Nuorisoliikkeen avulla nuorten ääni kuuluville

Guatemalalainen nuori Najary on sitä mieltä, että nuorisoliikkeen ansiosta nuoria kuunnellaan päätöksenteossa enemmän. Najary kertoi Taksvärkille syyskuussa nuorten järjestäytymisestä sekä omista tulevaisuuden tavoitteistaan.
 

”Nimeni on Najary ja toimin Movimiento Juvenil Morelense -nuorisoliikkeessä. Nuorten rooli yhteiskunnallisina toimijoina on lisätä tietoa vanhempien ja vaikutusvaltaisten ihmisten keskuudessa, jotta ajatuksemme ja mielipiteemme otettaisiin huomioon päätöksiä tehtäessä.

Nuoret tarvitsevat tukea vanhemmiltaan ja kunnan päättäjiltä. Suurin este nuorten aktiiviselle kansalaisuudelle on tuen puute ja tunne siitä, että mielipiteillämme ei ole samaa painoarvoa kuin aikuisten mielipiteillä. Mielestäni nuorten ajatukset tulisi ottaa huomioon aina, kun poliitikot tekevät päätöksiä. Toisinaan meitä nuoria ei huomioida, mutta nuorisoliikkeen ansiosta meitä kuunnellaan nyt enemmän. Nuorilla on oikeus osallistua ja oikeus tulla kuulluksi. Haluamme, että mielipiteitämme kunnioitetaan ja meidän osaamistamme hyödynnettäisiin käytännössä. Itse tahtoisin myös korjata käsityksen, jonka mukaan nuoret ovat epäkypsiä, sillä sen takia meitä ei oteta vakavasti.

Osallistumme nuorisoliikkeen kanssa monenlaisiin tilaisuuksiin osana kunnan ja muiden järjestöjen toimintaa. Yhdessä muiden nuorten kanssa olemme käyneet opetusmessuilla ja vapaa-ajan työpajoissa jakamassa tietoa lapsille ja nuorille.

Jos me nuoret järjestäydymme esimerkiksi nuorisoliikkeessä, voimme saada aikaan muutosta. Meidän tulee olla läsnä, jotta meitä kuunneltaisiin. Jos emme tuo mielipiteitämme esiin, muutos ei ole mahdollista. Kun olemme aktiivisia, meitä kuunnellaan, ja saavutamme oikeudet, jotka kuuluvat meille. Näin emme ainoastaan edistä oman kuntamme asioita, vaan toimimme esimerkkinä, jotta muutkin nuoret innostuisivat tekemään samoin. Jotta sanottaisiin: “Jos he pystyvät siihen, niin mekin pystymme”.
 
Guatemala_ryhmäkuva
 
Guatemalassa kehitys menee eteenpäin joissain asioissa, mutta toisissa se on jäänyt jälkeen. Toisinaan hallitus ei esimerkiksi anna tarpeeksi rahaa koulutukseen, ja siksi lapset jäävät ilman opintoja. Nuoret käyvät töissä, koska heillä ei ole varaa opiskella.

Tulevaisuudessa haluan jatkaa toimintaa nuorten kanssa ja saada heidät ymmärtämään omat oikeutensa. Kun en itse enää osallistu nuorisoliikkeeseen, toivon että tilalleni tulisi muita viisaita nuoria. Haaveeni on suorittaa yliopistotutkinto, toimia ammatissa ja jatkaa työtä ihmisoikeuksien puolesta. Ei vain nuorten ja lasten, vaan kaikkien ihmisten oikeuksien puolesta. Meillä kaikilla on samat oikeudet, mutta niiden toteutumisen eteen on vielä tehtävä työtä.”

Yhteistyössä guatemalalaisen nuorisojärjestö PAMIn kanssa Taksvärkki ry tukee nuorisoryhmien toimintaa Guatemalassa. Juuri päivitetystä Vaikuta!-menetelmäoppaasta voit lukea lisää guatemalalaisten ja suomalaisten nuorten vaikuttajien tarinoita. Lue lisää nuorten näköisestä vaikuttamisesta Taksvärkin Vaikuta!-oppaasta.

 
Teksti: Ana Silvia Lopez, Sini-Maria Melanen & Sonja Perkiö
Kuvat: Najary & Veera Blomster