Koko koulu lukee Ilomantsissa!

Tänä keväänä Pogostan peruskoulussa Ilomantsissa osallistuttiin Lukuralliin koko koulun voimin. ”Lukemalla parempi maailma” on ollut koulussa teemana koko lukuvuoden ajan. Idea lukuvuoden teemaan nousi vuoden 2022 Lukuviikosta. Lisäksi Lukurallin viimeisellä viikolla koulussa vietetään monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikkoa, jonka aiheena lukeminen on myös. Edellisenä vuonna koulussa osallistuttiin Unicef-kävelyyn, jolloin lahjoitukset suunnattiin Myanmariin. Hyvän tekemistä haluttiin jatkaa myös lukuteemalla.

”Ja nyt se sattuu tukemaan hyvin tätä meidän lukuprojektiamme vielä, niin tässä monta hyvää asiaa kohtasivat toisensa. Tämä oli meille ihan täydellinen juttu tähän”, kuvailevat koulun opettajat Marita Lautanen ja Marja Vatanen-Liimatta. He toimivat koulun globaali- ja kulttuuritiimissä, jonne Marita vei idean Lukuralliin osallistumisesta.

Marita törmäsi ensi kerran Lukuralliin etsiessään netistä ideoita lukuteemaan liittyen. Lukuralli palautui uudelleen mieleen, kun Taksvärkiltä tilattujen opetusmateriaalien mukana oli Lukurallin esite. Globaali- ja kulttuuritiimissä syntyi päätös osallistua koko koulun voimin. Opettajakokouksessakin idea vastaanotettiin innostuneesti; kaikki olivat valmiita lähtemään mukaan.

”Tämä ajoi itsensä läpi kyllä ihan kertarysäyksellä.”

Oheisohjelmassa yhteiset lukuhetket, oppilaiden ja aikuisten lukuhaaste sekä kirjakirppis

Pogostan koulun oppilaat ja opettajat ovat järjestäneet Lukurallin oheen monenlaista toimintaa. Koulussa on järjestetty aikuisten ja oppilaiden lukuhaaste, jossa yhteiselle seinälle saa käydä kiinnittämässä lappuja, joihin kirjataan luetut Lukurallin aikana luetut kirjat. Lukurallin viimeisen viikon lopulla oppilaat ovat reilusti johdossa: oppilaiden pinossa kirjoja on noin 700, aikuisten pinossa hieman vajaa 200 kirjaa.

Kuva seinästä, jolle on kiinnitetty kirjanselkämyksen muotoisia lappuja, joissa lukee oppilaiden ja aikuisten lukemia kirjoja.
Pienten oppilaiden ja aikuisten lukuhaasteseinä.

Lukurallin viimeisen viikon jokaisena päivänä on järjestetty yksi lukuvälitunti, jolloin kaikki saavat kokoontua yhdessä liikuntasaliin lukemaan. Lukuvälitunnille on ilmestynyt joka päivä enemmän oppilaita lukemaan. Lukuvälitunneista on pidetty ja ne on päätetty vakiinnuttaa kerran viikossa järjestettävänä lukuvälituntina ensi syksystä alkaen.

Lukuviikko huipentuu viimeisen Lukuralli-viikon perjantaina lukupalkkiopäivään. Päivä alkoi koko koulun yhteisellä lukutunnilla, jolloin koulun oppilaat ja aikuiset kerääntyivät koulun käytäville lukemaan vilttien ja tyynyjen kanssa. Lukutunnin jälkeen koulu kerääntyy liikuntasaliin viettämään palkintotuntia, jossa oli erilaisia lukemiseen liittyviä pisteitä ja tehtäviä. Tapahtumassa on myös kirjavaihtoperiaatteella toimiva kirjakirppis.

Myös yläkoululaiset ovat osallistuneet päivän järjestelyihin. Kahdeksannen luokan kuvaamataidon ryhmä on maalannut tintamareski-maalauksia lasten kirjallisuuden hahmoista. Maalauksissa kasvojen kohdalla on rei’ät johon voi laittaa omat kasvonsa. Oppilaat ovat saaneet luvan ottaa kännykät mukaan lukujuhlaan ja kuvata itsensä kirjallisuuden hahmoina.

Kuvassa suuret tintamareski-maalaukset lastenkirjallisuuden hahmoista.
Kahdeksasluokkalaisten taiteilemia tintamareskeja.

”Meillä on aktiivinen oppilaskunta, joka itseasiassa järjestää koko lukujuhlan ja kirjakirppiksen. Yhteistyökumppanina tässä on siis ollut oppilaskunta, oppilaat itse tämän järjestää. Kiitos kuuluu sinne!”

