”Lukeminen tekee sanamiljönääriksi”

Porissa sijaitsevassa Käppärän koulussa on parhaillaan meneillään Lukuralli. Käppärän koulu on osallistunut vuosittain Taksvärkin järjestämään Lukuralliin vuodesta 2020 lähtien. Jokaisena vuotena koulun kaikki 1.–6.-luokkalaiset oppilaat ovat osallistuneet toimintaan.

Neljän viikon mittainen Lukuralli innostaa oppilaita lukemaan mahdollisimman paljon sekä koulussa että vapaa-ajalla. Oppilaat saavat valita itselleen sopivinta luettavaa. Lukemisen lisäksi Lukuralliin sisältyy myös oppituntiharjoituksia, joiden avulla päästään pohtimaan lukutaidon merkitystä ja opitaan lasten oikeuksista. Lukeminen vaikuttaa ratkaisevasti lapsen taitojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymiseen, ja on avain yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Näin koulun 3B-luokan luokanopettaja Mirva Lähteenmäki pohtii lukutaidon tärkeyttä: ”Lukeminen tekee sanamiljönääriksi. Lukiessa mielikuvitus ja tietomäärä laajenee ja kirjoitustaito kehittyy. Lukeminen myös sivistää ja on järkevää ajankäyttöä.” Koulun oppilaat puolestaan korostavat lukemisen tärkeyttä arjen toiminnoissa ja työelämässä.

”Lukurallin kyytiin on helppo hypätä”

Lukurallin toteuttaminen on sujunut koululla moitteettomasti, mikä osaltaan motivoi vuosittaiseen osallistumiseen. Myös oppilaat ovat olleet toiminnassa innolla mukana. Oppilaiden lukutottumuksia on saatu ohjattua aktiivisempaan suuntaan, sillä jokainen oppilas on lukenut vähintään lukemiselle varatuilla ajoilla oppitunneilla.

”Lukurallista meillä on oikein hyviä kokemuksia. Passit ovat selkeät ja kivat oppilaiden täyttää. Materiaalin avulla luokissa käydään läpi lukutaidon ja koulunkäynnin merkitystä. Ohjeistukset opettajille ja vanhemmille ovat selkeitä ja helppoja laittaa eteenpäin. Lukurallin kyytiin on helppo hypätä ”, kommentoi opettaja Tiina Kankaanpää.

”Oppilaat ovat osallistuneet toimintaan iloisella mielellä. Lukeminen on ollut ahkeraa ja ahnehtivaa, jotta lukumerkintöjä saataisiin paljon”, tuumaa opettaja Mirva Lähteenmäki.

”Säännöstelin sen niin, että joka päivä tulisi luettua jotakin”, 5. luokan oppilas kertoi osallistumisestaan.

Lukuralli tukee oppilaskuntia Nepalissa

Lukurallin ajaksi oppilaat etsivät lähipiiristään itselleen lukusponsorin, joka sitoutuu maksamaan pienen summan jokaisesta oppilaan lukemasta tunnista. Lukusponsoreiden avulla kerätään varoja Taksvärkki ry:n tukemaan toimintaan Nepalissa. Ralliin osallistuvat lapset pääsevät tutustumaan nepalilaisiin oppilaisiin mm. videoviestien välityksellä. Taksvärkin hanke Nepalissa lisää nepalilaisten oppilaiden osallistumismahdollisuuksia oman kouluympäristönsä ja yhteisönsä kehittämiseen. Käppärän koulun oppilaat ovat olleet mielissään siitä, että pääsevät tukemaan Nepalin lapsia ja nuoria:

”Lukuralliin osallistuminen tuntui mukavalta, koska kun luki, sai samalla auttaa niitä lapsia siellä Nepalissa”, sanoo Käppärän koulun 5. luokan oppilas.

”Suosittelen Lukurallia ensisijaisesti sen takia, että sen avulla voi oppilaita kannustaa lukemisen pariin. Samalla voidaan kiinnittää huomiota lukutaidon merkitykseen ja siihen, että maailman kaikille lapsille koulun käyminen ei olekaan itsestäänselvyys ”, toteaa Tiina Kankaanpää.

Lukuralli sopii globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn eri oppiaineissa sekä tukee perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen tavoitteita. Lukuralliin voi osallistua milloin tahansa lukuvuoden aikana ja osallistua voi myös ilman lukusponsoreita. Mukaan voi ilmoittautua täyttämällä lomakkeen Ilmoittaudu mukaan – Lukurallissa luetaan yhdessä tai lähettämällä sähköpostia ilmoittautuminen@taksvarkki.fi

Teksti: Sonja Hölsö
Valokuvat: Käppärän koulu

Lukurallissa voi lukea missä ja milloin vain. Kuva: Käppärän koulu.