Dagsverkes före detta ungdomar som stöd för nuvarande unga

Väcker ordet Dagsverke minnen från din ungdomstid? Tänk om du kunde gå tillbaka för en dag? Delta i Dagsverke för före detta unga!

Intäkterna från den ursprungliga Dagsverksinsamlingen har använts för att försvara och främja ungas rättigheter sedan 1967. Dagsverkes arbete för ungdomars delaktighet och aktivt medborgarskap fortsätter. Vi behöver också före detta unga för att utföra vårt arbete. Dagsverksdagen, bekant för många från skoltiden, kan även ordnas på arbetsplatsen eller tillsammans med ett kompisgäng!

Arbetet med att försvara ungdomars rättigheter fortsätter

Även om mycket har förändrats sedan den första Dagsverksinsamlingen år 1967, är främjandet av ungas rättigheter fortfarande en aktuell och viktig uppgift. En sjättedel av världens befolkning är unga människor i åldern 10–19 och 90 % av dem bor i världens fattigaste länder. Från vuxnas perspektiv ses unga lätt som en belastning eller risk, och unga har inte samma möjligheter att påverka saker. Ungdomars bristande delaktighet och utsiktslöshet leder till många problem i samhället.

Upplevelsen att man kan påverka sin närmiljös angelägenheter och sin egen framtid är en viktig del av välmåendet i allas liv. Även om ungdomar står inför många utmaningar, är det också de som kan ändra riktning. Unga människor vet själva bäst om de frågor som berör dem.

Dagsverke rf arbetar för att främja ungas rättigheter och möjligheter att påverka. I våra utvecklingssamarbetesprojekt utbildas unga i mänskliga rättigheter, livskunskaper, ungas möjligheter att påverka och försörja sig.

På så sätt får ungdomar själva bättre möjligheter och mer beslutskraft att påverka sina liv och samhällen. Med vår globala fostran i Finland stödjer vi ungdomars färdigheter att främja en jämlik värld och hållbar utveckling.

Den vuxne ger barnet en sedel eller lönebesked. Två andra ungdomar står i bakgrunden.

Dagsverksnostalgi

För att i framtiden kunna fortsätta vårt arbete och försvara ungas rättigheter behöver vi stöd också från före detta ungdomar. Genom att delta i Dagsverke för före detta unga är du med och bygger en stabilare och mer rättvis framtid – för alla ungdomar i världen! Samtidigt kan du för en dag återbesöka minnen från din egen ungdom.

Dagsverke för före detta unga passar utmärkt som rekreationsdag på arbetsplatsen, och kan medföra både nostalgi och mening till den. Ifall ni ordnar Dagsverke på arbetsplatsen, kan ni donera en del av lönen som erhålls från dagens arbete eller ett gemensamt överenskommet belopp till Dagsverksinsamlingen.

Genom Dagsverkes kampanjmaterial kan ni dyka in i ungdomarnas värld och se hur de medel ni donerar bidrar till en rättvisare värld, till exempel i Sierra Leone. Under dagen kan ni även utföra volontärarbete hos en lokal aktör som ni själv väljer och därmed göra nytta även lokalt.

Ni kan också delta i Dagsverke för före detta unga med ett kompisgäng. Arrangera ett evenemang eller jippo och donera intäkterna till Dagverksinsamlingen!

Instruktioner till Dagsverke för före detta unga

Så här fungerar det:

  • Anmäl er via e-post till Dagsverke för före detta unga
  • Kom överens om ett gemensamt belopp som arbetsgivaren eller arbetstagarna ska donera från dagens arbete till Dagsverke rf:s Dagsverksinsamling ELLER anordna till exempel ett evenemang vars intäkter går till insamlingen.
  • Ta en titt på Dagsverkes kampanjmaterial som skickats till er.  Genom kampanjen kan ni lära känna ungdomars liv och se hur de medel ni donerar främjar ungdomars inkludering och arbetet för en rättvisare värld.
  • Om ni vill kan ni även inkludera volontärarbete hos en lokal aktör i ert dagsprogram.
  • Berätta också för andra från er arbetsplats eller kompisgäng om dagens betydelsefullhet och donationen ni gjorde, till exempel genom att dela med er av dagen på sociala medier.

Dagsverke för före detta unga är ett nytt koncept för Dagsverke rf och vi testar det gärna med olika företag och organisationer! Ni kan fråga mera och anmäla er genom att skicka ett e-postmeddelande till ilmoittautuminen@taksvarkki.fi.