Enemmän näkökulmia ja vaikuttamista vapaaehtoistyökerhossa

Peruskoulusta valmistuvat Oulun Normaalikoulun vapaaehtoistyökerhon ysit Aino, Peppi, Amanda, Siiri ja Veera kertovat, millaista on ollut osallistua Maailmankansalaisen koulun toimintaan.

Veera ja Amanda aloittivat vapaaehtoistyökerhossa syksyllä 2021. Hellevi Kupila, Maailmankansalaisen koulun vastuuopettaja oli Amandan luokanvalvoja, ja kyseli seiskaluokan ensimmäisinä päivinä oppilaita mukaan Maailmankansalaisen koulun ryhmään.

Kasin syksyllä myös Siiri, Aino ja Peppi liittyivät mukaan. Koululla järjestetyssä teemapäivässä oli piste, jolla Hellevi esitteli vapaaehtoistoimintaa ja Maailmankansalaisen koulua. Nimen sai laittaa listaan, jos kiinnosti kokeilla.

Mukaan toimintaan on lähdetty heittäytymällä – ja kivaa on ollut! Hellevi on se ”päätyyppi”, joka järjestää eniten vapaaehtoistyömahdollisuuksia. ”Ehkä kaikki syytetään Helleviä!” oppilaat nauravat hyväntahtoisesti.

Haastateltavat oppilaat eivät ennalta tunteneet toisiaan. ”Ollaan törmäilty, mutta ennen tätä toimintaa en ole tutustunut enkä olisi läheisesti tutustunut enemmän ilman tätä ryhmää”, Aino jakaa. ”On tiivistänyt meitä vapaaehtoisryhmässä, kun ollaan tehty paljon yhdessä.”

Muistoja Maailmankansalaisen koulujen yhteistapaamisista

Yläkoulun aikana oululaiset oppilaat ovat osallistuneet Maailmankansalaisen koulujen yhteistapaamisiin niin kasvokkain kuin etänä.

”Seiskalla meillä oli Maailmankansalaisen koulujen etätapaaminen ja yhdenvertaisuuden teemaan liittyen tehtiin meidän koulun aulaan diat”, kertoo Amanda. ”Silloin opin tosi paljon ja laajemmin mitä siihen suureen käsitteeseen liittyy.”

Pakohuone Helsingin yhteistapaamisesta keväällä 2023 jäi mieleen Ainolle. ”Aina tiedonmurusia tulee sieltä täältä, ei tule mieleen yksittäistä suurta teemaa mistä olisi erityisesti oppinut.”

Keväällä 2023 Oulun Maailmankansalaisen koulun oppilasryhmät tapasivat toisiaan. Yhteistapaaminen Oulun steinerkoululla oli ollut mieleenpainuva.

”Oli vähän tuttuja ja sai enemmän esitellä, mitä itse on tehnyt”, Amanda kertoo. Oppilaat toivovat, että yhteistyö Steinerkoulun kanssa jatkuu.

Tampereen tapahtumasta joulukuussa 2023 jäi hyviä muistoja, mukana oli myös Oulun steinerkoulun ryhmä. ”Aiheena oli miten nuoret pystyy itse vaikuttamaan”, Veera muistelee.

Uusia ihmisiä ja näkökulmia

Maailmankansalaisen koulujen välisestä yhteistyössä on päässyt tutustumaan niin uusiin teemoihin kuin ihmisiin ja näkökulmiin.

”Mä oon saanut uusia kavereita sitä kautta”, Veera kertoo.

”Saa erilaisia näkökantoja, joita ei itse välttämättä olisi osannut ajatella”, pohtii Peppi. ”Sitten voi jakaa mitä itse on tehnyt ja mitä muut on tehnyt”, Siiri lisää.

Oppilaat kannustavat yhteen ääneen lisäämään yhteistapaamisia koulujen välillä.

”Enemmän tapaamisia, etänä yhdessä tekemistä vois olla aktiivisemminkin”, sanoo Peppi. ”Ehdottomasti voisi lisääkin ihmisiä tulla mukaan, nimenomaan enemmän näkökulmia!”, Veera sanoo.

Oppilaat pohtivat myös miten yläkouluaika olisi ollut erilaista, jos he eivät olisi osallistuneet Maailmankansalaisen koulujen toimintaan.

”Enemmän olisi ollut oppitunneilla. Vaparikerhon kanssa on vietetty aikaa kouluaikana ja vapaa-aikana”, Veera kertoo.

”Tapaamisia ei (kuitenkaan) oo niin paljon, niin ne ei haittaa koulua tai oppimista”.

Amandan mukaan vaikuttamisesta vapaaehtoistyön kerhon oppilaat ovat saaneet  enemmän kokemusta kuin muut oppilaat. ”Käytännön tasolla on päässyt tekemään enemmän vaikuttamista.”

Vapaus valita vapaaehtoistyössä

Peppi suosittelisi vapaaehtoistyön kerhoa muille, jos on yhtään kiinnostusta. ”Vähän vaihtelua kouluarkeen!”

”On ollut kiva kun on voinut päättää mihin haluaa lähteä, eikä tarvitse lähteä kaikkeen jos ei vaikka jaksa tai on paljon kokeita”, Siiri lisää.

”Tai jos ei vaikka vaan kiinnosta joku aihe, niin voi jättää välistä, että tää ei nyt oo se mun intohimo”, Aino jatkaa.

”Aika vapaasti on saanut päättää, kun on aika paljon vapaaehtoisia. Ei oleteta että sä kaikkeen menisit”, Peppi jatkaa. ”Aina löytyy joku joka lähtee”, Veera lisää.

Haastatellut nuoret olivat mahdollisesti kiinnostuneita jatkamaan vapaaehtoistyötä tulevaisuudessa.

”Jos on hyvä hetki, ja ei oo kouluhommia liikaa. Onhan tää vapaata mut vie myös aikaa”, Peppi sanoo. ”Joo, lukion kanssa voi olla aika kuormittavaa”, Veera pohtii.

Amanda jakaa kaikille tärkeän viestin.

”Vapaaehtoistyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikessa ei ole tarve olla mukana. Toki hyvä että on aktiivinen, mutta tärkeää, ettei polta itteään loppuun. Se on pääasia, ihan sama mitä lähtee tekemään.”

Oulun normaalikoulu on ollut mukana Maailmankansalaisen kouluna vuodesta 2018. Koulussa toimii vapaaehtoistyön kerho, joka tekee niin koulussa kuin lähiympäristössä vapaaehtoisvoimin vaikuttamistyötä. Kerho on esimerkiksi kerännyt varoja ukrainalaisille, tehnyt Ikioma-ensikirjoja sekä vieraillut vanhainkodeissa. Taksvärkki on tarjonnut verkoston yhteistapaamisten lisäksi koulukohtaista tukea globaalikasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen, esimerkiksi työpajoja ja koulutuksia. Lue lisää Maailmankansalaisen koulujen toiminnasta Maailmankansalaisen koulu-sivulta.

Viisi nuorta istuu sisätilassa tiilisillä portailla kahdessa rivissä.
Oulun Normaalikoulun vapaaehtoistyökerhon oppilaat Aino, Peppi, Amanda, Siiri ja Veera.