Skolbesök

Global fostran i skolor

Behöver ni konkreta resurser för att främja global fostran i undervisningen? Vill ni
uppmuntra unga att tänka på jämställdhetsfrågor och bidra till en mer hållbar
utveckling?
Beställ Dagsverkes kostnadsfria skolbesök till
lektioner eller skolans temadag!

Ni kan använda formuläret nedan för att beställa en av Dagsverkes frivilliga
utbildare att leda en workshop, där ni lär känna barnets rättigheter och ungas
vardag i den globala södern. Skolbesöken är belägna i huvudstadsregionen samt
Tammerfors, Åbo, Uleåborg och dess närtrakter, men ni kan efterfråga workshops
även i övriga Finland. Skolbesöken riktar sig särskilt till högstadieelever och
elever i andra stadiet. Barnets rättigheter -workshoppen anpassar sig även till
lågstadier.

Dagsverke rf:s skolbesök kan innebära:

En workshop som anknyter till Du är effektfull -kampanjen eller info om
Dagsverksinsamlingen:

I Du är effektfull! -workshoppen (90 min) stärks ungas sociala engagemang och kritiska tänkande med hjälp av funktionella metoder. I workshoppen tränar unga på framtidstänkande och funderar på vilken sorts framtid de för egen del vill vara med och skapa. Workshoppen stärker ungas färdigheter i att identifiera grundorsakerna bakom globala utmaningar, samt förståelsen för hur man kan utnyttja sina egna styrkor i påverkansarbete. I workshoppen får ungdomarna också lära sig grundläggande information om Sierra Leone och om de lokala ungdomarnas påverkansarbete.

I den längre workshopversionen (180 min) planerar och genomför ungdomarna i mindre grupper, beroende på åldersnivå och lärarens önskemål, antingen ett konkret påverkansprojekt eller en påverkansplan för sitt eget framtida projekt.

Övriga workshoppar:

I Likaberättigande – ingrip i diskriminering av funktionsvarierade personer -workshoppen lär vi känna grundbegreppen kring funktionsvarierade personers
rättigheter, exempelvis tillgänglighet. Eleverna lär känna unga
funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade påverkare runt omkring i världen
och lär sig sätt att ingripa i diskriminering av funktionsvarierade personer.
Workshoppen baserar sig på Vad hindrar dig? -kampanjen. (90 min)

I Barnets rättigheter -workshoppen får eleverna en introduktion till barnets rättigheter och får
medel till framtidstänkande och främjandet av barnens rättigheter i den egna vardagen.
Workshoppen baserar sig på Dagsverkes
På riktigt! -metodhandbok
(metodhandboken finns på finska)
.
(ca. 90 min)

Röster från världen -workshoppen inspirerar unga att tänka på globala fenomen genom
mediepedagogiska metoder. Workshoppen baserar sig på Dagsverkes Röster från
världen -metodhandbok
. (ca. 90 min)

 

 

Intresserad? Ta kontakt:

Aura Alarto
planerare för global fostran
tlf. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Feedback om skolbesök

”Det globala perspektivet har väckts med hjälp av funktionella övningar.” − lärare

“Det gör alltid gott att eleverna får se olika unga och märka vad som är gemensamt mellan dem.” − elev

“Komfortnivån 10/10” − elev

Boka en utbildare i global fostran

Ni kan enkelt boka en utbildare i global fostran genom att fylla i blanketten nedan. Vi tar kontakt för att avtala om tidpunkten för besöket, om innehållet och om andra praktiska frågor.

Boka en utbildare i global fostran