Lukemiseen on löytynyt uutta kipinää

Kokonaisuutena Lukuralli on vastannut odotuksia. Sekä oppilaat että huoltajat ovat heittäytyneet mukaan ja vastaanotto on ollut positiivista. Oppilaat ovat tarttuneet lukuhaasteeseen innokkaasti. Myös sellaiset oppilaat, joille lukeminen on ollut haastavaa, ovat löytäneet kipinän lukemiseen. Pienryhmän opettaja Marja Vatanen-Liimatta kuvailee, kuinka Lukuralli on auttanut jokaista löytämään itselle sopivaa luettavaa:

”Tänä päivänä on mahdollisuus valita tavutettua kuvakirjaa ja vaikka mitä. Sillä tavalla minun luokkani on ainakin päässyt kivasti mukaan ja innostunut lukemisesta. Se ei olekaan enää kauhean puuduttavaa, vaan ihan kivaa se lukeminen.”

Kodeiltakin on saatu positiivista palautetta siitä, että Lukurallin avulla lapset ovat motivoituneet lukemaan. Myös paljon lukevat oppilaat ovat löytäneet uutta kipinää lukemiseen muun muassa lukuvinkkausten myötä. Eräs kolmasluokkalainen oppilas kertoo löytäneensä uutena kirjasarjat. Aiemmin on tullut luettua lähinnä yksittäisiä kirjoja. Osalle oppilaista lukeminen on tullut Lukurallin aikana tavaksi, jota haluaa jatkaa Lukurallin päätyttyäkin.

”Luen nyt joka ilta ennen nukkumaan menoa!” kertoo eräs kolmasluokkalainen.

Lukurallin materiaalit saavat myös kiitosta. Valmiit materiaalit lukupasseista ja Wilma-viesteistä oppituntiharjoitteisiin ja videomateriaaleihin helpottavat opettajan työtä.

”Kaiken tämän työn touhussa, niin minusta ne materiaalit olivat erinomaiset. Niiden avulla oli helppo käynnistää Lukuralli ja ne ihan oikeasti auttoivat paljon meitä opettajia tässä työssä, kun niin sanotusti sai sieltä valmista materiaalia niin paljon”, Marita kiittelee.

”Ja sehän on sellaista materiaalia, jota voi jatkossakin käyttää. Ne ovat tavallaan aina ajankohtaisia, osa niistä”, Marja lisää.

Yhteistä pohdintaa lukutaidon merkityksestä Suomessa ja Nepalissa

Lukurallin kampanjavideo herätti luokissa kiinnostunutta keskustelua. Ensimmäisenä oppilaiden huomion on kiinnittänyt nepalilaisten koulujen ulkoiset puitteet sekä resurssit. Erityisesti koulupuvut ovat kiinnostaneet oppilaita.

”He rupesivat sitä miettimään, että mitä jos meilläkin olisi koulupuvut?” nauraa Marja.

Ulkoisten seikkojen lisäksi oppilaat ovat pohtineet myös lukutaidon sekä koulukäynnin merkitystä Suomessa ja Nepalissa. Maritan mukaan koulussa lukutaidon merkitystä on käsitelty aina tilaisuuden tullen koko lukuvuoden läpi. Yksittäisten harjoitteiden sijaan on pyritty lukuteeman avulla herättelemään keskustelua. Pelillisyyden lisäksi Lukurallissa lukemiseen motivoi lukutaidon merkityksellisyyden tunnistaminen.

Oppilaat ovatkin löytäneet näkökulmia ja oivalluksia lukutaidon merkitykseen: Lukeminen kehittää omaa lukutaitoa ja samalla tulee tukeneeksi ikätovereita Nepalissa. Lukutaidon avulla myös tiedonhakutaidot kehittyvät. Lukutaito auttaa koulutehtävissä, mutta myös esimerkiksi harrastuksissa. Pesäpalloa harrastava kolmasluokkalainen kuvailee, kuinka lukutaidon avulla voi tutustua pelin sääntöihin paremmin. Kaiken lisäksi lukeminen on mukavaa ajanvietettä!

”He miettivät sitä, että hyvä lukutaito mahdollistaa ammattiin opiskelun. Sen avulla löytää tietoa ja selviää arjessa”, kuvailee Marja omien oppilaidensa ajatuksia.

”Lukutaito auttaa tulevaisuuden kannalta. Ja kun on tylsää, voi lukea!” summaa yksi kolmasluokkalaisista.

”Nykyään puhutaan paljon myös siitä, että pojat eivät lue. Lukurallissa minusta kyllä pojat ovat olleet ihan yhtä innolla mukana kuin tytötkin. Luulen, että tämä on nimenomaan ehkä aktivoinutkin poikia. Lukemisen suhteen on voitu kokea merkityksellisyyttä ”, Marita pohtii.

Oppilaat lukevat ringissä ja muodostavat sormillaan sydämet
Oppilaat ovat innostuneet lukemaan entistä enemmän.

Osallistuttaisiinko Pogostan koulussa uudelleen Lukuralliin tämän kokemuksen perusteella?

”Kyllä, ehdottomasti!” Marita ja Marja toteavat yksimielisesti.

”Ja kokonaisuutena voi myös suositella muille kouluille. Tämä on poikinut niin paljon kaikkea ihanaa!” Marita jatkaa.

Kiinnostuitko? Lue lisää Lukurallista ja ilmoita koulusi mukaan Lukurallin verkkosivuilla.

Teksti: Inka Elomaa
Kuvat: Pogostan koulu