Nuorelta nuorelle – Taksvärkki 50 vuotta

Taksvärkki ry on julkaissut 50-vuotisen taipaleensa kunniaksi juhlajulkaisun, johon on kerätty eri aikoina aktiivisina toimineiden taksvärkkiläisten tarinoita toiminnastaan Taksvärkin puitteissa.

Taksvärkkitoiminta alkoi Suomessa 50 vuotta sitten vuonna 1967. Taustalla oli läntisen maailman nuorison laajempi liikehdintä – halu päästä vaikuttamaan ja tehdä hyvää. Taksvärkki-liike kannusti alusta asti suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen solidaarisuuteen. Toiminnan aloittivat koululaiset ja opiskelijat, jotka halusivat avata ovet sulkeutuneesta Suomesta maailmalle ja olla mukana ratkaisemassa edellisten sukupolvien luomia globaaleja ongelmia.

Nuorelta nuorelle – Taksvärkki 50 vuotta -julkaisu jakautuu viiteen eri temaattiseen lukuun: aktiivinen kansalaisuus, toiminnan vakiintuminen, globaalikasvatus, kehitysyhteistyö ja tulevaisuus. Artikkeleiden kirjoittajat tuntevat Taksvärkin oman aikansa näkökulmasta ja samalla he tulevat luoneeksi katsauksen järjestön historiaan.

Julkaisua olivat mukana tekemässä Mikko Halkiranta, Satu Hassi, Kati Hirvonen, Liisa Jaakonsaari, Eeva-Liisa Kiiskilä, Rilli Lappalainen, Erkki Liikanen, Börje Mattsson, Jorge Medrano, Reijo Paananen, Siprosa Rabach, Liina Rintala, Senja Väätäinen-Chimpuku ja Melisa Yasav.
Taksvärkki50Luku2

Teksteissä nousevat esiin muun muassa nuorten halu tehdä jotain itse ja aktivoituminen vapaaehtoistyön kautta. Lisäksi kerrotaan monikulttuurisen Suomen synnystä ja Taksvärkin tekemästä globaalikasvatuksesta, joka reagoi tähän yhteiskunnalliseen muutokseen.

”Oli hienoa huomata, että ihmisillä on henkilökohtainen suhde Taksvärkkiin ja että jokaisella on ollut syy osallistua juuri Taksvärkin toimintaan”, kommentoi julkaisun toimittanut Inkeri Halme.

”Nuorelta nuorelle -periaate, joka on Taksvärkin toimintaa läpileikkaava ajatus, on säilynyt vuosienkin jälkeen. Vaikka liikkeestä tuli ammattimaisesti toimiva yhdistys, on vapaaehtoisuus säilynyt Taksvärkin tärkeänä voimavarana.”

Taksvärkki on osannut muuttua yhteiskunnan mukana. Samalla se on jättänyt oman vahvan jälkensä monen sukupolven kokemusmaailmaan. Nykyisin Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaan osallistuu vuosittain noin 33 000 nuorta ohjelmamaissa ja Suomessa. Perinteisen Taksvärkki-keräyksen avulla suomalaisten nuorten on mahdollista vaikuttaa ja osallistua ikätovereidensa oikeuksien toteutumiseen ja elinolojen kehittämiseen.

Tilaa julkaisu itsellesi Taksvärkin toimistolta veloituksetta (tilaus@taksvarkki.fi) tai lue ja lataa julkaisu pdf-muodossa.


Ensimmäisinä juhlajulkaisun saivat luettavakseen Taksvärkin uudet kunniajäsenet Elise Kyttä, Tarja Halonen, Erkki Liikanen ja Börje Mattsson.

Teksti: Sini-Maria Melanen
Kuvat: Sini-Maria Melanen ja Nuorelta nuorelle -julkaisu