Erilainen Taksvärkkipäivä Espoossa

Suunnittele tarkistuslista perheellesi tai ystävillesi syrjinnän vastaisista toimista ja tasa-arvon edistämisestä. Kirjoita alakouluikäisille tarina yhdenvertaisuudesta. Julkaise sometililläsi tarina viidestä tilanteesta, joissa olet havainnut syrjintää ja kerro mitä niissä tilanteissa olisi voitu tehdä toisin. Piirrä sarjakuva yhdenvertaisuuden edistämisestä. Työpäivä ei yleensä kuulosta tältä tai erityisesti Taksvärkkipäivä. 

Espoon kansainvälinen koulu (EIS) halusi järjestää maaliskuussa pitkään suunnitellun Taksvärkkipäivän. Oppilaat olivat odottaneet mahdollisuutta päästä kiinnostaviin töihin oikeille työpaikoille. Korona ja erilaiset rajoitukset kuitenkin sotkivat suunnitelmat. Kaiken lisäksi koko yläkoulu kävi koulua etänä.

Taksvärkkipäivästä ei Espoossa kuitenkaan luovuttu ja oppilaat osallistuivat Taksvärkkiin kotoa käsin.

Yhdenvertaisuus puhutti yläkoulun oppilaita

Aamu aloitettiin etänä ohjatussa työpajassa. Taksvärkin ohjaamiin työpajoihin osallistuivat kaikki EIS:n yläkoulun oppilaat. Työpajassa käsiteltiin yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta sekä yleisellä tasolla että erityisesti työelämässä. Esimerkkejä käytiin läpi niin koto-Suomesta kuin maailman nuortenkin kertomana. 

Työpajassa oppilaita puhututti erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo. Tasa-arvosta ja syrjinnästä puhutaan työelämän kontekstissa ehkä enemmän, mutta oppilaiden mukaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää näkyy jo koulun arjessa.

Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluttajat kokivat Taksvärkkipäivän aamupäivän pajan onnistuneeksi etätyöpajaksi, jossa saatiin nuorten kanssa hyviä ja syvällisiäkin keskusteluja aikaiseksi.

“Tämä oli todella ajankohtainen, mukaansa tempaava ja ihan sitä kouluarkea ravisteleva työpaja. EIS:n oppilaat tunnistivat hienosti syrjinnän muotoja ja pohtivat keinoja edistää yhdenvertaisuutta niin omassa koulussaan kuin laajemmin yhteiskunnassa”, kertoo Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Hanna Hjerppe.

Teksti Safe Space eli turvallinen tila, ympärillä erilaisia erivärisiä pieniä lippuja mm. seksuaalivähemmistöjen lippuja.

Yhdenvertaisuusteemoista keskustelu ei ollut täysin uutta espoolaisille nuorille. Taksvärkin maailmankansalaisen kouluna toimivassa Espoon kansainvälisessä koulussa on tällä hetkellä menossa yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys. Päivitystä tehdään osittain yhdessä Taksvärkin kanssa ja EIS:n maailmankansalaisten oppilasryhmä on ollut tärkeä osa prosessia.

EIS:n oppilasryhmä on muun muassa laatinut yhdenvertaisuuskyselyn koulun oppilaille ja jakanut tietoa yhdenvertaisuuskysymyksistä. Aktiiviset oppilaat ovat esitelleet kyselyn tuloksia ja muutosehdotuksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi niin koulun oppilaille kuin henkilökunnallekin.

Taksvärkissä tehtiin töitä kotipiirissä ja tuotettiin globaalikasvatuksellista sisältöä

Yhteisen työpajan jälkeen Espoon kansainvälisen koulun oppilaat ryhtyivät töihin. Taksvärkkipäivä oli muovattu koronan pakottamana uudenlaiseksi paketiksi. Oppilaiden päivään haluttiin lisäksi kotitöiden ohelle globaalikasvatuksellista sisältöä. 

Päivän työksi kunkin oppilaan kotona oli sovittu erilaisista työtehtävistä esimerkiksi siivouksesta, auton pesusta ja leipomisesta. Oman lisänsä Taksvärkkipäivään toi mahdollisuus toteuttaa globaalikasvatuksellista sisältöä Taksvärkin työn tueksi.

Tarjolla oli sisällöntuotannon tehtäviä, joista jokainen sai valita mieleisensä. Oppilaat mm. kirjoittivat Taksvärkin Lukurallin tueksi alakoululaisille tarinoita yhdenvertaisuudesta. Toiset tekivät omille somekanavilleen julkaisuja yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän taklaamisesta tai taiteilivat koteihinsa Syrjinnästä vapaa alue -kylttejä.

Vesiväreillä maalatut 6 eriväristä kättä ja keskellä teksti No discrimination zone eli Syrjinnästä vapaa alue.

Taksvärkkikeräyksessä kerätyillä varoilla tuetaan nuorten oikeuksien edistämistä Taksvärkki ry:n ohjelmamaissa. Tänä lukuvuonna Taksvärkin Oikeus olla minä -kampanjassa keskitytään nuorten kohtaamaan syrjintään ja siihen puuttumiseen. EIS:n oppilaiden lisätehtävät käsittelivät aiheeseen sopivasti yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjintään puuttumisen keinoja.

Vapaamuotoisissa sosiaalisen median julkaisuissa, oppilaiden tarinoissa, kuvissa ja kylteissä näkyivät oppilaiden omat ajatukset. Nuoret tekivät hienoja muistilistoja syrjinnän havainnoinnin tueksi sekä useita sarjakuvia moninaisuuden kunnioittamisesta.

“Oppilaiden töistä näkyi selvästi, kuinka aamupäivän työpajan keskustelut olivat herättäneet uusia ajatuksia. Moni koki teeman tärkeäksi ja halusi olla osaltaan edistämässä yhdenvertaisuutta”, iloitsee Hanna Hjerppe.

Lopetetaan syrjintä yhdessä Nepalin nuorten kanssa!

Osallistukaa Taksvärkkiin omalla tavallanne – koko koulu tai yksi luokka kerrallaan. Autamme mielellämme siinä, kuinka Taksvärkkipäivä ja sen työt ja sisällöt sovitetaan osaksi poikkeuksellista kevättä.

Ilmoittaudu Taksvärkkiin käyttämällä Taksvärkki-kampanjan lomaketta. Samalla voit tilata Taksvärkin maksuttomia etätyöpajoja yhdenvertaisuudesta ja nuorten vaikuttamisesta!

Teksti: Pamela Arslan ja Hanna Hjerppe
Kuvat: Espoon kansainvälisen koulun oppilaat