Media nuorten maailmankuvan rakentajana

Taksvärkki ry julkaisi marraskuussa uuden Maailman äänet -oppaan, joka kannustaa oppilaita ja opettajia yläkouluissa tarkastelemaan kriittisesti eri tapoja hahmottaa maailmaa. Oppaan avulla mielikuvat globaalista etelästä laajentuvat sekä tietämys eriarvoisuudesta lisääntyy. Maailman äänet -opas tukee oppilaiden aktiivista toimijuutta ja kannustaa haastamaan stereotypioita.

Mediasisältö muokkaa maailmankuvaamme

Suuren maailmamme ilmiöiden jäsentäminen johtaa väistämättä ennakkokäsityksien syntymiseen ja haluun yksinkertaistaa asioita. Maailmankuvamme ja käsityksemme maailmasta muokkautuvat näkemämme mediasisällön perusteella. Median antaman kuvan ajatellaan helposti olevan luotettava, etenkin silloin kun jotakin asiaa on vaikea ymmärtää. On tärkeää osata kyseenalaistaa ja tunnistaa minkälaista kuvaa media maailmasta luo ja kuinka otamme sen vastaan. Uutissisällöt ja se, kenen äänellä uutiset kerrotaan valikoituvat uutistuottajien päätösten sekä uutiskriteerien perusteella.

Sosiaalistaako media nuoria länsikeskeisyyteen?

Sosiaalisella medialla on vahva rooli nuorten elämässä ja se toimii pääasiallisena uutislähteenä monelle. Nuoret tavoittavat sosiaalisen median myötä paljon tietoa, mutta yksipuolisen mediasisällön vastaanottamisessa on riski maailmankuvan yksipuolistumisesta. Media voi yhdessä esimerkiksi koulumaailman kanssa sosiaalistaa nuoria länsikeskeisyyteen, jonka seurauksena kuva ”länsimaiden” ulkopuolelle jäävistä maista vääristyy tai maita ei tunneta. Oppilaat eivät välttämättä kyseenalaista eri kulttuurien luonnehdintoja tai kertomuksia historiasta.

Globaalin etelän maihin liitetään nuorten puheissa usein vahva auttamisdiskurssi ja maat nähdään kehityksellisen avun tarvitsijoina. Esimerkiksi kehitysmaa-termin käyttäminen on ongelmallista. Kehitysmaiksi luetaan lukuisia valtioita, joiden sisällä tuloerot ja eriarvoisuus voivat olla suuria. Termin on kritisoitu ylläpitävän globaalia eriarvoisuutta ja luovan kuvaa, jossa tavoiteltava kehitys olisi länsimaiden teollistumisen ja modernisaation esimerkin seuraamista.

”Seikkaillessamme somen syövereissä tai uutissivustoilla, on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, kuka onkaan se ”oikea” asiantuntija kertomaan tarinaa historiasta tai nykypäivästä? Jos emme tiedä maailman monista todellisuuksista kovin paljon, yksi somejulkaisu tai uutisjuttu voi muodostaa mielessämme koko totuuden,” muistuttaa Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija ja Maailman äänet -oppaan tekijä Hanna Hjerppe.

Oppaan harjoitukset auttavat käsittelemään mediasisältöjä, länsikeskeisyyttä ja maailmankuvaamme

Kätevä tapa käsitellä mielikuviamme maailmasta on tehdä oppaasta löytyvä kaksiosainen Mitä, missä, milloin -harjoitus. Tavoitteena on miettiä mitä tiedämme maailmanhistoriasta sekä tunnistaa Eurooppa-keskeisyys historian kerronnassa ja median välittämässä tiedossa. Oppilaat sijoittavat maailmankartalle merkittäviä historiallisia tapahtumia. Harjoitusta purkaessa etsitään yhtäläisyyksiä ja pohditaan mitkä maantieteelliset alueet maailmankuvassamme painottuvat ja mistä syistä. On tärkeää huomioida, että maailmaan mahtuu lukematon määrä historiaa eikä kaikkea voi tietää tai mahduttaa esimerkiksi yhteen oppikirjaan. Kyse on kuitenkin aina valinnoista, kun media välittää tietoa tai historiasta kerrotaan.

Harjoituksen toisen osan tavoitteena on tutkia, mistä maista on julkaistu uutisia tietyn ajanjakson sisällä, pohtia tämän hetken uutisointia sekä niiden vaikutusta yksilön maailmankuvan muodostumiseen ja käsitykseemme kertomisen arvoisista tapahtumista. Oppilaat tutusvat uutisointiin sanomalehtien avulla ja merkitsevät kartalle, mistä maista ja minkä tyylisiä asioita uutisoidaan. Harjoituksen lopussa pohditaan miltä maantieteellisiltä alueilta uutiset olivat, maiden välisiä eroja uutisoinnissa ja olivatko uutiset positiivisia vai negatiivisia.

Millaisen maailmankuvan voimme saada, jos uutisointi on keskittynyt Eurooppaan tai kurjuuden kuvaamiseen ja ongelmiin? Kuinka nuoret voivat pysyä toiveikkaina tulevaisuuden suhteen lukiessaan vain negatiivisia uutisia maailmasta?

Voit tilata Maailman äänet -oppaan veloituksetta joko sähköpostitse osoitteesta tilaus@taksvarkki.fi tai tilaa opas  globaalikasvatus-sivujemme tilauslomaketta.

Maailman äänet -opas on julkaistu myös sähköisenä. Lue tai lataa Maailman äänet -opas pdf-muodossa

Teksi: Saila Sieranoja ja Maailman äänet -mediaopas