Unika metoder ger resultat

Mellanrapporten av Barefeet Theatre organisationens förverkligade projekt i Zambia som Dagsverke rf stöder blev färdig i slutet av 2017 och ger en mycket positiv bedömning av såväl behovet av projektet som dess effektivitet. Projektet går ut på att barn och ungdomar som lever på gatan ska lära sig bättre färdigheter för att hantera sitt liv och strävar efter att gatubarnens rättigheter ska förverkligas.

I bedömningen som gjorts av en utomstående part konstateras det att medlemmarna i Ungdomsrådet som stötts gått från passiva till aktiva ungdomar som respekteras av sitt samfund och som inte endast ingriper i felaktigheter i samhället utan också kan kräva att politiska beslutsfattare ska ta sitt ansvar för att avskaffa de rättsliga försummelser som barn och unga som bor och arbetar på gatan möter.

DSC_1058


 
Ungdomsrådens (Children’s Council) verksamhet kan enligt rapporten förbättras genom att utveckla samarbetet mellan andra aktörer i civilsamhället, ungdomarnas föräldrar och skolor samt genom att nätverka ytterligare med andra instanser som arbetar med samhällsfrågor.

Dagsverke och Barefeet kommer också att fokusera på dessa utvecklingsåtgärder under projektets fortsättning under 2018–2019. Likaså kommer projektet under fortsättningen fokusera på att kunna erbjuda fler ungdomar de livsviktiga kunskaperna som medlemmarna i Ungdomsråden får lära sig. I framtiden satsas det alltså på skolningar som ordnas av Ungdomsråden för ungdomar i de egna samfunden.

DSC_1107

Projektet har möjliggjorts av de finska ungdomar som deltagit i Dagsverks-insamlingen under läsåret 2014–2015. På sidan för Dagsverkskampanjen Vardagsidoler finns bland annat de zambiska ungdomarnas videohälsningar samt en kortdokumentär om före detta gatubarn som nuförtiden agerar som förebilder.

 
Bilder: Barefeet Ungdomsrådets medlemmar och aktiviteter, Senja Väätäinen-Chimpuku