Skolbesök

Global fostran i skolor

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och Tammerfors.

Dagsverkes skolbesök kan vara:

  • Workshop som anknyter till kampanjen Vad hindrar dig? eller info om Dagsverksinsamlingen.
    • Likaberättigande-workshop
    • Prat om funktionsvariationer -workshop
    • Vad hindrar dig? -workshop
  • Funktionell workshop som behandlar barnets rättigheter.
  • Workshoppen Röster från världen, som behandlar globala fenomen genom medieutbildningsmetoder.
  • Workshoppen Påverka! som uppmuntrar unga att bli aktiva medborgare.

Utbildaren kan hålla flera lektioner under dagen för besöket. På lektionerna och i workshopparna används aktivitetsinriktade metoder som engagerar eleverna.

Läroinrättningarna behöver inte betala för besöken eftersom Dagsverke rf:s globala fostran stöds av Finlands utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Alla lektioner skräddarsys av skolans Dagsverkesansvariga och utbildaren tillsammans. Läraren måste vara på plats under lektionen. 

Intresserad? Ta kontakt:

Aura Alarto
planerare för global fostran
tlf. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Feedback om skolbesök

”Det globala perspektivet har väckts med hjälp av funktionella övningar.” − lärare

“Det gör alltid gott att eleverna får se olika unga och märka vad som är gemensamt mellan dem.” − elev

“Komfortnivån 10/10” − elev

Boka en utbildare i global fostran

Ni kan enkelt boka en utbildare i global fostran genom att fylla i blanketten nedan. Vi tar kontakt för att avtala om tidpunkten för besöket, om innehållet och om andra praktiska frågor.

Boka en utbildare i global fostran