Kasvatuksella merkitystä nuorten osallistumisessa

Tamperelaisen Iidan mielestä muutokset koskettavat pidemmällä aika välillä meitä kaikkia – myös nuoria. Tämän vuoksi nuorten olisi tärkeä olla mukana vaikuttamassa muutokseen. Lokakuussa tapaamamme Iida kertoi nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksista ja omista tulevaisuuden haaveistaan.
 

”Olen Iida, 18-vuotias opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtaja. Lähdin ehdolle hallitukseen, koska haluaisin, että meillä olisi hyvä opiskella ja tarvittavat tilat opiskeluun. Oppitunneilla opittavat asiat saattavat olla vaikeita, joten en haluaisi, että opiskelua haittaisivat muut yksittäiset tekijät. Halusin tuoda oman mielipiteeni esille.

On tärkeää, että nuoret pääsevät vaikuttamaan. Vaikkapa äänestämällä kuntavaaleissa, koska nämä äänestämällä valitut ihmiset päättävät meidän asioistamme. Jos itse ei hae esimerkiksi opiskelijakunnan hallitukseen, niin vähintään pitäisi äänestää sinne sellaiset henkilöt, joiden uskoo ajavan omia etuja. On turha valittaa, kun kaikki on huonosti, jos ei tee asialle mitään. Mikäli haluat, että jotain tapahtuu, pitää siitä sanoa ääneen.
 


 
Vanhempien asenne saattaa vaikuttaa nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Kasvatuksella on merkitystä ja sillä, että rohkaistaan ja kannustetaan nuoria. Tuki ja tiedotus näistä asioista eivät usein ulotu meille asti. Jos nuoret eivät äänestä, niin voidaan kysyä, onko meillä enää demokraattista valtiota. Vanhempi väki, jotka ovat aktiivisempia äänestäjiä, eivät ehkä osaa nähdä niitä asioita, jotka ovat 18-vuotiaalle tärkeitä. Sitä millainen tämän paikan pitäisi olla ja minkälaiseksi se voi muuttua. Muutokset koskettavat pidemmällä aikavälillä meitä kaikkia. Koska muutos vaikuttaa meihin, meidän täytyy vaikuttaa muutokseen. Samaten, jos rehtorit tekevät yksin kaikki päätökset koululaitoksissa, niin eiväthän he tiedä, mitä me opiskelijat koemme. Sen takia meidän täytyy saada äänemme kuuluviin.

Mielestäni mediassa tuodaan nykyisin asioita ihan väärin esiin. Annetaan ymmärtää, että tilanteet ovat pahempia kuin ne oikeasti ovat ja tuodaan esiin vain ongelmat. Olisi hyvä, jos tämä korjaantuisi.

Haaveilen siitä, että saisin sellaisen koulutuksen ja työn, jota jaksaisin ja haluaisin tehdä koko elämäni. Ja että voisin elää sellaisessa maassa, jossa on hyvä elää. Mieluiten Suomessa.”

Taksvärkki ry järjesti Tampereen Normaalikoulun lukion opiskelijakunnan hallitukselle Vaikuta!-työpajan, jossa nuoret harjoittelivat vaikuttamisen taitoja kriittisen pedagogiikan keinoin. Lue lisää nuorten näköisestä vaikuttamisesta Taksvärkin Vaikuta!-oppaasta.

 
Teksti: Sini-Maria Melanen & Sonja Perkiö
Kuvat: Sini-Maria Melanen