Kurkelan koulun 6.-luokkalaiset vaikuttajat

6.-luokkalaiset vaikuttajat pureutuivat yhteiskunnallisiin ongelmiin Taksvärkin järjestämässä työpajakokonaisuudessa Keravalla. Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajat toteuttivat toukokuussa yhteensä neljää päivää kestäneen vaikuttamisprojektin Kurkelan koululla.

Oppilaiden omien projektien lähtökohtana oli kestävyys. Kestävyyttä tarkasteltiin sekä ekologisen että sosiaalisen ulottuvuuden kautta.

Monenlaisia haasteita, monenlaisia vaikuttamiskeinoja

Kurkelan koululla toteutettu työpajakokonaisuus pohjasi Taksvärkin Vaikuta!-oppaaseen. Vaikuta!-työpajoissa nuoret tutustuvat vaikuttamiseen ja itseään kiinnostaviin vaikuttamisen keinoihin. 

Pajat toteutettiin hybridimuotoisesti, eli yhdistämällä lähi- ja etätapaamisia. Pääsääntöisesti kaikki työpajat olivat lähityöpajoja, mutta toinen luokka sai välillä mukaansa etäyhteyden päässä olevan kouluttajan. 

Työpajakokonaisuuden aikana oppilasryhmät toteuttivat omia vaikuttamisprojektejaan valitsemistaan aiheista. Ensimmäisenä työpajapäivänä listattiin erilaisia ongelmia, jotka liittyvät kestävyyteen. Keskustelun pohjalta oppilaat valitsivat pienryhmissä tietyn ongelman, johon he haluaisivat itse vaikuttaa. 

Vaikuttajat loivat omat kampanjat

Oppilaat lähtivät kampanjoimaan hyvinkin erilaisia haasteita, kuten vesistöjen saastumista, pikamuotia tai syrjintää vastaan. Kukin ryhmä valitsi itselleen sopivan vaikuttamiskeinon. Osa teki tiedottavia julisteita. Osa puolestaan tuotti videoita tai meemejä. Yksi ryhmä toteutti taideteoksen koulun ympäristöstä kerätyistä ja pestyistä roskista.

Työpajasta saadun palautteen perusteella oppilaat pitivät käsiteltyjä aiheita tärkeinä. He myös kokivat oppineensa kestävästä kehityksestä ja vaikuttamisesta. 

Erilaisista maalatuista roskista koottu kollaasi joka esittää kaupunkia ylhäältä päin katsottuna.

Koulun tarpeisiin räätälöity työpajakokonaisuus

Työpajat toteutettiin osana kuudesluokkalaisten Kestävä elämäntapa-opintojaksoa. Opettaja oli tutustunut Taksvärkin tarjoamiin työpajavaihtoehtoihin ja luokille päädyttiin räätälöimään kokonainen vaikuttamiskokonaisuus. 

Koulun tavoitteena oli toteuttaa työpajat Taksvärkkikeräyksen yhteydessä. Oppilaiden järjestämän kahvilan tuotot oli tarkoitus ohjata Taksvärkkikeräykseen. Koronatilanteen vuoksi kahvila ei toteutunut suunnitelmien mukaan, mutta työpajat pystyttiin järjestämään onnistuneesti.

Työpajan ohjaaja mustassa mekossa ja suojamaski kasvoillaan seisoo koululuokan ja powerpointesityksen edessä, seinällä lukee Tervetuloa reflektiotyöpajaan!

Taksvärkki tarjoaa valmiiksi suunniteltuja työpajoja lähi- ja etätoteutuksen muodossa. Myös ulkotyöpajan järjestäminen on mahdollista. On myös mahdollista toteuttaa koulukohtaisesti sovellettu työpajakokonaisuus, jollainen Kurkelan koulun vaikuttamisprojekti oli.

Vaikuttamisen lisäksi työpajojen aiheena voi olla kriittinen medialukutaito, Lapsen oikeudet tai käynnissä olevan Taksvärkki-kampanjan teemat. Lukuvuoden 2020–2021 kampanja Oikeus olla minä kannusti puuttumaan syrjintään yhdessä Nepalin nuorten kanssa. Seuraavan lukuvuoden kampanjassa keskitytään vammaisinkluusioon ja ableismiin eli vammaisten kohtaamaan syrjintään.

Tutustu tarkemmin vaihtoehtoihin ja tilaa koulullesi Taksvärkin työpajat ja muut maksuttomat globaalikasvatuksen kouluvierailut.

Valokuvat: Kurkelan koulu ja Sanni Palomäki