Projektländer 2018

NEPAL

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Nepal inleds i början av 2016. Projektets syfte är att stöda grundandet av elevkårer i Nepal. Elevkårsaktiva gör påverkansarbete och stöder dem som behöver hjälp i skolor och byar. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen ECCA. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Dagsverke rf:s Utbildning river murar -kampanj, som relaterar till projektet och riktas till läroanstalter, började på hösten 2015 och fortsätter till slutet av maj 2016.

Utbildning river murar -kampanjens sidor finns rikligt med undervisningsmaterial som hör ihop med ämnet, information och video-, bild- och annat material som kan användas i skolor.

KENYA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Kenya inleds i början av 2015. Projektets syfte är att gatuungdomar har egna aktionsgrupper och föreningar, som erbjuder stöd och möjlighet till att lära sig ett yrke och tjäna pengar på sitt arbete. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Undugu Society of Kenya. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Vardagsidoler-kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2013-2014.

ZAMBIA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Zambia inleds i början av 2015. Projektets syfte är att i zambiska Barefeets ungdomsråd, som arbetar med kreativa metoder som teater och akrobatik, lär sig gatubarn och -unga färdigheter i livskunskap och strävar efter att påverka förverkligandet av gatubarnens rättigheter. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Barefeet Theatre. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Vardagsidoler-kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2013-2014.

SIERRA LEONE

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Sierra Leone inleds i början av 2014. Projektets syfte är att erbjuda ungdomar utbildning i livskunskap och stöd för att påbörja grund- och yrkesutbildning. Projektet genomförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen Center for Coordination of Youth Activities (CCYA). Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Låt de obelästa flickorna läsa -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2013-2014.

GUATEMALA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Guatemala startade år 2013. Projektets syfte är att stöda ungdomar i ett aktivt påverkansarbete. Projektet utförs i samarbete med den lokala medborgarorganisationen PAMI Guatemala. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Morgondagen görs idag -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2012-2013.

Genomförda projekt

MOÇAMBIQUE

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Moçambique, för att stöda ungdomar som riskerar att marginaliseras, började i januari 2012. Utvecklingsprojektet genomförs tillsammans med medborgarorganisationen ASSCODECHA, som är verksam i Maputo. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s Drömmen om ett yrke -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2011-2012.

KAMBODJA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Kambodja har avslutat. Projektets syfte var att stöda barnarbetare att få utbildning, rehabilitering och möjligheter till annan utkomst. Projektet genomförde i samarbete med den lokala människorättsorganisationen LICADHO. Läs de färska nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s En arbetsplats för modiga -kampanj, som riktades till läroanstalter under läsåret 2010-2011.

BOLIVIA

Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Bolivia har avslutat. Dess syfte var att stöda bolivianska ungdomars ställning och identitet i staden El Alto. Projektet började år 2010 och hällde på i fem år. Projektet genomförde tillsammans med den bolivianska medborgarorganisationen Compa. Läs nyheterna om projektet här.

Projektet föregicks av Dagsverke rf:s ”Min by får inte dö” -kampanj under läsåret 2009-2010.