Nuoret maailmankansalaiset rakentavat yhdenvertaisempaa tulevaisuutta

Maailmankansalaisen kouluissa oppilaat harjoittelevat aktiivista kansalaisuutta ja työskentelevät itselleen tärkeiden teemojen parissa.

Poikkeuksellisesta syksystä 2020 huolimatta Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulut ovat onnistuneet jalkauttamaan globaalikasvatusta koulun arkeen ja opetukseen.

Yhteistyökoulut tekevät itselleen lukuvuoden mittaisen globaalikasvatuksen suunnitelman. Koulut valitsevat vuosittain yhden painopisteen, jonka parissa kuluva lukuvuosi työskennellään. Tämän lisäksi perustetaan oppilasryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa vastuuopettajien kanssa oman vaikuttamisprojektin tai toimintaa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset ovat nuorille tärkeitä

Useat Maailmankansalaisen koulun ryhmät ovat itse suunnitelleet toimintaansa lukuvuoden ajalle. Nuoret ovat nostaneet esiin heille tärkeitä ja innostavia teemoja. Suosituiksi teemoiksi nousivat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Oppilaat ovatkin käsitelleet työpajoissa esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksia, rasismia ja antirasismia.

Myös ilmastonmuutos ja vastuu ympäristöstä on mietityttänyt nuoria. Esiin on nostettu kestävään kulutukseen ja ympäristön puhtaanapitoon liittyvät ongelmat ja kysymykset. Oppilaat ovat ideoineet ja pohtineet omia toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan. Omien ideoiden toteuttaminen aktiivisina toimijoina onkin yksi keskeinen tavoite Maailmankansalaisen koulu -yhteistyössä. 

Globaalikasvatus näkyy toimintana koulun arjessa

Kuluneen syksyn aikana Maailmankansalaisen kouluissa on järjestetty monenlaista toimintaa poikkeusolot huomioiden. Taksvärkki on ohjannut oppilasryhmille erilaisia etätyöpajoja. Myös opettajat ovat päässeet syventymään globaalikasvatuksen teemoihin koulutusten kautta.

Kouluissa on toteutettu monenlaisia yhteistöitä niin koulun sisällä kuin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhdessä koulussa on esimerkiksi toiminut vapaaehtoistyön kerho, jossa on ollut mukana eri toimijoita koulun ulkopuolelta.

Myös erilaiset tempaukset ja teemapäivät ovat värittäneet yhteistyökoulujen arkea. Kouluilla on järjestetty osallisuuspäiviä ja lapsen oikeuksien päivän teematapahtumia. Oppilaat ovat ottaneet osaa vammaisten päivän materiaalien tuottamiseen sekä viettäneet Unesco-viikkoa.

Etäyhteydet mahdollistavat yhteistyön poikkeusaikana

Poikkeuksellisena aikana etäyhteydet ovat luonnollisesti olleet osa Maailmankansalaisen koulujen toimintaa. Etäyhteyksillä koulujen yhteistyö Taksvärkin kanssa on ollut mutkatonta välimatkasta huolimatta. Opettajaverkoston välinen yhteydenpito on jopa jouhevoitunut entisestään.

Yhteydenpidon helpottumisen lisäksi pandemia on kuitenkin myös verottanut toimintaa: muutokset koulujen arjessa ovat johtaneet siihen, että yhteistoimintaa ja aktiviteetteja on jouduttu vähentämään niin koulujen sisällä kuin yhteistyötahojen kanssa.

Yhdessä koulujen kanssa olemme pyrkineet keksimään erilaisia ratkaisuja, joilla laadukas opetussuunnitelman mukainen globaalikasvatus säilyisi koulujen arjessa myös korona-aikana.

Vuosina 2020–2021 Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulu -verkoston koulut ovat: Ammattiopisto Spesia (Turku), Espoon kansainvälinen koulu, Mankolan koulu (Jyväskylä), Otalammen koulu (Vihti), Oulun Normaalikoulu ja Oulun steinerkoulu.

Kiinnostuitko Maailmankansalaisen koulu -toiminnasta?

Ota yhteyttä Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijaan Hanna Hjerppeen: hanna.hjerppe@taksvarkki.fi, 050 512 4171.

Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulu -yhteistyö luo koulujen verkoston, jonka toiminta tukee oppilaiden maailmankansalaisuuden kehittymistä ja vakiinnuttaa globaalikasvatusta opetukseen.

Maailmankansalaisen koulu -toimintaa pilotoitiin vuosina 2015–2016, ja virallisesti yhteistyö käynnistettiin vuonna 2018. Lukuvuonna 2020–2021 verkostossa on mukana kuusi koulua. Toimintaa rahoitetaan ulkoministeriön kumppanuusjärjestöjen ohjelmatuella.

Teksti: Maria Kivari, Taksvärkki ry:n Oulun aluekoordinaattori