Skolbesök

Global fostran i skolor

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och Tammerfors.

En utbildare i global fostran kan berätta om nepalesiska unga påverkare, likaberättigande och om läsårets Dagsverkeskampanjen Rätten att vara jag och Dagsverksinsamlingen eller leda en workshop om barnens rättigheter.

Utbildaren kan hålla flera lektioner under dagen för besöket. På lektionerna och i workshopparna används aktivitetsinriktade metoder som engagerar eleverna.

Läroinrättningarna behöver inte betala för besöken eftersom Dagsverke rf:s globala fostran stöds av Finlands utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Alla lektioner skräddarsys av skolans Dagsverkesansvariga och utbildaren tillsammans. Läraren måste vara på plats under lektionen. 

Intresserad? Ta kontakt:

Matti Pihlajamaa
planerare för global fostran
tel. 050 348 5668
matti.pihlajamaa(at)taksvarkki.fi

Feedback om skolbesök

”Det globala perspektivet har väckts med hjälp av funktionella övningar.” − lärare

“Det gör alltid gott att eleverna får se olika unga och märka vad som är gemensamt mellan dem.” − elev

“Komfortnivån 10/10” − elev

Boka en utbildare i global fostran

Ni kan enkelt boka en utbildare i global fostran genom att fylla i blanketten nedan. Vi tar kontakt för att avtala om tidpunkten för besöket, om innehållet och om andra praktiska frågor.

Skolans namn och nivå (högstadium, gymnasium, yrkesskola o.s.v.):

Postadress:

Postnummer och postanstalt:

Kontaktperson inom kollegiet:

Telefonnummer:

E-post:

Årskurs:

Vi önskar ett skolbesök i datum eller månad

Välj den typ av besök ni önskar. [OBS! Det är möjligt att välja flera olika alternativ.]
Unga påverkare -workshop, 90 min / gruppRätten att vara jag -workshop, 90 min / gruppLikaberättigande workshop, 90 min / gruppBarnets rättigheter -workshop, 90 min / gruppPresentation av Dagsverksinsamlingen, 30 minVi är intresserade av skolbesök och workshop på distansJag vill beställa Dagsverke rf:s nyhetsbrev (på finska)

Tilläggsuppgifter: