Parempaa tulevaisuutta luomassa Kenian nuorille

Uudessa Taksvärkin kumppanin Undugu Society of Kenyan videossa tapaamme kolme nuorta, jotka kertovat heidän elämästään ja vaikuttamistyöstään nuorisoryhmissä Keniassa. Kenian nuorista monet ovat työttömiä tai pienituloisissa töissä, minkä takia elannon hankkiminen on monelle nuorelle hyvin vaikeaa. Köyhyyden lisäksi tämä lisää nuorten epäsosiaalista käyttäytymistä ja ajaa heitä rikolliseen toimintaan. Osa nuorista turvautuu haitallisiin ansaintamenetelmiin, esimerkiksi kaduilla tapahtuvaan kerjäämiseen tai varasteluun. Keniassa rikoksista arviolta 57 % on 16–25-vuotiaiden tekemiä. On selvää, että kaduilla työskentelevät ja asuvat nuoret kohtaavat kaltoinkohtelua ja heidän oikeuksiaan rikotaan. Videossa haastateltavat nuoret keskustelevat aiheesta ja kertovat paikallisista nuorisoryhmistä, joita he ovat perustaneet muiden nuorten kanssa toimiakseen kenialaisten kadulla elävien ja työskentelevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen.

Katso video tästä!

19 uutta yhdistystä

Nuorisoryhmät, joihin videon nuoret kuuluvat, ovat molemmat saaneet tukea Taksvärkin yhteistyökumppanilta, Undugu Society of Kenyalta (USK). Taksvärkki ry on tehnyt kehitysyhteistyötä USK:n kanssa jo vuodesta 2008. Tavoitteena on parantaa Keniassa kadulla elävien lasten ja nuorten asemaa sekä lisätä heidän mahdollisuuksia parempaan elämään ja hyvinvointiin. USK toteaa, että “nuoret kokevat syrjintää yleisellä tasolla, mutta kadulla asuvat nuoret kokevat ikänsä lisäksi muitakin syrjinnän muotoja, mikä tekee heidän asemastaan vielä haasteellisemman”.

Taksvärkin ja USK:n yhteistyön ja nuorten vaikuttamisen ansiosta on tapahtunut tärkeää kehitystä. USK kertoo, että paikallisten nuorten osallistaminen auttaa heitä tuntemaan, että he kuuluvat yhteiskuntaan ja että he voivat vaikuttaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Esimerkiksi kolme paikallista nuorten yhdistystä ovat onnistuneet neuvottelemaan itselleen aluehallinnolta turvalliset liiketilat elinkeinotoimintansa harjoittamista, kuten autopesua ja urbaania viljelyä, varten. Lisäksi 19 kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten yhdistystä rekisteröityi virallisesti. Tämä mahdollistaa sen, että he voivat hakea julkista avustusta toimiakseen entistä tehokkaammin, etenkin työllistymisen kannalta, esimerkiksi avata pankkitilin sekä hakea lainaa.

Osallistumalla Taksvärkkikeräykseen tuet muun muassa USK:n ja nuorisoyhdistysten toimintaa Keniassa!

Undugu Society of Kenya -järjestön verkkosivuille pääset tästä.