Kaikkien ääni kuuluviin globaalikasvatuksessa

Vuosi 2021 on muutoksen aikaa Taksvärkin globaalikasvatuksessa. Syynä ei ole koronapandemia, vaikka sekin saa aikaan muutoksia mm. kouluvierailujen järjestämisessä.

Haluamme tavoittaa aiempaa laajemmin erilaisia nuoria sekä nostaa esiin erilaisia vaikuttamisen tapoja ja tekoja. Tänä vuonna suunnitellaan ja julkaistaan ensimmäinen Taksvärkki-kampanja, jonka lähtökohtana on vammaisinkluusio.

Vammaisinkluusion valtavirtaistaminen on Taksvärkki ry:n ohjelmakauden 2018–2021 erityinen kehittämistavoite. Tässä työssä Taksvärkin tukena on Vammaiskumppanuus ry.

Uudet tekijät ja ideat yhdenvertaisen osallistumisen edistämiseen

Saimme helmikuussa Taksvärkin viestintä- ja globaalikasvatustiimiin uusia voimia. Aura Alarto aloitti globaalikasvatuksen suunnittelijana ja Julianna Brandt tuli asiantuntijaroolissa puoleksi vuodeksi mukaan edistämään vammaisinkluusiota.

Aura on aiemmin toiminut mm. Taksvärkin aluekoordinaattorina ja Julianna freelancer-kouluttajana. Yhdessä heillä on monipuolisesti kokemusta yhdenvertaisuusteemoista sekä nuorten kanssa toimimisesta.

Tänä vuonna Julianna ja Aura ottavat käsittelyynsä Taksvärkin globaalikasvatusmateriaalit. Tavoitteena on luoda materiaaleja ja sisältöä, joka on esteetöntä ja joka ottaa kaikki käyttäjät paremmin huomioon.

Yhteiskunnan ilmiöitä pitää uskaltaa katsella kriittisin silmin

“Globaalikasvatuksen kautta haluan vaikuttaa Ihmisten asenteisiin, luoda toivoa ja kannustaa toimijuuteen”, kertoo Julianna Brandt, joka edistää Taksvärkissä vammaisinkluusiota. “Parasta olisi, että kaikki oppisivat katsomaan maailmaa monesta eri näkökulmasta, eivätkä vain omastaan.”

Juliannan mukaan globaalikasvatuksessa tarvitaan nyt sekä rohkeaa että lempeää lähestymistapaa. Asioita pitää saada itse pureksia ja pohdiskella. Globaalikasvatus auttaa myös nuorta hyväksymään itsensä ja oman tietotaitonsa keskeneräisyys. Yhdessä luodaan tilaa sekä motivaatiota uuden oppimiselle.

Hymyilevä Julianna Brandt istuu ja nojaa kämmeneensä, taustalla värikkäitä kukkaruukkuja pöydällä.
Julianna Brandt

Ennen Taksvärkkiin tuloa Julianna teki Vammaiskultti-nimistä radiosarjaa Yle Puheelle ja toimi freelancer-kouluttajana erityisesti vammaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

“Vammaiset ovat maailman suurin vähemmistöryhmä, ja meidän oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Kuitenkin tietoisuus vammaisuudesta tai vaikka vammaisten kohtaamasta syrjinnästä on vähäistä.”

Julianna Brandt

”Tietoa tarvitaan lisää”, muistuttaa Julianna. “Vammaisinkluusion tulee olla mukana kaikessa toiminnassa itsestään selvänä kokemuksena, totuutena ja näkökulmana. Kaiken lisäksi saavutettavuudesta hyötyvät kaikki.”

Jokaisella oppilaalla on oikeus laadukkaaseen globaalikasvatukseen

Taksvärkin uusi globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alarto odottaa tältä vuodelta erityisesti kohtaamisia nuorten kanssa. Suunnitelmissa on keskustella nuorten kanssa uuden Taksvärkki-kampanjan teemoista ja kehittää nuoria puhuttelevaa kampanjaa. “Odotan jo innolla sitä, millaisia ideoita nuorilla on kampanjan viestiin ja toteutukseen liittyen!”

Taksvärkki haluaa tavoittaa aiempaa laajemman kirjon erilaisia nuoria. Seuraavan kampanjan suunnitteluun ja materiaalien tekemiseen osallistuu myös vammaisia nuoria. Kampanjassa tulee kuulumaan vammaisten nuorten ääni ainakin Suomesta, Nepalista ja Malawista.

