Tukea ja kannustusta vaikuttamistyöhön

Nuorten voi olla vaikea saada ääntään kuuluviin ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Guatemalalainen nuori Beverly Veronica lähti paikallisen nuorisoliikkeen toimintaan mukaan, koska hän halusi osallistua päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta lähiympäristössään. Tapasimme Beverlyn viime syyskuussa ja hän kertoi nuorten Guatemalassa kohtaamista ongelmista.
 

”Nimeni on Beverly Veronica. Olen 16-vuotias. Asun Coatepequen kunnassa ja olen koululainen. Lähdin mukaan Coatepequen nuorisoliikkeeseen 3 vuotta sitten. Olen ollut mukana toiminnassa monin tavoin ja juuri nyt kuulun viestintätyöryhmään. Toimimme nuorten ja lasten oikeuksien toteutumisen puolesta niin, että he voisivat olla aktiivisia osallistujia yhteiskunnassa.

Valitettavasti Coatepequessa, kuten Guatemalassa muutenkin, nuoret huomioidaan todella harvoin tärkeitä päätöksiä tehtäessä. Viranomaisten pitäisi tukea nuoria tähän liittyen. Meitä ei pidä vain unohtaa. Myös me olemme kansalaisia. Meillä on uusia ideoita, energiaa ja erilaisia mielipiteitä verrattuna aikuisiin.

Nuorisoliikkeen kautta olen päässyt tutustumaan kunnanvaltuuston toimintaan. Tämän ansiosta olen oppinut, minkälaisia vastuualueita viranomaisilla on ja miten he edistävät asioita. Olen myös päässyt jakamaan kokemuksia muiden nuorten kanssa. Kouluttajana olen huomannut, että nuoret ymmärtävät paremmin toisilta nuorilta kuulemiaan asioita. Tajuamme heidän puhettaan ja tapaansa ilmaista itseään paremmin kuin aikuiset.

Mielestäni täällä ei ymmärretä, että on nuoria, joilla on intoa toimia, potentiaalia ja kykyjä auttaa Coatepequen asukkaita. Aikuiset otetaan enemmän huomioon vastuukysymyksissä, koska heiltä halutaan saada ääniä vaaleissa. Nuorten tulisi näyttää viranomaisille, että myös heillä on hyviä ajatuksia. On kuitenkin niin paljon esteitä, joiden takia nuorten on vaikea osallistua. Yksi on itseluottamuksen puute. Nuoret ovat epävarmoja ja tuntevat olonsa arvottomiksi, ja ajattelevat ettei heidän mielipiteillään ole väliä. Nuorilta puuttuu myös tilaisuuksia osallistua. Heillä ei usein ole muiden nuorten tai perheen tukea, joka sytyttäisi halun lähteä muuttamaan asioita.
 

 
Mielestäni nuorten tärkeimmät oikeudet ovat oikeus vapaaseen ilmaisuun ja koulutukseen. On nuoria, jotka joutuvat jättämään opintonsa kesken, sillä heillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa niitä. Lukutaidottomuus on myös suuri ongelma, joka olisi saatava korjattua. Meidän kaikkien tulisi vaikuttaa siihen, että yhteiset päämäärät toteutuisivat.

Guatemala on täynnä ihmisiä, joilla on toiveita ja päämääriä. Tulevaisuudessa haluaisin olla päättäjä maassani ja suurin haaveeni on joku päivä toimia Guatemalan presidenttinä. Ystäväni nuorisoliikkeestä toimisivat myös tärkeissä tehtävissä hallituksessani. Unelmoin siitä, että näin voisimme yhdessä tehdä tästä maasta sellainen, josta me kaikki haaveilemme.

Suomalaisille nuorille tahdon sanoa, että toteuttakaa omia haaveitanne. Tehkää asiat parhaanne mukaan, toimikaa maanne hyväksi ja kannustakaa muitakin nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen.”

Yhteistyössä guatemalalaisen nuorisojärjestö PAMIn kanssa Taksvärkki ry tukee nuorisoryhmien toimintaa Guatemalassa. Juuri päivitetystä Vaikuta!-menetelmäoppaasta voit lukea lisää Beverlyn ja muiden guatemalalaisten ja suomalaisten nuorten vaikuttajien tarinoita. Lue lisää nuorten näköisestä vaikuttamisesta Taksvärkin Vaikuta!-oppaasta.
 

Teksti: Ana Silvia Lopez & Sini-Maria Melanen
Kuvat: Beverly Veronica & Veera Blomster