Arviointiraportin tulokset: CCYA:n hanke Sierra Leonessa lisäsi vammaisten nuorten ja naisten osallisuutta

Taksvärkin tukema Centre for Coordination of Youth Activities (CCYA) toteutti hankkeen ”Expanding the Space: Socio-Economic Empowerment for Marginalized Rural Poor Youth” Kakuan ja Bumpen kunnissa Bo-alueella Sierra Leonessa vuosina 2019–2021. Hankkeen tavoitteena oli tukea 15–35-vuotiaita nuoria, mukaan lukien vammaisia nuoria, saada valmiuksia hoitaa ja osallistua heidän yhteisöjensä kehittämiseen. Hankkeen puitteissa CCYA on työskennellyt nuorten naisten ja miesten, myös vammaisten nuorten kanssa edistääkseen osallisuutta ja osallistumista keskeisiin päätöksentekoprosesseihin sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Vuoden 2021 lopulla tehtiin ulkoinen arviointi, jotta saataisiin tietoa ja oppia uutta ohjelmakautta 2022–2025 varten.  

Tutkimuksessa todettiin, että hanke edisti tehokkaasti tavoiteltujen tulosten saavuttamista. Arvioinnin mukaan hankkeen strategiset kumppanit totesivat, että hankkeen ainutlaatuisuus perustui siihen, että nuoret olivat alusta alkaen mukana hankkeen suunnittelussa (heidän ideat otettiin huomioon ja he auttoivat muotoilemaan hankkeen toimintaa). Hankkeen vaikutus on seurausta siitä, että siinä on otettu huomioon nuorten, myös vammaisten nuorten tarpeet ja pystytty organisoimaan nuorisorakenteita, jotka pystyvät itsenäisesti työskentelemään lisätäkseen osallistumistaan sosioekonomiseen toimintaan.  

Raportissa todetaan, että nuoret ovat saaneet itseluottamusta ja rohkeutta puhua heitä koskettavista asioista, kuten teiniraskauksista, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, sukupuolitaudeista, HIV:stä/aidsista ja naisten sukuelinten silpomisesta, jotka olivat aiemmin pyhiä aiheita. Hanke vaikutti myönteisesti naisten elämään, mikä johti siihen, että maataloudessa mukana olevien naisten määrä kasvoi. Naiset pystyivät hankkimaan maata, mikä hankkeen alkaessa oli vielä tabu.  

Hankkeen tuloksena vammaiset nuoret osallistuivat aktiivisemmin hallintotoimintoihin, mikä lisäsi heidän toimijuuttaan ja aktivismia. Kansallisella tasolla vaikuttamistyöllä parannettiin nuorisolainsäädäntöä ja -linjauksia.  

Arvioinnissa todetaan, että hanke vaikutti myönteisesti miesvaltaisuutta vähentäen, muuttaen normeja ja asenteita nuorten, myös naisten ja vammaisten, kunnioittamiseksi. Nämä yhteiskuntaa läpäisevät käsitysten ja asenteiden muutokset ovat vaikuttaneet nuorten, myös nuorten naisten ja vammaisten osallistumiseen kotitalouksien, yhteisöjen ja alueiden päätöksentekoprosesseihin. Arvioinnissa todettiin myös, että nuorisoryhmien ja eri julkisten palveluntarjoajien yhteistyö on ollut myönteinen kestävän kehityksen indikaattori.  

Raportin mukaan hankkeen kestävyys johtuu suurelta osin hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa käytetyistä muutoskartoitus- (Outcome Mapping) ja muutosharavointi- (Outcome Harvesting) lähestymistavoista. Hankkeen toimintojen tarkoituksena oli tukea nuoria sekä keskeisiä sidosryhmiä hankkimaan tietoa ja vastuuta, mikä johtaa kestäviin muutoksiin. Tämän seurauksena hankkeen ensisijaiset toimijat näkivät itsensä pikemminkin hankkeen aktiivisina osallistujina kuin kehitysyhteistyötoimien vastaanottajina, mikä edisti kestävää aktivismia.  

Arviointiraportti on saatavilla kokonaisuudessaan tästä linkistä.