Skolbesök

Global fostran i skolor

Behöver ni konkreta resurser för att främja global fostran i undervisningen? Vill ni
uppmuntra unga att tänka på jämställdhetsfrågor och bidra till en mer hållbar
utveckling?
Beställ Dagsverkes kostnadsfria skolbesök till
lektioner eller skolans temadag!

Ni kan använda formuläret nedan för att beställa en av Dagsverkes frivilliga
utbildare att leda en workshop, där ni lär känna barnets rättigheter och ungas
vardag i den globala södern. Skolbesöken är belägna i huvudstadsregionen samt
Tammerfors, Åbo, Uleåborg och dess närtrakter, men ni kan efterfråga workshops
även i övriga Finland. Skolbesöken riktar sig särskilt till högstadieelever och
elever i andra stadiet. Barnets rättigheter -workshoppen anpassar sig även till
lågstadier.

Dagsverke rf:s skolbesök kan innebära:

En workshop som anknyter till Vem bryr sig? -kampanjen eller info om
Dagsverksinsamlingen:

I Påverkare I -workshoppen lär
eleverna känna ungas sätt att påverka och funderar över vilka påverkanssätt
passar dem. I workshoppen reflekterar eleverna över utmaningar kopplade till
påverkansarbete och hur man kan övervinna dem. Eleverna övar på
framtidstänkande och får verktyg för att identifiera och hantera utmanande
känslor som kan uppstå i påverkansarbete. I workshoppen är de unga uppdelade i
2-4-personers smågrupper, med undantag workshoppens början och slut. Varje
grupp arbetar längs hela workshoppen med en utmaning som gruppen skulle vilja
påverka. (90 min)

I Påverkare II -workshoppen fortsätter
eleverna arbetet i samma smågrupper kring utmaningarna de valde i workshop I.
Varje grupp planerar och verkställer ett konkret påverkansprojekt och får på så
sätt öva på att använda ett av påverkanssätten på praktisk nivå! (90 min)

Övriga workshoppar:

I Likaberättigande – ingrip i diskriminering av funktionsvarierade personer -workshoppen lär vi känna grundbegreppen kring funktionsvarierade personers
rättigheter, exempelvis tillgänglighet. Eleverna lär känna unga
funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade påverkare runt omkring i världen
och lär sig sätt att ingripa i diskriminering av funktionsvarierade personer.
Workshoppen baserar sig på Vad hindrar dig? -kampanjen. (90 min)

I Barnets rättigheter -workshoppen får eleverna en introduktion till barnets rättigheter och får
medel till framtidstänkande och främjandet av barnens rättigheter i den egna vardagen.
Workshoppen baserar sig på Dagsverkes
På riktigt! -metodhandbok
(metodhandboken finns på finska).
(ca. 90 min)

Röster från världen -workshoppen inspirerar unga att tänka på globala fenomen genom
mediepedagogiska metoder. Workshoppen baserar sig på Dagsverkes Röster från
världen –metodhandbok.  (ca. 90 min)

 

 

Intresserad? Ta kontakt:

Aura Alarto
planerare för global fostran
tlf. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Feedback om skolbesök

”Det globala perspektivet har väckts med hjälp av funktionella övningar.” − lärare

“Det gör alltid gott att eleverna får se olika unga och märka vad som är gemensamt mellan dem.” − elev

“Komfortnivån 10/10” − elev

Boka en utbildare i global fostran

Ni kan enkelt boka en utbildare i global fostran genom att fylla i blanketten nedan. Vi tar kontakt för att avtala om tidpunkten för besöket, om innehållet och om andra praktiska frågor.

Boka en utbildare i global fostran