Världsmedborgarskola

Dagsverke rf gör mellan åren 2018–2019 långsiktigt Världsmedborgarskola-samarbete med sex enhetsskolor. Målsättningen är att utveckla och stöda skolornas egna globalfostran samt öka elevernas förståelse för globala frågor och uppmuntra dem till ansvarstagande världsmedborgarskap. Arbetet stärker grundundervisningens omfattande målsättningar för kunnande.
 
maailmankansalaisen koulujen oppilaita
 

Dagsverke rf:s Världsmedborgarskolorna under år 2018–2019

Härkävehmaan koulu, Hyvinge
Kiviniityn koulu, Karleby
Mankolan koulu, Jyväskylä
Otalammen koulu, Vihti
Oulun steinerkoulu, Oulu
International School of Vantaa, Vanda

 

Mer information:
Hanna Hjerpe
Planerare för global fostran
050 512 4171
hanna.hjerpe(at)taksvarkki.fi