Taksvärkin kouluvierailutoiminta ja käytössä olevat pedagogiset materiaalit ovat Auralle jo entuudestaan tuttuja. Aura on toiminut useamman vuoden ajan Taksvärkin osa-aikaisena kouluyhteistyön aluekoordinaattorina. Ennen nykyistä pestiä hän työskenteli myös Tukholmassa kulttuurituotannon parissa.

Hymyilevä Aura Alarto seisoo kesäisessä puistossa ja katsoo kohti kameraa.
Aura Alarto

“Odotan, että pääsen itse kehittämään osaamistani vammaisinkluusioon liittyvistä kysymyksistä. On mahtavaa, että tiimissämme on kevään ja kesän ajan Juliannan kaltainen vammaiskysymysten superasiantuntija!”

Taksvärkin globaalikasvatuksen toiminnalliset menetelmät eivät aiemmin ole tukeneet parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien nuorten tarpeita. Näitä nuoria ovat esimerkiksi vammaiset nuoret tai nuoret, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

“Mahdollistaaksemme yhdenvertaisen osallistumisen toimintaan tuotamme tämän kevään aikana saavutettavaa ja selkokielistä globaalikasvatusmateriaalia.”

Aura Alarto

“Oppituntimateriaalien suunnittelussa ja jo olemassa olevien materiaalien kehittämisessä lähtökohtanamme on, että ihan kaikki oppilaat voivat osallistua Taksvärkin työpajoihin”, kertoo Aura.

Vapaaehtoisten osaamisen kehittäminen on avainasemassa vammaisinkluusion kehittämisessä. Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajat kohtaavat oppilaita ja opettajia kouluvierailuilla ja edustavat Taksvärkkiä koulumaailmassa. Tulevana syksynä Taksvärkki kouluttaa kaikki vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajansa vammaisinkluusioon liittyvistä kysymyksistä.

Globaalikasvatuksessa rohkaistaan kokeilemaan ja vaikuttamaan

“Globaalikasvatus auttaa hahmottamaan merkityssuhteita itselle tärkeiden, ihan arkisten asioiden ja suurten globaalien ilmiöiden välillä. Vaikka globaalikasvatuksessa käsitellään sisällöllisesti haastavia teemoja kuten eriarvoisuutta tai ilmastonmuutosta, niin sävy on toiveikas”, Aura Alarto sanoo.

“Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että maailmasta tulee vähän parempi paikka. Globaalikasvatus rohkaisee ihan jokaista vaikuttamaan, kokeilemaan, erehtymään ja sitten kokeilemaan uudestaan.”

Seuraava Taksvärkki-kampanja käsittelee vammaisten oikeuksia ja nuorten osallisuutta. Tämä kampanja ja sen osana oleva Taksvärkki-keräys julkaistaan elokuun 2021 alussa.

Taksvärkissä puolustetaan aina nuorten oikeuksia. Oikeus olla minä on Taksvärkin lukuvuoden 2020–2021 kampanja, jossa puututaan syrjintään yhdessä Nepalin nuorten kanssa. Ilmoita koulusi mukaan Taksvärkkiin ja Oikeus olla minä -kampanjaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Voit tilata samalla Taksvärkin etätyöpajoja lapsen oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta!

Vammaisinkluusiota kehitetään kaikessa Taksvärkin työssä

Taksvärkin kehitysyhteistyössä vammaisinkluusion kehittämistyö keskittyy Taksvärkin ja sen kumppaneiden osaamiseen ja toimintatapoihin. Taksvärkin sekä sen kaikkien kumppanijärjestöjen henkilöstö ja keskeiset sidosryhmät on koulutettu vammaiskysymyksistä. Kouluttajina ovat paikalliset vammaisjärjestöaktiivit.

Paikallisten vammaisjärjestöjen asiantuntemusta on myös hyödynnetty uusien kehitysyhteistyöhankkeiden valmistelussa ja seurannassa. Apua on saatu myös kumppanijärjestöjen vammaisinkluusion kehittämissuunnitelmien tai yhdenvertaisuusstrategioiden laatimisessa.

Tällä hetkellä kaikki Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeiden etelän kumppanijärjestöt ovat verkostoituneet ja tekevät yhteistyötä vähintään yhden paikallisen vammaisjärjestön kanssa.

Kuvat: Peter Morgan, Tiia-Mari Tervaharju, Suvi Elo, Pamela Arslan