Haluatteko vahvistusta aidosti vaikuttavan globaalikasvatuksen toteuttamiseen koulussanne?

Taksvärkki ry hakee uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu -verkostoon! Verkoston toimintaa tuotetaan ulkoministeriön tuella. Osallistuminen sekä Taksvärkki ry:n tarjoamat palvelut ovat kouluille maksuttomia.

Taksvärkin kotimaantyössä keskeisenä toimijana kouluympäristössä ovat Taksvärkin strategiset kumppanikoulut eli Maailmankansalaisen koulut, joiden kanssa halutaan luoda muutosta pitkäjänteisemmässä yhteistyössä. Yhdessä verkoston kanssa kehitetään keinoja toimia globaalikasvattajina muuttuvassa maailmassa.

Toiminnassa vahvistetaan koulujen omaa globaalikasvatustyötä. Tavoitteena on saada globaalikasvatuksen arvot – etenkin sosiaalinen kestävä kehitys, kriittinen tiedostaminen ja nuorten osallisuus – yhä vahvemmin näkyviin koulujen toimintakulttuurissa. Yhteistyön kautta koulujen opettajien asiantuntemus, itseluottamus ja identiteetti globaalikasvatuksen asiantuntijoina kasvaa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on, että nuorilla on kouluissa ja yhteisöissä tilaa, jossa nykyisyyttä ja tulevaisuutta voidaan tutkia ja erilaisista tulevaisuuksista voidaan keskustella avoimesti.

Toiminta tarjoaa välineitä edistää opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen arvoja niin omassa koulussa kuin muissakin vaikutuspiireissä. Pitkäjänteisessä ja innostavassa yhteistyössä kannustetaan kaikkia aloitteiden tekemiseen ja omien ratkaisujen kehittämiseen globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin.

Opettajien palautetta Maailmankansalaisen koulu -yhteistyöstä:

”Yhdenvertaisuuden toteuttaminen on nykyaikana suuri haaste ja Taksvärkin toiminta auttaa saamaan tietoa ja pääsemään askel askeleelta enemmän kohti yhdenvertaisuutta.”

”Taksvärkki on tukenut meitä globaalikasvatustyössä paljon, ihan alusta asti. Pelkästään globaalikasvatus-termin ymmärtäminen on ollut haastavaa.”

”Oppilaat ovat nyt aktiivisia ja rohkeita. Toiminnan työmuodot ovat olleet niin monipuolisia ja oppilaat ovat päässeet tekemään kaikenlaista. — Oppilaat ovat pohtineet niin paljon ja asiat ovat tulleet lähelle heitä. Nämä asiat nousee sitten aina sieltä täältä esille.”

”Koko ajan on tuki, että jos tarvitsette jotain, niin kysykää vain. On ollut sellainen tunne, ettemme ole yksin täällä työskentelemässä näiden teemojen kanssa, vaan muut tekevät samaa. Se lisää motivaatiota. Ollaan osa isompaa kokonaisuutta. “

Haluatteko tietää lisää?

Lisätietoja: Taksvärkin Maailmankansalaisen koulu

Tule kuuntelemaan Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijan Hanna Hjerppen 15 minuutin etäinfo Maailmankansalaisen koulujen toiminnasta. Infoja järjestetään kaksi samalla sisällöllä maanantaina 28.3. klo 14 ja klo 15:30.

Zoom-linkit:
klo 14:00: https://us02web.zoom.us/j/88437545180
klo 15:30: https://us02web.zoom.us/j/82822108808

Kuvassa maapallo ja askarreltu kyltti, jossa lukee Don't wait for the change, make it.
”Don’t wait for the change, make it” – Ole osa muutosta, jonka haluat nähdä.

Haluatteko koulunne mukaan?

Tarjoamme kouluille maksutta:

 • käytännön ratkaisuja ja asiantuntijoiden tukea
 • oman koulun globaalikasvatuksellisen toimintakulttuurin tarkasteluun
 • opetussuunnitelman mukaisen globaalikasvatuksen toteuttamiseen,
 • koulutuksia globaalikasvatuksen teemoista,
 • oppilaille tilaisuuksia harjoitella itsenäisten aloitteiden tekemistä kouluissa, omien ratkaisujen kehittämistä globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin sekä globaalikasvatuksen arvojen edistämiseen,
 • mahdollisuuden jakaa ideoita ja kokemuksia mukana olevien koulujen kanssa,
 • Lyhyempiä verkkotapaamisia sekä lukukausittaiset kouluverkoston tapaamiset.

Toivomme, että koulu:

 • on kiinnostunut kehittämään globaalikasvatuksellista toimintakulttuuriaan
 • sitoutuu vähintään kahdesta koulun opettajasta koostuvan globaalikasvatustyöryhmän muodostamiseen sekä oppilaiden Maailmankansalaisen vastuuryhmän perustamiseen,
 • sitoutuu yhteistyöhön vähintään kahdeksi lukuvuodeksi (alkaen syksyllä 2022) sekä
 • tulee mukaan vuotuiseen Taksvärkki-kampanjaan.

Ennakko-osaamista tai tietämystä globaalikasvatuksesta ei tarvitse olla.

Hakuaika Maailmankansalaisen kouluksi päättyy 30.4.2022 tai kun paikat on täytetty. Maailmankansalaisen koulujen uusi toimintakausi käynnistyy syksyllä 2022. Avoimet hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteeseen hanna.hjerppe@taksvarkki.fi.

Kerrottehan hakemuksessa:

 • Koulun nimi ja yhteystiedot
 • Yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
 • Miksi haluatte Maailmankansalaisen kouluksi?
 • Mitä toivotte yhteistyöltä?

Tiedusteluihin vastaa Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen suunnittelija
Hanna Hjerppe, p. 050 512 4171, hanna.hjerppe@taksvarkki.fi.

Taksvärkki ry on kehitysyhteistyön ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Kehitysyhteistyöhankkeillaan Taksvärkki ry tukee globaalin etelän nuorten aktiivista toimijuutta ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Globaalikasvatuksellaan Taksvärkki ry edistää yhdenvertaisuutta ja kannustaa Suomen nuoria aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen. Tarjoamme kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille monipuolista globaalikasvatusta: Taksvärkki-kampanjan, kouluvierailuja ja monipuolista oppimateriaalia globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn.