Nepalilaisen ECCA-järjestön Yogendra Chitrakar vieraili Suomessa

Taksvärkin kumppanihankkeen ECCA:n (Environmental Camps for Conservation Awareness) toiminnanjohtaja Yogendra Chitrakar vieraili Taksvärkin luona Suomessa viimeisen puolentoista viikon ajan. Vaikka Yogendra on käynyt Suomessa vierailemassa aiemminkin, hän pitää tämän syksyn vierailua hyvin merkittävänä: “Tämä Suomen vierailuni poikkesi aiemmista siinä mielessä, että Taksvärkin lisäksi ehdin tutustua moneen eri organisaatioon. Sain paljon uusia kontakteja ja uusia ideoita ECCA:n työn kehittämiseen.”

Suomessa vieraillessaan Yogendra pääsikin tutustumaan suomalaisten nuorten elämään ja arkeen monen paikallisen järjestön ja toimijan kautta. Hän osallistui Fingon Futures Camp -leirille Porkkalassa ja tapasi ulkoministeriön, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiön ja Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEED:n edustajien kanssa. Koulutoiminnasta hän pääsi keskustelemaan myös vierailullaan Espoon kansainvälisessä koulussa, joka on yksi Taksvärkin Maailmankansalaisen koulu -toiminnan yhteistyökumppaneista. Lisäksi hän vieraili Kontulan nuorisotalolla, mikä oli Yogendran mukaan yksi mieleenpainuvimmista vierailuista koko aikana: ”En tiennyt, että tällaisia paikkoja on nuorille. Nuoret tarvitsevat tilaa ja toimintamahdollisuuksia myös koulujen ulkopuolella, ja tätä aion kehittää jatkossa myös ECCA:ssa”.

Kouluympäristön kehittämistä

ECCA on Taksvärkin tukema Nepalissa toimiva järjestö, joka tukee paikallisten nuorten oppilaskuntatoimintaa sekä vahvistaa oppilaskuntien ja muiden koulutoimijoiden välistä yhteistyötä oppimisympäristöjen parantamiseksi. Yogendra kertoo, että ECCA:n tavoite on lisätä vaikuttamismahdollisuuksia oman kouluympäristönsä ja yhteisöjensä kehittämisessä. Erityisesti aikuiskeskeinen kulttuuri haastaa nuorten osallisuutta Nepalissa, mutta siitä huolimatta Yogendra uskoo vahvasti nuorten kykyyn muuttaa yhteiskuntaa positiivisempaan suuntaan. ”Perinteisesti Nepalissa vanhemmilla sukupolvilla on päätösvalta eikä nuorten mielipiteitä arvosteta. Nuorten aktiivisuudella on kuitenkin merkitystä, ja pikkuhiljaa nuoret ovat saaneet äänensä kuuluviin ja muutosta aikaan”, hän toteaa.

Voit lukea enemmän Yogendran ajatuksista nuorten vaikuttamisesta Maailma.net-verkkosivuilla julkaistusta artikkelista: Nepalissa nuorten on vaikea saada ääntään kuuluviin – Kulttuuri on kuitenkin muuttumassa, ja nykyään kansalaisaktivisteja ovat etenkin tytöt

Taksvärkki on tehnyt yhteistyötä ECCA:n kanssa edistääkseen nepalilaisten nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa jo yhteensä 12 vuotta. Taksvärkki ry on iloinen saadessaan tehdä yhteistyötä ECCA:n kaltaisen järjestön kanssa. Osallistumalla Taksvärkkikeräykseen tuet muun muassa ECCA:n ja oppilaskuntien toimintaa Nepalissa!

Tutustu ECCA:n työhön kuuntelemalla nepalilaisen nuoren Banishan videohaastattelu Taksvärkin YouTube-kanavalla. Video on osa Taksvärkin lukuvuoden 2022– 2023 Mitä välii? -kampanjaa. Löydät lisää nuorten videoviestejä kampanjasivuilta.

Teksti: Leena Kela
Kuva: Tanja Seppänen