Challengers-nuoret tutustuvat keväällä muuttoliikkeeseen ja taiteella vaikuttamiseen

Taksvärkin Challengers-nuortenryhmä aloitti kevään toimintansa helmikuun alussa. Mukana on tällä kertaa kahdeksan 13–18-vuotiasta nuorta. Ryhmä tapaa Zoomissa kaksi kertaa kuukaudessa ja mukana on nuoria eri puolilta Suomea. Nuortenryhmä on keväällä mukana Euroopan Unionin tukemassa I am European -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttoon liittyviä mielikuvia. Lisäksi sen on tarkoitus lisätä sekä empatiaa että tietoa moninaisista eurooppalaisista identiteeteistä.

Taksvärkin alahankkeessa Challengers-ryhmä toteuttaa muuttoliikettä käsittelevän vaikuttamisprojektin taiteen keinoin keväällä 2022. Projektissa lisätään työskentelyyn osallistuvien nuorten tietämystä maahanmuutosta ja globaalista muuttoliikkeestä sekä heidän taitojaan toimia yhdenvertaisemman maailman puolesta. Hankkeen teemoja lähestytään ryhmäläisten valitseman taidemuodon kautta. Nuoret kokoontuvatkin loppukeväästä viikonloppuleirille toteuttamaan taidevaikuttamisprojektin.

Matalan kynnyksen Challengers-ryhmätoiminnan ja Olen eurooppalainen -hankkeen tavoitteena on nuorten roolin ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen, nuortennäköisten kansalaisvaikuttamisen taitojen lisääminen sekä yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen rohkaiseminen nuorten vapaa-ajan toiminnassa. Ryhmä luo nuorille helposti lähestyttävän kanavan käsitellä muuttoliikettä koulukontekstin ulkopuolella. Ryhmän jäsenet välittävät ikäisilleen tietoa muuttoliikkeestä ja motivoivat ikäisiään toimimaan nuorten oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.

Nuortenryhmä on kokoontunut tähän mennessä kaksi kertaa. “Ensimmäisillä tapaamisilla on syntynyt paljon keskustelua nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Nuorilla on vahva halu vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin, mutta moni kokee esimerkiksi oppilaskuntien hallitukset ja nuorisovaltuustot jäykiksi ja aikuisten ylhäältä määrittämiksi vaikuttamismekanismeiksi,” kommentoi Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alarto.

“Kevään aikana pohdimme yhdessä nuorten kanssa sitä, miten yhdenvertaisuutta ja avoimuutta voi edistää erityisesti taiteen keinoin. En malta odottaa, mitä ideoita ja prosesseja ryhmässä lähteekään syntymään!” Aura jatkaa.

Asiantuntijavierailut syventävät teemaan tutustumista

Kevään ensimmäinen asiantuntijavieras oli Warda Ahmed, joka inspiroi nuoria vaikuttamaan taiteen avulla. Ahmed on kuvittaja, opettaja ja sarjakuvapiirtäjä, ja tällä hetkellä hän työskentelee Koneen säätiön tuella Sarjakuva ja siirtolaisuus -hankkeessa. Hänen sarjakuvissaan näkyy omakohtaisuus, ja omien sanojensa mukaan hän harvoin kirjoittaa fiktiivisiä tarinoita – tarinoilla on usein vähintään jotain todellisuuspohjaa. Sarjakuvissa toistuvatkin esimerkiksi hänen omaan taustaansa liittyvät teemat.

Ryhmän nuorille hän kertoi aktivismistaan, taustastaan ja taiteellisesta työskentelystään esitellen töitään diaesityksen välityksellä. Yksi sarjakuvista käsitteli esimerkiksi koronan vaikutusta nuorten arkeen.

Vierailu innosti sekä ryhmän nuoria että ohjaajia. Ryhmän vapaaehtoinen ohjaaja Saila piti vierailua inspiroivana: ”kokonaisuudessaan [Wardan esitys] valotti eri puolia vaikuttamistyöstä oman aktivisti-identiteetin valossa”, hän kuvailee.

Wardan vierailu oli yksi kevään aikana toteutettavista asiantuntijapuheenvuoroista. Warda pohjusti nuorille ennen kaikkea taiteella vaikuttamista ja sitä, mitä se voi tarkoittaa käytännössä. Nuoret tulevat kevään aikana tutustumaan taidevaikuttamiseen lisää esimerkiksi työpajan muodossa. Loppukevään taideviikonlopun kantaaottava taideprojekti toteutetaan leirille kutsuttavan vierailevan ammattitaiteilijan ohjauksessa.

Challengers-ryhmään on maaliskuussa tulossa vieraaksi myös kaksi muuttoliikkeeseen paneutunutta asiantuntijaa, joiden johdolla tutustutaan hankkeen teemoihin erilaisista näkökulmista.

Voit tutustua hankkeeseen paremmin osoitteessa oleneurooppalainen.fi

Hanke toteutetaan Euroopan unionin tuella. Hankkeeseen liittyvästä sisällöstä vastaa Taksvärkki ry, eikä se välttämättä edusta EU:n virallista kantaa.

Teksti: Noora Huttunen
Kuvat: I am European -hanke
, DEAR-ohjelma

DEAR-ohjelman logo