Väärinkäytöksistä tai häirinnästä raportoiminen

Taksvärkki on sitoutunut kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä kohtelemaan kaikkia toiminnassa mukana olevia kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Taksvärkki noudattaa kaikessa toiminnassaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta ja toimii aktiivisesti väärinkäytösten, korruption, syrjinnän, seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön sekä muun kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi.

Toiminnassa mukana olevien on

  • sitouduttava yhdenvertaisuuden edistämiseen
  • pitäydyttävä kaikenlaisesta syrjinnästä
  • suojeltava toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria ja kunnioittaa heidän oikeuksiaan
  • puututtava havaitsemiinsa väärinkäytöksiin, hyväksikäyttöön, häirintään ja kaltoinkohteluun

Taksvärkki edellyttää, että sen työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit sitoutuvat noudattamaan Taksvärkin eettisiä periaatteita ja toimintaohjeita (pdf). Samoja periaatteita edellytämme myös sopimuskumppaneiltamme.

Raportoi väärinkäytöksistä, syrjinnästä tai häirinnästä

Jos epäilyksiä mistä tahansa väärinkäytöksistä, syrjinnästä tai häirinnästä Taksvärkin omassa tai sen rahoittamassa toiminnassa esiintyy, toivomme, että niistä raportoidaan meille välittömästi. Vihjeet ja kuvaukset eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimiin. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti. Myös nimettömät ilmoitukset käsitellään huolella, mutta yhteystietojen antaminen ja tapahtumien tarkka kuvaus helpottaa tapausten selvittämistä.

Ilmoituksen voi lähettää nimettömänä alla olevalla lomakkeella. 

Mikäli epäily liittyy Taksvärkin kehitysyhteistyöhön, ilmoituksen voi vaihtoehtoisesti tehdä myös suoraan ulkoministeriön omalla lomakkeella.