Kutsu Taksvärkki ry:n syyskokoukseen 27.11.

Taksvärkki ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 27.11.2022 klo 16.00. Kokous järjestetään Taksvärkin toimistolla, Siltasaarenkatu 4, 7.krs., Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä Teams-sovelluksella.

Yhdistyksen sääntöjen 6§:n mukaisesti kullakin jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen, ja kukin jäsenjärjestö voi valtuuttaa yhden virallisen edustajansa kokoukseen. Läsnäolo on mahdollista useammallekin.

Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset tiistaihin 21.11. mennessä sähköpostitse puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme kertomaan, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Ilmoitattehan etukäteen myös, jos teillä on kokoustarjoiluihin tai liikkumisen esteettömyyteen liittyviä toiveita ja rajoituksia. Jäsenjärjestöjä pyydämme ilmoittamaan kokousedustajansa nimen ja sähköpostiosoitteen sekä toimittamaan samalla valtakirjan.

Syyskokous valitsee uuden hallituksen vuodeksi 2024. Pyydämme jäseniä tekemään esityksiä puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi. Esitykset voi lähettää Taksvärkin puheenjohtaja Tarja Työläjärvelle (puheenjohtaja@taksvarkki.fi). Jäsenjärjestö voi esittää hallitukseen myös useampia jäseniä, ja henkilöjäsen voi esittää itseään. Pyydämme esitykset tiistaihin 21.11. mennessä. Esitykseen pyydetään liittämään lyhyt esittely hallitukseen ehdolla olevasta henkilöstä.

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2024 sekä valitaan tilintarkastaja tulevalle vuodelle.

Helsingissä 23.10. 2023

Taksvärkki ry
HALLITUS

TAKSVÄRKKI RY:N SYYSKOKOUS 27.11.2023

Aika 27.11.2023 klo 16.00.
Paikka Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki, sekä Teams etäyhteys

ESITYSLISTA

1 KOKOUKSEN AVAUS

2 OSALLISTUJIEN TOTEAMINEN JA KOKOUSKÄYTÄNNÖT

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valitaan kokoukselle
4.1 puheenjohtaja
4.2 sihteeri
4.3 kaksi pöytäkirjan tarkistajaa (2)
4.4 kaksi ääntenlaskijaa (2)

5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2024 (LIITE 1)

7 JÄSENMAKSUT VUODEKSI 2024
Hallituksen esitys:
7.1 jäsenjärjestöt 80 euroa vuodessa
7.2 kannatusjäsenmaksu yksityishenkilöitä 50 euroa vuodessa
7.3 kannatusjäsenmaksu yhdistyksiltä 150 euroa
7.4 henkilöjäsen 20 euroa vuodessa.

8 TALOUSARVIO VUODEKSI 2024 (LIITE 2)

9 PUHEENJOHTAJAN VALINTA

10 VARAPUHEENJOHTAJIEN MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN (1-3) JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN (3-9) VALINTA

12 TILINTARKASTAJAN VALINTA

13 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Haluaisitko osallistua syyskokoukseen, mutta et ole vielä Taksvärkin jäsen? Pääset liittymään henkilöjäseneksi täältä!