Skolbesök

Global fostran i skolor

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och Tammerfors.

Dagsverkes skolbesöket kan vara:

  • Workshop som anknyter till kampanjen Vad hindrar dig? eller info om Dagsverksinsamlingen.
    • Likaberättigande-workshop
    • Prat om funktionsvariationer -workshop
    • Vad hindrar dig? -workshop
  • Funktionell workshop som behandlar barnets rättigheter.
  • Workshoppen Världens röster, som behandlar globala fenomen genom medieutbildningsmetoder.
  • Workshoppen Påverka! som uppmuntrar unga att bli aktiva medborgare.

Utbildaren kan hålla flera lektioner under dagen för besöket. På lektionerna och i workshopparna används aktivitetsinriktade metoder som engagerar eleverna.

Läroinrättningarna behöver inte betala för besöken eftersom Dagsverke rf:s globala fostran stöds av Finlands utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Alla lektioner skräddarsys av skolans Dagsverkesansvariga och utbildaren tillsammans. Läraren måste vara på plats under lektionen. 

Global fostran och workshoppar på distans

Under höstterminen 2021 ordnar vi workshoppar om global fostran i första hand på distans på grund av den rådande coronasituationen. Workshopparna lämpar sig för såväl närundervisning som undervisning på distans, så länge eleverna har en dator eller en läsplatta till sitt förfogande. Det går även att beställa skolbesök som förverkligas som närundervisning, ifall situationen och anvisningarna för just din region tillåter det. Du kollar väl med rektorn eller annan ansvarsperson vilka anvisningar som gäller för just din skola.

Intresserad? Ta kontakt:

Aura Alarto
planerare för global fostran
tlf. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Feedback om skolbesök

”Det globala perspektivet har väckts med hjälp av funktionella övningar.” − lärare

“Det gör alltid gott att eleverna får se olika unga och märka vad som är gemensamt mellan dem.” − elev

“Komfortnivån 10/10” − elev

Boka en utbildare i global fostran

Ni kan enkelt boka en utbildare i global fostran genom att fylla i blanketten nedan. Vi tar kontakt för att avtala om tidpunkten för besöket, om innehållet och om andra praktiska frågor.