Arviointi paljasti globaalikasvatuksen parhaat käytännöt ja haasteet

Arviointi Taksvärkin ulkoministeriön ohjelmatuella toteuttamasta globaalikasvatuksesta on valmistunut. Arviointi kertoo tärkeää tietoa Taksvärkin globaalikasvatustoiminnan parhaista käytännöistä. Toisaalta arviointi nostaa esiin keskeisiä haasteita ja kehittämiskohteita. Niitä työstämällä voidaan jatkossa parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Arviointi keskittyi kouluvierailutoimintaan, kampanjamateriaaleihin, vapaaehtoisten kouluvierailijoiden osaamiseen ja tuen tarpeeseen sekä Maailmankansalaisen koulu -toimintamalliin.

Myös Taksvärkin tärkeimpiä sidosryhmiä osallistettiin arviointiin. Mukana arvioinnissa oli vapaaehtoisia kouluvierailijoita, opettajia sekä oppilaita.

Globaalikasvatusohjelman 2018–2021 arviointi toteutettiin keväällä ja syksyllä 2020 osana kehitysyhteistyöohjelman laajempaa arviointia. Taksvärkki ry on ulkoministeriön ohjelmatukijärjestö. Taksvärkin globaalikasvatuksesta osa sisältyy tähän ulkoministeriön rahoittamaan kehitysyhteistyöohjelmaan.

Covid-19-pandemia vaikutti merkittävästi arvioinnin toteutukseen. Arviointi pystyttiin silti tekemään käyttämällä mm. etänä toteutettuja osallistavia työpajoja, online-kyselyitä sekä osallistuvaa havainnointia. Arvioinnin toteutti ulkopuolinen arvioitsija Anna Peltoniemi.

Ketterä Taksvärkki ja sitoutuneet vapaaehtoiset

Arviointi nosti esiin muun muassa Taksvärkin ketteryyden. Olemme aina voineet notkeasti muuttaa suunnitelmia. Esimerkiksi tänä poikkeuksellisena vuonna muokkasimme heti globaalikasvatustoimintaamme tilanteen vaatimalla tavalla.

Taksvärkin toimintamuodoista mm. kouluvierailut ja vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien toiminta ovat hyvin vakiintuneita. Arvioinnin mukaan toimintojen systemaattinen kehittäminen näkyy myös ulospäin. Arvioinnissa kävi ilmi, että Taksvärkin vapaaehtoiset ovat sitoutuneita ja kokevat itsensä osaksi yhteisöä.

Taksvärkin globaalikasvatustyö ei toteutuisi vastaavassa laajuudessa ilman vapaaehtoisia kouluvierailijoitamme. Suuri kiitos kuuluu siis vapaaehtoisille, joiden koulutukseen ja tukemiseen panostamme jatkossa vieläkin enemmän.

Arviointi peräänkuulutti Taksvärkiltä systemaattisempaa toiminnan ja tulosten arviointiprosessia. Koko arviointiprosessi innostikin pohtimaan yhä enemmän globaalikasvatuksen vaikuttavuutta. Kuinka kerromme globaalikasvatuksen yhteydessä tapahtuneesta muutoksesta ja mikä toimintamuoto oikeastaan on vaikuttavaa ja toisaalta kestävää ylläpitää järjestön näkökulmasta?

Arvioinnissa todetaan, että opettajat kokevat sekä materiaalisen että kumppanikoulumuotoisen tuen hyödylliseksi ja merkitykselliseksi. Esimerkiksi Maailmankansalaisen koulu -toiminnan vahvuudeksi mainitaan, että se on mukautettavissa koulun realiteetteihin ja toiveisiin.

Nuorten osallisuus Taksvärkin toiminnassa

Arviointi nosti esiin myös tarpeen nuorten laajemmasta kuulemisesta. Haluammekin kuulla nuoria niin materiaalien kuin oman toimintamme kehittämisessä. Nuorten osallisuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme ja jatkossa haluamme yhä enemmän selkeyttää, keitä osallistamme ja miten.

Taksvärkki haluaa lisäksi tarjota nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa ja tuoda näkemyksiään esille myös koulumaailman ulkopuolella. Tammikuussa 2021 aloittaa Taksvärkin oma nuorten vaikuttajien ryhmä Challengers. Ryhmään ja sen verkkotapaamisiin voivat ilmoittautua kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet 13–18-vuotiaat mistä päin Suomea tahansa. Lisätietoja Challengers-ryhmästä.

*

Haluatko tutustua tarkemmin Taksvärkin globaalikasvatuksesta tehtyyn arviointiin? Ota yhteyttä sähköpostitse hanna.hjerppe@taksvarkki.fi.

Lue lisää Taksvärkin globaalikasvatusmateriaaleista, koulutuksista ja työpajoista.