Uniikit metodit tuovat tulosta

Vuoden 2017 lopussa valmistunut väliarviointi Taksvärkki ry:n tukemasta ja Barefeet Theatre -järjestön toteuttamasta hankkeesta Sambiassa antaa hyvin positiivisen arvion hankkeen vaikuttavuudesta ja tarpeellisuudesta. Hankkeessa katulapset ja -nuoret oppivat elämänhallintataitoja ja pyrkivät vaikuttamaan katulasten oikeuksien toteutumiseen.

Ulkopuolisen tahon tekemässä arvioinnissa todetaan, että tuetun nuorten neuvoston jäsenet ovat muuttuneet tyhjäntekijöistä yhteisöjensä kunnioittamiksi aktiivisiksi nuoriksi, jotka eivät vain puutu epäkohtiin yhteisöissään, vaan osaavat myös vaatia poliittisilta päättäjiltä vastuuta kadulla elävien ja työskentelevien nuorten kohtaamien oikeusrikkomusten poistamiseksi.

DSC_1058
 
Nuorten neuvostojen toimintaa voidaan arvioinnin mukaan kehittää parantamalla yhteistyötä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, nuorten vanhempien ja koulujen kanssa, sekä verkostoitumalla yhteiskunnallista työtä tekevien tahojen kanssa entistä syvemmin.

Taksvärkki ja Barefeet tulevatkin keskittymään näihin kehittämistoimenpiteisiin hankkeen jatkovaiheessa vuosina 2018–2019. Samoin jatkohankkeessa keskitytään tarjoamaan mahdollisuus useammille nuorille oppia samoja elintärkeitä taitoja, joita nuorten neuvoston jäsenet saavat. Tulevaisuudessa siis panostetaan nuorten neuvoston jäsenien vetämiin nuorten koulutuksiin omissa kotiyhteisöissään.

DSC_1107

Hankkeen ovat mahdollistaneet Taksvärkki-keräykseen lukuvuonna 2014–2015 osallistuneet suomalaiset nuoret. Taksvärkki-kampanjan Arjen idolit -sivustolla ovat katsottavissa mm. sambialaisten nuorten videoviestit sekä lyhytdokumentti roolimalleina toimivista entisistä katulapsista.
 
Kuvat: Barefeet Nuorten neuvoston jäseniä ja aktiviteetteja, Senja Väätäinen-Chimpuku