Globaalikasvatuksen kouluttajat haluavat innostaa nuoria vaikuttamaan

Elokuisena perjantaiaamuna Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijat Matti Pihlajamaa ja Hanna Hjerppe huikkailevat yksi toisensa perään Zoom-sessioon liittyville: ”Moi! Toimivatko sun mikki ja kamera? Mistä päin Suomea olet mukana?”. Linjoilla on yli 30 globaalikasvatuksen kouluttajaa, jotka osallistuivat viikonlopun mittaiseen koulutukseen. Osallistujat vastaavat vuorotellen tulevansa Oulusta, Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta ja Helsingistä tai näiden kaupunkien lähiseuduilta.

Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajat, 33 vapaaehtoista ja kuusi aluekoordinaattoria, ohjaavat kuluvan lukuvuoden aikana globaalikasvatuksen työpajoja kouluissa ympäri Suomen. Työpajoissa käsitellään mm. globaaleja kehityskysymyksiä, yhdenvertaisuutta ja lapsen oikeuksia sekä innostetaan nuoria toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. 

Tämän vuoden globaalikasvattajien monimuotoinen porukka on täynnä rohkeita, asiantuntevia ja innokkaita kouluttajia. ”On mahtavaa päästä toteuttamaan kouluvierailuja näin hienon ja osaavan kouluttajaporukan kanssa!”, Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Matti Pihlajamaa iloitsee.

Yhdenvertaisuuden teemat globaalikasvatuksessa

“Opin hurjan paljon Taksvärkin globaalikasvatuksen koulutusviikonloppuna. Konkreettisten taitojen lisäksi sain lisää innostusta edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä työskennellä globaalien kehityskysymysten parissa”, kertoo globaalikasvatuksen kouluttaja Reetta Turusta. 

Viikonlopun aikana globaalikasvatuksen kouluttajat pääsivät tutustumaan toisiinsa sekä Taksvärkin toimintaan, kehitysyhteistyöhön ja uuteen Taksvärkin Oikeus olla minä -kampanjaan. Saimme koulutukseen myös vieraaksi Taksvärkin nepalilaisen kumppanijärjestön ECCA:n työntekijän Ashmita Rain, joka kertoi tarkemmin oppilaskuntatoiminnasta Nepalissa ja nuorten tekemästä vaikuttamistyöstä. Lisäksi pureuduttiin globaalikasvatuksen ja yhdenvertaisuuden teemoihin ja pohdittiin, miten näitä teemoja voidaan käsitellä kouluvierailuilla kriittisesti. Lauantaina viisi alueryhmää tapasi kasvotusten, ja kouluttajat pääsivät tutustumaan kampanjan oppituntiharjoituksiin tarkemmin ja pohtimaan, millaisia taitoja globaalikasvatuksen kouluttaja tarvitsee.

“Erityisen inspiroivaa oli kuulla Nepalin nuorten aktiivisesta toiminnasta tasa-arvon parantamiseksi”,
kertoo globaalikasvatuksen kouluttaja Veera Tampereelta.

Yhdenvertaisuus onkin Taksvärkin toiminnan keskeinen periaate niin kumppanijärjestöjen toiminnassa kuin globaalikasvatuksessa. Myös Matti Pihlajamaa korostaa yhdenvertaisuusteemojen käsittelemisen tärkeyttä: ”Kouluttajien kanssa käydyt keskustelut antoivat minulle hyviä ja uudenlaisia näkökulmia yhdenvertaisuuden huomioimiseen osana globaalikasvatusta”.

Kolme henkilöä istuu kahvilapöydän ääressä ulkoterassilla.
Koulutuksen pienryhmäosuus Helsingissä.

Taksvärkki järjesti koulutusviikonlopun tänä vuonna pääosin etätilaisuuksina Zoomissa. Pelkältä kolmen päivän luennoinnilta kuitenkin vältyttiin, eikä vuorovaikutuksellista oppimista ja toiminnallisuutta unohdettu. ”Oli hienoa nähdä, miten hyvin vuorovaikutus toimi myös etäyhteyksillä eri kaupunkien ja jopa eri maiden välillä”, kertoo Matti Pihlajamaa tyytyväisenä. Niin pienryhmäkeskustelut, Jamboard-tehtävät, Menti-taulut kuin taukojumppavideotkin olivat koulutuksen aikana ahkerassa käytössä.

Toiminnallisia työpajoja etänä ja kouluissa

Toiminnallisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta ei puutu myöskään Taksvärkin globaalikasvatuksen työpajoista. Työpajoissa kannustetaan keskusteluun, kriittiseen ajatteluun ja oman mielipiteen muodostamiseen, ja korostetaan kokemuksen kautta oppimisen tärkeyttä. Syksyllä työpajoja tarjotaan ensisijaisesti etätyöpajoina. Niissä nuoria kannustetaan ottamaan kantaa ja keskustelemaan muun muassa virtuaalisten post it -lappujen, piirtämisen, valokuvien ja videoiden sekä virtuaalisten mielipidejanojen avulla. Lähityöpajoissa puolestaan päästään keksimään pienryhmissä ratkaisuja yhdenvertaisuuden edistämiseen koulussa tai siirtämään pulpetit sivuun ja luomaan syrjinnän vastainen runoräppi-esitys.

Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajat ovat innoissaan syksystä ja ovat valmiita ohjaamaan työpajoja. ”Odotan innolla nuorten omien ajatusten ja ideoiden kuulemista”, kertoo Veera.

“On tärkeää, että nuoret pääsevät avartamaan maailmankuvaansa ja tutkiskelemaan omaa arvomaailmaansa Taksvärkin kampanjoiden sekä kouluvierailujen kautta”,
lisää globaalikasvatuksen kouluttaja Reetta Turusta.

Taksvärkin tarjoamat globaalikasvatuksen työpajakokonaisuudet käsittelevät yhdenvertaisuutta, nuorten elämää Suomessa ja Nepalissa sekä nuoria koskevia globaaleja kysymyksiä, nuorten vaikuttamista, lapsen oikeuksia sekä kriittistä mediakasvatusta.

Tilaa maksuton kouluvierailu tai etätyöpaja
Tietoa Oikeus olla minä -kampanjasta ja Taksvärkki-keräyksestä.

Teksti: Elina Lindman
Kuva: Marja Rikaniemi