Uudistettu Oikeesti!-opas on nyt ilmestynyt

Millaisessa maailmassa lapsella ja nuorella on hyvä elää? Miten pystymme vaikuttamaan siihen, että lasten ja nuorten oikeudet toteutuisivat? Kenen vastuulla lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen on? Millaisia tulevaisuuksia voimme kuvitella yhdessä?

Muun muassa näitä kysymyksiä pääsee pohtimaan uudistuneen Oikeesti!-oppaan harjoituksissa. Opas tarjoaa kasvattajille välineitä käsitellä lasten ja nuorten oikeuksia yhdessä nuorten kanssa.

Harjoitukset johdattelevat pohtimaan lasten oikeuksia laajasti sekä osana yksittäisen lapsen tai nuoren arkea että kaikkia koskettavana globaalina ilmiönä. Menetelmät soveltuvat erityisesti yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta opas sisältää myös alakouluun soveltuvia harjoituksia.

Kasvattajalle juuri uudistettu opas tarjoaa nyt enemmän työkaluja esimerkiksi kriittiseen ja moninäkökulmaiseen pohdintaan, tulevaisuuden visiointiin, saavutettavuuteen sekä harjoitusten aiheista heräävien tunteiden käsittelyyn.

”Oikeesti!-oppaan uudistuksessa haluttiin tuoda jo valmiiksi innostavaan ja toiminnalliseen oppaaseen lisää moninaisuutta, tulevaisuuteen suuntaavaa ajattelua sekä vaikuttamisen teemoja. Erilaiset lapset ja nuoret pääsevät yhdessä pohtimaan tärkeitä teemoja arkisten esimerkkien avulla ja tuomaan esiin omia mielipiteitään”, kommentoi oppaan toimittaja Sanni Palomäki.

Oppaan 18 harjoitusta jakautuvat orientoiviin ja syventäviin harjoituksiin. Orientoivat harjoitukset tutustuttavat oppilaat lasten oikeuksiin ja syventävät harjoitukset puolestaan mahdollistavat laajemman syventymisen aiheisiin. Uudistettu versio sisältää myös vinkkejä harjoitusten toteuttamiseen etänä.

Oppilaille suunnattujen harjoitusten lisäksi opas sisältää myös opettajille suunnattuja kysymyksiä, joiden avulla opettaja voi reflektoida itseään kasvattajana.

“Niin lapsen oikeuksien käsittelemisen kuin niiden toteutumisen kannalta on mielestäni tärkeintä avoimen keskustelutilan luominen nuorten kanssa. Kannattaakin ehdottomasti käyttää aikaa oppaasta löytyvien reflektiokysymysten pohtimiseen ennen yhteisiä oppimishetkiä!”, Sanni tuumaa.

Opas on ilmainen, ja voit joko tilata sen verkkosivuiltamme tai ladata pdf-version.
Pääset tilaamaan oppaan itsellesi täältä: Globaalikasvatuksen opetusmateriaalit
Saman sivun kautta löydät myös oppaan ja sen liitetiedostot.

Työpajat
Taksvärkki tarjoaa ala- ja yläkouluille myös maksuttomia työpajoja Oikeesti!-oppaan teemoista. Työpajojen kesto on 90 minuuttia ja ohjaajina toimivat järjestön koulutetut vapaaehtoiset kouluvierailijat. Työpajojen toiminnalliset menetelmät innostavat oppilaita pohtimaan lapsen oikeuksien merkitystä ja hyvää elämää sekä tarjoavat välineitä edistää yhdenvertaisuutta omassa lähiympäristössä. Toteutamme kouluvierailuita ympäri Suomen, myös ruotsin kielellä. Tilaa työpaja täältä!

Kuvat: Iida Korpiniitty.

Oikeesti!-oppaan kansikuva
Oikeesti!-oppaan kansikuva. Kuvitus: Iida Korpiniitty.