Uudet taidot nostivat roolimalliksi

Joukosta sambialaisia nuoria on kasvanut roolimalleja, jotka ovat nyt valmiita auttamaan muita lapsia ja nuoria. Taksvärkki ry:n kolme vuotta kestänyt yhteistyö sambialaisen nuorisojärjestö Barefeet Theatren kanssa on tuottanut tuloksia nuorten oikeuksien parantamiseksi hankealueilla.

Taksvärkki-keräyksen avulla käynnistetyssä yhteistyöhankkeessa on tuettu Barefeet Children Council -ohjelmaa. Pääkaupunki Lusakassa toimivan Nuorten neuvoston lisäksi myös Kaomaan ja Livingstoneen on luotu aktiiviset nuorten ryhmät. Nuorten neuvostojen kapasiteettia on vahvistettu muun muassa toiminnan sääntöjä ja rakennetta selkeyttämällä.

Nuoret ovat osallistuneet koulutuksiin, joissa on käsitelty itseilmaisua, johtajuutta, sosiaalista vastuullisuutta, seksuaaliterveyttä, tasa-arvoa ja vaikuttamistyötä. Koulutuksista saadut opit ovat motivoineet toimintaan osallistuneita 150 nuorta ja antaneet heille eväitä muokata omaa elämäänsä entistä merkityksellisemmäksi.

Nykyään nuoret ovat roolimalleja muille lapsille ja nuorille. Muun muassa teatteria, runoutta ja esiintymistaitojaan hyödyntäen he vaikuttavat nuorten kohtaamien haasteiden purkamiseen. Vuosittain Lusakassa järjestettävässä nuorten konferenssissa on haastettu päättäjiä huomioimaan esimerkiksi pakolaisten, vammaisten ja kadulla elävien nuorten oikeudet.

”Muutos nuorten käytöksessä ja asenteissa on selkeä”, kertoo hankkeen koordinaattorina työskentelevä Mwenya Katongo. ”Itsekkyys on hävinnyt ja ujot nuoret ovat päässeet ulos kuorestaan yllättäen lopulta minutkin taidoillaan.”

Hankeyhteistyötä jatketaan Barefeetin kanssa tulevina vuosina. Jatkossa keskitytään erityisesti siihen, että Nuorten neuvostojen jäsenet pääsevät vertaiskouluttamaan muita nuoria omissa yhteisöissään. Näin yhä useampi nuori Lusakassa, Kaomassa ja Livingstonessa oppii oikeuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan. Taksvärkin tuella nuoret pääsevät kehittämään itseluottamustaan ja tärkeitä esiintymistaitoja sekä osallistumaan ja vaikuttamaan omassa ympäristössään tapahtuviin asioihin.

DSCF0617
 

Kuvat: Pamela Arslan