Kokemuksia vaikuttamisesta Maailmankansalaisen koulussa

Meidän MKK-reissumme

Lähdimme Oulusta yöjunalla sunnuntaina. Nukuimme yön yli ja saavuimme Helsinkiin. Sitten kävelimme Allianssi-talolle.

Maailmankansalaisen koulujen tapaamisen alussa esittelimme itsemme ja valitsimme kortit, jotka kuvasivat aamun fiilistä. Kerroimme myös, mitä olimme tehneet koulussa liittyen vaikuttamiseen ja globaalikasvatukseen.

Jakaannuimme opettajien ja oppilaiden kesken syömisen jälkeen. Leikimme ensin oppilaiden kesken tutustumisleikkejä. Leikkien jälkeen jakaannuimme ryhmiin, joissa teimme erilaisia ryhmä- ja paritöitä.

Meidän mielestämme valokuvatehtävä [vaikuttamisesta] oli paras tehtävä. Oli myös kivaa tutustua toisiin nuoriin ja kuulla toisten mielipiteitä eri asioista.

Kirjoittajat: Pinja, Louna ja Rudi,
Oulun Steinerkoulu, globaalikasvatuksen valinnaisryhmä

Kokemuksia Maailmankansalaisen koulujen toiminnasta

Joulukuun alussa Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen koulu -verkoston oppilaita ja opettajia kokoontui Helsinkiin Allianssi-talolle vaihtamaan ajatuksia toistensa kanssa. Koulujen edustajat pääsivät tapahtumassa kertomaan, mitä Maailmankansalaisen koulu -toiminta on heidän kouluunsa tuonut ja kuinka mennyt kaksivuotiskausi on globaalikasvatuksen näkökulmasta sujunut.

Toiminnallisessa työpajassa eri koulujen oppilaat pohtivat yhdessä Maailmankansalaisen kouluna toimimista ja nuorten vaikuttamista. Opettajat vaihtoivat keskenään kokemuksia ja keskustelivat koulujen toimintakulttuurista ja globaalikasvatuksen sisällyttämisestä sen osaksi. Opettajien kanssa pohdittiin myös tapoja kehittää Maailmankansalaisen koulujen verkostoa.

Mukana tapaamisessa oli edustajia neljästä Maailmankansalaisen koulusta: Vihdin Otalammen koulusta, Hyvinkään Härkävehmaan koulusta, Jyväskylän Mankolan yhtenäiskoulusta ja Oulun steinerkoulusta.

Teidän koulunne Maailmankansalaisen kouluksi?

Taksvärkki ry hakee parhaillaan uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu -verkostoon! Tavoitteena on tukea opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamista. Yhteistyössä kehitämme koulujen omaa globaalikasvatusta ja tuemme sen vakiinnuttamista osaksi koulukulttuuria.

Haluatko koulusi mukaan? Lue lisää Maailmankansalaisen koulu -yhteistyöstä ja ota yhteyttä globaalikasvatuksen suunnittelijaamme: hanna.hjerppe@taksvarkki.fi.
 
Kuva: Maailmankansalaisen koulun oppilasryhmä