Veera Blomster & PAMI

Kuusi nuorta esittelee ryhmätyötä, joka käsittelee nuorten oikeuksiin vaikuttavia ilmiöitä. Muut kurssilaiset kuuntelevat.
Nuorten oikeuksiin vaikuttavia ilmiöitä käsittelevän ryhmätyön purku San Martín Jilotepequessa kesäkuussa 2023.