Entisten nuorten Taksvärkki nykyisten nuorten tukena

Tuoko Taksvärkki-sana sinulle mieleen muistoja nuoruudesta? Mitä, jos voisit palata päiväksi takaisin? Osallistu Entisten nuorten Taksvärkkiin!

Alkuperäisen Taksvärkki-keräyksen tuotoilla on puolustettu ja edistetty nuorten oikeuksia vuodesta 1967. Taksvärkin työ nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden puolesta jatkuu. Työmme toteutumiseen tarvitsemme myös entisiä nuoria. Monille kouluajoilta tuttu Taksvärkki-päivä sopii järjestettäväksi myös työpaikalla tai yhdessä ystäväporukan kesken!

Nuorten oikeuksien puolustaminen jatkuu

Vaikka moni asia on muuttunut ensimmäisen Taksvärkki-keräyksen järjestämisestä ja vuodesta 1967, on nuorten oikeuksien edistäminen edelleen ajankohtainen ja tärkeä tehtävä. Kuudesosa maailman väestöstä on 10–19-vuotiaita nuoria ja 90 % heistä asuu maailman köyhimmissä maissa. Nuoriso nähdään helposti aikuisten näkökulmasta taakkana tai riskinä eikä heillä ole samankaltaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuorten osattomuus ja näköalattomuus johtaa moniin ongelmiin yhteiskunnissa. 

Tunne siitä, että osaa ja kykenee vaikuttamaan oman yhteisön asioihin sekä omaan tulevaisuuteen on olennainen hyvinvoinnin tekijä jokaisen elämässä. Vaikka nuoret kohtaavatkin monia haasteita, he ovat myös niitä, jotka voivat muuttaa asioiden suuntaa. Nuoret itse tietävät parhaiten nuoria koskevista asioista.

Taksvärkki ry tekee työtä nuorten oikeuksien ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Globaalikasvatuksellamme Suomessa tuemme nuorten valmiuksia edistää yhdenvertaista maailmaa ja kestävää kehitystä.

Kehitysyhteistyöhankkeissamme nuoria koulutetaan ihmisoikeuksista, vaikuttamismahdollisuuksista, elämäntaidoista ja toimeentulon hankinnasta. Näin nuorilla itsellään on paremmat mahdollisuudet ja enemmän päätäntävaltaa vaikuttaa elämäänsä ja yhteisöihinsä. 

Nostalgiaa Taksvärkki-päivästä

Jotta voimme jatkaa työtämme tulevaisuuden nuorten oikeuksien puolustajana, tarvitsemme tähän myös entisten nuorten tukea. Osallistumalla Entisten nuorten Taksvärkkiin olet mukana rakentamassa vakaampaa ja reilumpaa tulevaisuutta – kaikille maailman nuorille! Samalla palaat päiväksi nuoruuden muistoihin.

Entisten nuorten Taksvärkki-päivä sopii loistavasti työyhteisön virkistyspäiväksi tuomalla siihen palan nostalgiaa ja merkityksellisyyttä. Työpaikalla järjestetyssä Taksvärkissä voitte lahjoittaa osan päivän työstä saadusta palkasta tai muun yhteisesti sovitun summan Taksvärkki-keräykseen.

Taksvärkki-kampanjan materiaalien kautta voitte sukeltaa nuorten maailmaan ja nähdä, miten lahjoittamanne varat edistävät reilumpaa maailmaa esimerkiksi Sierra Leonessa. Voitte tehdä päivän aikana myös vapaaehtoistyötä valitsemassanne paikallisessa kohteessa ja näin tehdä hyvää myös paikallisesti.

Entisten nuorten Taksvärkkiin voi osallistua myös ystäväporukalla. Järjestäkää tapahtuma tai myyjäiset ja lahjoittakaa tuotto Taksvärkki-keräykseen!

Ohjeet Entisten nuorten Taksvärkkiin

Näin homma toimii:

  • Ilmoittautukaa sähköpostilla Entisten nuorten Taksvärkkiin
  • Sopikaa yhteisesti summa, jonka työnantaja tai työntekijät lahjoittavat päivän työstä Taksvärkki ry:n Taksvärkki-keräykseen
    TAI järjestäkää esimerkiksi myyjäiset, joiden tuotto lahjoitetaan keräykseen.
  • Tutustukaa teille lähetettyihin Taksvärkki-kampanjan materiaaleihin. Kampanjan kautta voitte tutustua nuorten elämään ja näette, miten lahjoittamanne varat edistävät nuorten osallisuutta ja reilumpaa maailmaa.
  • Liittäkää halutessanne päivään myös talkoo- tai vapaaehtoistyötä paikallisessa kohteessa.
  • Kertokaa myös muille työyhteisönne / ystäväporukkanne merkityksellisestä päivästä ja tekemästänne lahjoituksesta esimerkiksi sosiaalisen median tileillä.

Entisten nuorten Taksvärkki on uusi Taksvärkki ry:n toimintamuoto ja testaamme sitä mielellämme erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa! Voitte tiedustella lisää ja ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.