Skolbesök

Global fostran i skolor

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och Tammerfors.

Dagsverkes skolbesöket kan vara:

  • Workshop som anknyter till kampanjen Rätten att vara jag eller info om Dagsverksinsamlingen.
    • I Workshoppen Unga påverkare får eleverna bekanta sig med unga påverkare i Nepal och Zambia samt inspirerar till att själv engagera sig.
    • I Workshoppen om likaberättigande behandlas diskriminering i Nepal och Finland och uppmuntras elever att främja likaberättigande.
    • I Workshoppen Rätten att vara jag får eleverna bekanta sig med elevkårsverksamheten i Nepal samt reflektera över orsaksrelationer som tangerar ungas samhällsposition och orsaksrelationer.
  • Funktionell workshop som behandlar barnets rättigheter.
  • Workshoppen Världens röster, som behandlar globala fenomen genom medieutbildningsmetoder.
  • Workshoppen Påverka! som uppmuntrar unga att bli aktiva medborgare.

Utbildaren kan hålla flera lektioner under dagen för besöket. På lektionerna och i workshopparna används aktivitetsinriktade metoder som engagerar eleverna.

Läroinrättningarna behöver inte betala för besöken eftersom Dagsverke rf:s globala fostran stöds av Finlands utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Alla lektioner skräddarsys av skolans Dagsverkesansvariga och utbildaren tillsammans. Läraren måste vara på plats under lektionen. 

Global fostran och workshoppar på distans

Under höstterminen 2020 ordnar vi workshoppar om global fostran i första hand på distans på grund av den rådande coronasituationen. Workshopparna lämpar sig för såväl närundervisning som undervisning på distans, så länge eleverna har en dator eller en läsplatta till sitt förfogande. Det går även att beställa skolbesök som förverkligas som närundervisning, ifall situationen och anvisningarna för just din region tillåter det. Du kollar väl med rektorn eller annan ansvarsperson vilka anvisningar som gäller för just din skola.

Intresserad? Ta kontakt:

Matti Pihlajamaa
planerare för global fostran
tel. 050 348 5668
matti.pihlajamaa(at)taksvarkki.fi

Feedback om skolbesök

”Det globala perspektivet har väckts med hjälp av funktionella övningar.” − lärare

“Det gör alltid gott att eleverna får se olika unga och märka vad som är gemensamt mellan dem.” − elev

“Komfortnivån 10/10” − elev

Boka en utbildare i global fostran

Ni kan enkelt boka en utbildare i global fostran genom att fylla i blanketten nedan. Vi tar kontakt för att avtala om tidpunkten för besöket, om innehållet och om andra praktiska frågor.

Skolans namn och nivå (högstadium, gymnasium, yrkesskola o.s.v.):

Postadress:

Postnummer och postanstalt:

Kontaktperson inom kollegiet:

Telefonnummer:

E-post:

Årskurs:

Vi önskar ett skolbesök i datum eller månad

Vi är intresserade av:
Workshoppar på distansSkolbesök som förverkligas som närundervisning

Välj den typ av besök ni önskar. [OBS! Det är möjligt att välja flera olika alternativ.]
Unga påverkare -workshop, 90 min / gruppRätten att vara jag -workshop, 90 min / gruppLikaberättigande workshop, 90 min / gruppBarnets rättigheter -workshop, 90 min / gruppPresentation av Dagsverksinsamlingen, 30 minJag vill beställa Dagsverke rf:s nyhetsbrev (på finska)

Tilläggsuppgifter: