Dagsverke rf

Dagsverke rf främjar levnadsförhållandena för barn och unga och stärkar deras mänskliga rättigheter.

Dagsverke rf är en medborgarorganisation som bedriver utvecklingssamarbetsprojekt med målet att främja levnadsförhållandena för barn och unga i utvecklingsländer och stärka deras mänskliga rättigheter. Genom sina kampanjer och global fostran uppmuntrar Dagsverke finländska unga till globalt gemensamt ansvar. Dagsverke erbjuder alla intresserade en möjlighet till mångsidigt frivilligarbete.

Dagsverke rf är en av de första utvecklingssamarbetsrörelserna som drivs av de unga själva. Organisationen har ända sedan 1967 genomfört utvecklingssamarbetsprojekt med medel som finländska skolungdomar och studerande samlat in genom Dagsverkskampanjer. Utöver de insamlade medlen finansieras projekten med utvecklingssamarbetsstöd från utrikesministeriet.

Dagsverke rf är en ideellt, politiskt och religiöst obunden förbundsorganisation. Medlemmar är 10 studerande-, freds-, löntagar- och kyrkans ungdomsarbetsorganisationer. Dagsverke rf:s verksamhet leds av en styrelse som väljs bland representanter för medlemsorganisationerna.